Pronalaženje šifre proizvoda za Office 2010

Da biste utvrdili koji se uslovi licenciranja odnose na vas, pogledajte oznaku licence koja je odštampana na šifri proizvoda, blizu imena proizvoda na certifikatu o autentičnosti ili na stranici za preuzimanje ako ste šifru proizvoda dobili na mreži.
  • Ako je oznaka FPP, na vas se odnose uslovi licenciranja za maloprodajne proizvode koje ste dobili sa softverom.
  • Ako je ta oznaka OEM, na vas se odnose OEM uslovi licenciranja koje ste dobili sa softverom.
  • Ako ste kupili karticu sa šifrom proizvoda, na vas se odnose uslovi za karticu sa šifrom proizvoda koje ste dobili sa softverom.
Slede primeri i informacije koje će vam pomoći da pronađete svoju oznaku licence. Oznake licence navedene u sledećim primerima služe samo kao pomoć.

Paket proizvoda

Lokacija šifre proizvoda na DVD omotu
Tradicionalan disk: Ako ste kupili punu verziju od korporacije Microsoft, lokalnog prodavca, prodavca na mreži ili u maloprodaji, a dobili ste disk sa softverom u zaštitnoj foliji, šifra proizvoda trebalo bi da se nalazi unutar pakovanja, na oznaci koju možete da vidite na kartici nasuprot držača diska, na levoj stranici DVD omota.
Tradicionalan disk: Ako ste kupili punu verziju od korporacije Microsoft, lokalnog prodavca, prodavca na mreži ili u maloprodaji, a dobili ste disk sa softverom u zaštitnoj foiliji, šifra proizvoda trebalo bi da se nalazi unutar pakovanja, na oznaci koju možete da vidite na kartici nasuprot držača diska, na levoj stranici DVD omota.
Lokacija šifre proizvoda na DVD omotu
Kartica sa šifrom proizvoda: Ako ste kupili karticu sa šifrom proizvoda od korporacije Microsoft, lokalnog prodavca, prodavca na mreži ili u maloprodaji, šifra proizvoda bi trebalo da se nalazi u pakovanju, na oznaci koja se nalazi sa leve strane omota.
Kartica sa šifrom proizvoda: Ako ste kupili karticu sa šifrom proizvoda od korporacije Microsoft, lokalnog prodavca, prodavca na mreži ili u maloprodaji, šifra proizvoda bi trebalo da se nalazi u pakovanju, na oznaci koja se nalazi sa leve strane omota.
U nastavku pogledajte gde bi sve mogla da se nalazi oznaka licence na engleskom, francuskom i japanskom jezik (označeno strelicom). To bi trebalo da važi i za oznake licence na drugim jezicima.
Šifra proizvoda verzije na engleskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na engleskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na francuskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na francuskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na japanskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na japanskom jeziku

Preuzeti softver

Ako ste kupili softver od korporacije Microsoft na mreži i preuzeli softver na računar (ne dobijate disk sa softverom), oznaka licence od tri slova trebalo bi da se nalazi pored šifre proizvoda od 25 znakova na stranici potvrde za naručivanje preuzimanja. Ispod se nalazi primer mesta oznake licence za engleski jezik. Lokacija oznake licence trebalo bi da bude slična i za ostale jezike.
Preuzeti softver
Šifra proizvoda verzije na engleskom jeziku

Unapred učitan na računaru

Ako ste kupili lični računar u čiju cenu je bio uključen softver, oznaka licence trebalo bi da se nalazi pored šifre proizvoda od 25 znakova. Lokacija šifre proizvoda zavisi od tipa licence. Pronađite šifru proizvoda i oznaku licence u skladu sa ilustracijama prikazanim ispod.
OEM: Oznaku licence možete da pronađete na sledećim mestima:
1. Na certifikatu o autentičnosti (OEM softver)
Certifikat o autentičnosti (OEM softver)
2. Kada u softveru izaberete Datoteka, a zatim i Pomoć , videćete OEM oznaku u ID-u proizvoda.
Šifra proizvoda verzije na engleskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na engleskom jeziku
PIPC: Ako se nalazite u Japanu, a softver ste dobili na disku u kutiji zajedno sa računarom, šifra proizvoda i oznaka licence trebalo bi da se nalaze sa dokumentacijom koja dolazi uz softver u kutiji.
Šifra proizvoda verzije na japanskom jeziku
Šifra proizvoda verzije na japanskom jeziku
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}