Podignite podatke na viši nivo

S lakoćom kreirajte sopstvene aplikacije za baze podataka u formatima koji će vam najviše koristiti u poslovanju.
Access

Podignite podatke na viši nivo

S lakoćom kreirajte sopstvene aplikacije za baze podataka u formatima koji će vam najviše koristiti u poslovanju.
Računar na kom je prikazana baza podataka u programu Microsoft Access.
Tablet na kojem je prikazana baza podataka u programu Microsoft Access 2013.
Access

Podignite podatke na viši nivo

S lakoćom kreirajte sopstvene aplikacije za baze podataka u formatima koji će vam najviše koristiti u poslovanju.
Tablet na kojem je prikazana baza podataka u programu Microsoft Access 2013.
Računar na kom je prikazana baza podataka u programu Microsoft Access.
Snimak ekrana sa predloškom u aplikaciji za baze podataka.

Brzo kreirajte prilagođene aplikacije, čak i ako niste projektant*

Mnogo više od baze podataka na radnoj površini
Access sada ne predstavlja samo način za kreiranje baza podataka na radnoj površini. To je jednostavna alatka koju možete da primenite kada želite brzo da kreirate aplikacije za baze podataka u pregledaču koje će vam olakšati vođenje poslovanja. Vaši podaci se automatski skladište u SQL bazu podataka, što znači da su bezbedni kao nikada do sada, dok aplikacije možete bez problema da delite sa saradnicima.
Predlošci aplikacija
Počnite lagano tako što ćete kreirati prilagođene aplikacije ili pronaći inspiraciju u kolekciji novih predložaka aplikacija profesionalnog dizajna.
Predlošci tabela
Znate šta biste želeli da pratite pomoću prilagođene aplikacije? Samo počnite da kucate u okviru za tekst „Dodavanje tabela“, a zatim odaberite neku od relevantnih tabela da biste brzo definisali polja, odnose i pravila između njih. Za nekoliko minuta moći ćete da koristite novu aplikaciju!

Predlošci aplikacija
Počnite lagano tako što ćete kreirati prilagođene aplikacije ili pronaći inspiraciju u kolekciji novih predložaka aplikacija profesionalnog dizajna.
Predlošci tabela

Znate šta biste želeli da pratite pomoću prilagođene aplikacije? Samo počnite da kucate u okviru za tekst „Dodavanje tabela“, a zatim odaberite neku od relevantnih tabela da biste brzo definisali polja, odnose i pravila između njih. Za nekoliko minuta moći ćete da koristite novu aplikaciju!

Počnite lagano tako što ćete kreirati prilagođene aplikacije ili pronaći inspiraciju u kolekciji novih predložaka aplikacija profesionalnog dizajna.

Kreirajte aplikacije jednostavne za korišćenje koje se nadograđuju uporedo sa vašim poslovanjem*

„Iskustvo u radu sa aplikacijom“

Zahvaljujući aplikacijama koje automatski obezbeđuju atraktivan interfejs jednostavan za korišćenje i konzistentno korisničko iskustvo, nikada više nećete strepeti od toga da će se korisnici „izgubiti u mnoštvu podataka“. Access koristi kôd koji kreira ovaj profesionalni izgled i doživljaj.

Kontrola povezanih stavki

Korisnici ne moraju da menjaju ekrane da bi zavirili u dodatne relevantne informacije u bazi podataka, što im pruža pravi kontekst prilikom pregledanja ili unošenja informacija.

Kontrola automatskog dovršavanja

Korisnici aplikacija sada mogu mnogo lakše i uz manje mogućih grešaka da unose podatke jer su tu padajući meniji i preporuke napravljene na početku unošenja podataka. Pronalaženja omogućavaju izvlačenje odnosa između zapisa u različitim tabelama.

Počnite lagano tako što ćete kreirati prilagođene aplikacije ili pronaći inspiraciju u kolekciji novih predložaka aplikacija profesionalnog dizajna.
Kontrola povezanih stavki
Korisnici ne moraju da menjaju ekrane da bi zavirili u dodatne relevantne informacije u bazi podataka, što im pruža pravi kontekst prilikom pregledanja ili unošenja informacija.
Kontrola automatskog dovršavanja

Korisnici aplikacija sada mogu mnogo lakše i uz manje mogućih grešaka da unose podatke jer su tu padajući meniji i preporuke napravljene na početku unošenja podataka. Pronalaženja omogućavaju izvlačenje odnosa između zapisa u različitim tabelama.

 Laptop na kom je prikazana stavka menija „Sačuvaj kao“ u programu Access.

Delite podatke i kontrolišite pristup njima na lakši način*

 Laptop na kom je prikazana stavka menija „Sačuvaj kao“ u programu Access.

Delite podatke i kontrolišite pristup njima na lakši način*

Aplikacije za primenu na lokaciji SharePoint
S obzirom da su tu Access Services i SharePoint Online ili lokalni SharePoint Server 2013, sada je lako upravljati Access aplikacijama i pratiti ih u pregledaču preko SharePoint lokacije kompanije. To omogućava pristup za veći broj korisnika i kontrolu dozvola kakvu pruža SharePoint, kao i uvid u korišćenje aplikacije.
Skladištenje podataka na SQL Serveru

Potpora je premeštena na SQL Server i u Microsoft Azure SQL bazu podataka, što pruža dodatnu pouzdanost, jaku bezbednost, proširivost i dugoročno upravljanje. Access aplikacije sada iskorišćavaju standardnu SQL sintaksu i krucijalnu potporu, bez obzira da li se primenjuje lokalno ili u oblaku.


Aplikacije za primenu na lokaciji SharePoint
S obzirom da su tu Access Services i SharePoint Online ili lokalni SharePoint Server 2013, sada je lako upravljati Access aplikacijama i pratiti ih u pregledaču preko SharePoint lokacije kompanije. To omogućava pristup za veći broj korisnika i kontrolu dozvola kakvu pruža SharePoint, kao i uvid u korišćenje aplikacije.
Skladištenje podataka na SQL Serveru

Potpora je premeštena na SQL Server i u Windows Azure SQL bazu podataka, što pruža dodatnu pouzdanost, jaku bezbednost, proširivost i dugoročno upravljanje. Access aplikacije sada iskorišćavaju standardnu SQL sintaksu i krucijalnu potporu, bez obzira da li se primenjuje lokalno ili u oblaku.


Microsoft Access 2016 je najnovija verzija programa Access. U prethodne verzije spadaju Access 2013, Access 2010, Access 2007 i Access 2003. Access 2016 kompatibilan je sa operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.
*Komponenta Access Services je obavezna, prodaje se zasebno u okviru odabranih ponuda za Office 365, SharePoint Online i SharePoint Server 2013.
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}