Odaberite zemlju/region za naplatu:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Izbor plana

Vodite posao lakše uz Office 365. Preuzmite sve što treba da biste obavili posao bilo kada i bilo gde.
Tražite Enterprise planove?

Obuhvata kompletan Office za računare!

Obuhvata kompletan Office za računare, kao i e-poštu!

Izbor plana

Office 365

Business Essentials

Office 365

Preduzeće

Office 365

Business Premium

Vodite posao lakše uz Office 365. Preuzmite sve što treba da biste obavili posao bilo kada i bilo gde.

Tražite Enterprise planove?
Verzije na mreži sistema Office sa e-poštom i video konferencijom
 • E-pošta sa poštanskim sandučetom od 50 GB
 • Skladište datoteka od 1 TB i deljenje datoteka
 • HD video konferencije
 • Office Online
Kompletan Office na PC/Mac računarima sa aplikacijama za tablete i telefone
 • (E-pošta nije uključena)
 • Skladište datoteka od 1 TB i deljenje datoteka
 • Kompletan, instaliran Office na PC/Mac računarima
 • Office aplikacije na tablet računarima i telefonima
Sve funkcije izdanja Business Essentials i Business u jednom integrisanom planu
 • E-pošta sa poštanskim sandučetom od 50 GB
 • Skladište datoteka od 1 TB i deljenje datoteka
 • HD video konferencije
 • Kompletan, instaliran Office na PC/Mac računarima
 • Office aplikacije na tablet računarima i telefonima
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizEssMonth|price} po korisniku/mesečno
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
korisnik/mesec
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizEssMonth|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizEssMonth|price}

korisnik/mesec
mesečna obaveza
 • {O365BizAnn|price}
 • korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizMonth|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizMonth|price}

korisnik/mesec
mesečna obaveza
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizPremMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizPremMonth|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizPremMonth|price}

korisnik/mesec
mesečna obaveza
Kompletni, instalirani Office programi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 PC ili Mac računara 
Sada uključuje nove Office 2016 aplikacije za PC i Mac računare.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Office na tablet računarima i telefonima za kompletan, instaliran Office na najviše 5 tableta i 5 telefona po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
E-pošta, kalendar i kontakti poslovne klase sa prijemnim poštanskim sandučetom kapaciteta 50 GB po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Neograničeni sastanci na mreži, razmena trenutnih poruka i HD video konferencije. Obuhvata program Skype za posao
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Profesionalne digitalne alatke pripovedanja za kreiranje interaktivnih izveštaja, prezentacija i još mnogo toga
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Maksimalan broj korisnika
300
300
300
PrikažiSakrij

Office 365

Business Essentials

 • {O365BizEssAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizEssMonth|price} po korisniku/mesečno
 • {O365BizEssAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizEssMonth|price}
 • korisnik/mesec
mesečna obaveza
Kompletni, instalirani Office programi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 PC ili Mac računara 
Sada uključuje nove Office 2016 aplikacije za PC i Mac računare.
Office na tablet računarima i telefonima za kompletan, instaliran Office na najviše 5 tableta i 5 telefona po korisniku
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
E-pošta, kalendar i kontakti poslovne klase sa prijemnim poštanskim sandučetom kapaciteta 50 GB po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Neograničeni sastanci na mreži, razmena trenutnih poruka i HD video konferencije. Obuhvata program Skype za posao
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Profesionalne digitalne alatke pripovedanja za kreiranje interaktivnih izveštaja, prezentacija i još mnogo toga
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Maksimalan broj korisnika
300
PrikažiSakrij

Office 365

Business

 • {O365BizAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizMonth|price}
 • korisnik/mesec
mesečna obaveza
Kompletni, instalirani Office programi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 PC ili Mac računara 
Sada uključuje nove Office 2016 aplikacije za PC i Mac računare.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Office na tablet računarima i telefonima za kompletan, instaliran Office na najviše 5 tableta i 5 telefona po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
E-pošta, kalendar i kontakti poslovne klase sa prijemnim poštanskim sandučetom kapaciteta 50 GB po korisniku
Neograničeni sastanci na mreži, razmena trenutnih poruka i HD video konferencije. Obuhvata program Skype za posao
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Profesionalne digitalne alatke pripovedanja za kreiranje interaktivnih izveštaja, prezentacija i još mnogo toga
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Maksimalan broj korisnika
300
PrikažiSakrij

Office 365

Business Premium

 • {O365BizPremAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizPremMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizPremMonth|price}
 • korisnik/mesec
mesečna obaveza
Kompletni, instalirani Office programi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 PC ili Mac računara 
Sada uključuje nove Office 2016 aplikacije za PC i Mac računare.
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Office na tablet računarima i telefonima za kompletan, instaliran Office na najviše 5 tableta i 5 telefona po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
E-pošta, kalendar i kontakti poslovne klase sa prijemnim poštanskim sandučetom kapaciteta 50 GB po korisniku
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Neograničeni sastanci na mreži, razmena trenutnih poruka i HD video konferencije. Obuhvata program Skype za posao
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Profesionalne digitalne alatke pripovedanja za kreiranje interaktivnih izveštaja, prezentacija i još mnogo toga
Ikona opisa alatke, zaokružen znak uzvika iznad kojeg možete da postavite pokazivač miša da biste prikazali više informacija.
Maksimalan broj korisnika
300

Svi Office 365 planovi iznad obuhvataju:

Ažurnost
Garantovanih 99,9% vremena rada, finansijski podržan ugovor o nivou usluga
IT podrška
Veb podršku na IT nivou i non-stop telefonska podrška za kritične probleme
Active Directory integracija
Active Directory integracija za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika
Bezbednost
Vrhunsku bezbednost podataka

Svi Office 365 planovi iznad obuhvataju:

Ažurnost
IT podrška
Active Directory integraciju
Bezbednost
Garantovanih 99,9% operativnog rada, finansijski podržan ugovor o nivou usluga
Veb podršku na IT nivou i telefonsku podršku 24/7 za kritične probleme
Active Directory integraciju za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika
Prvoklasnu bezbednost podataka
Zatvori
Office 365 Business besplatna probna verzija
Kog je tipa vaša organizacija?
-Izaberite-
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Kućne ili lične probne verzije potražite na lokaciji Office 365 za kuću.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za akademske institucije potražite na lokaciji Office 365 Education.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za učenike potražite na lokaciji Office 365 Education.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za državne institucije potražite na lokaciji Office 365 Government.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za neprofitne organizacije potražite na lokaciji Office 365 Nonprofit.
Zatvori
Besplatna probna verzija uz Office 365 Business Premium
Kog je tipa vaša organizacija?
-Izaberite-
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Kućne ili lične probne verzije potražite na lokaciji Office 365 za kuću.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za akademske institucije potražite na lokaciji Office 365 Education.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za učenike potražite na lokaciji Office 365 Education.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za državne institucije potražite na lokaciji Office 365 Government.
Besplatna probna verzija koju ste izabrali je za preduzeća.
Probne verzije za neprofitne organizacije potražite na lokaciji Office 365 Nonprofit.
{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black;text-align:left;"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"},{"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn|.pmgJS-popupCnt|.pmgJS-popupCloseBtn|"},{"functionName":"Popup","params":".pmgJS-popupTargetBtn2|.pmgJS-popupCnt2|.pmgJS-popupCloseBtn2|"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdownCntOption7|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent|.contentSelection"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdownCntOption8|||pmgBgF5F5F5|#selectedContent2|.contentSelection2"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink1|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink2|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink3|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507653"},{"functionName":"C2Redirect","params":".targetLink4|https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938"}]}