Odaberite zemlju/region za naplatu:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Izbor plana

Rukovodite preduzećem na lakši način uz Office 365. Preuzmite sve što vam je potrebno da obavite posao bilo kada, bilo gde.
Tražite Enterprise planove?

Uključuje kompletan Office za računare!

Uključuje kompletan Office za računare!

Izbor plana

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

Rukovodite preduzećem na lakši način uz Office 365. Preuzmite sve što vam je potrebno da obavite posao bilo kada, bilo gde.

Tražite Enterprise planove?
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizEssMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
korisnik/mesec
 • {O365BizEssAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizEssMonth|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizEssMonth|price}

korisnik/mesec
mesečna obaveza
 • {O365BizAnn|price}
 • korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizMonth|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizMonth|price}

korisnik/mesec
mesečna obaveza
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizPremMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}

korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizPremMonth|price}

korisnik/mesec
 • {O365BizPremMonth|price}

korisnik/mesec
mesečna obaveza
Potpune, instalirane Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 računara ili Mac računara
Izabrano
Izabrano
Office na tablet računarima i telefonima za kompletno, instalirano Office iskustvo na najviše 5 tablet računara i 5 telefona 
Izabrano
Izabrano
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Izabrano
Izabrano
Izabrano
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Izabrano
Izabrano
Izabrano
E-pošta poslovne klase uključujući kalendar i kontakte sa prijemnim poštanskim sandučetom od 50 GB
Izabrano
Izabrano

Neograničeni sastanci na mreži, IM i HD video konferencije.

Uključuje Skype za posao aplikaciju

Izabrano
Izabrano
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Izabrano
Izabrano
Maksimalan broj korisnika
300
300
300
PrikažiSakrij

Office 365

Business Essentials

 • {O365BizEssAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizEssAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizEssMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizEssAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizEssMonth|price}
 • korisnik/mesec
mesečna obaveza
Potpune, instalirane Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 računara ili Mac računara
Office na tablet računarima i telefonima za kompletno, instalirano Office iskustvo na najviše 5 tablet računara i 5 telefona 
Izabrano
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Izabrano
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Izabrano
E-pošta poslovne klase uključujući kalendar i kontakte sa prijemnim poštanskim sandučetom od 50 GB
Izabrano

Neograničeni sastanci na mreži, IM i HD video konferencije.

Uključuje Skype za posao aplikaciju

Izabrano
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Izabrano
Maksimalan broj korisnika
300
PrikažiSakrij

Office 365

Business

 • {O365BizAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec

1 godina {O365BizAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizMonth|price}
 • korisnik/mesec
mesečna obaveza
Potpune, instalirane Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 računara ili Mac računara
Izabrano
Office na tablet računarima i telefonima za kompletno, instalirano Office iskustvo na najviše 5 tablet računara i 5 telefona 
Izabrano
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Izabrano
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Izabrano
E-pošta poslovne klase uključujući kalendar i kontakte sa prijemnim poštanskim sandučetom od 50 GB

Neograničeni sastanci na mreži, IM i HD video konferencije.

Uključuje Skype za posao aplikaciju

Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Maksimalan broj korisnika
300
PrikažiSakrij

Office 365

Business Premium

 • {O365BizPremAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 godina {O365BizPremAnn|price} korisnik/mesec
1 mesec {O365BizPremMonth|price} korisnik/mesec
 • {O365BizPremAnn|price}
 • korisnik/mesec
godišnja obaveza
 • {O365BizPremMonth|price}
 • korisnik/mesec
mesečna obaveza
Potpune, instalirane Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 računara ili Mac računara
Izabrano
Office na tablet računarima i telefonima za kompletno, instalirano Office iskustvo na najviše 5 tablet računara i 5 telefona 
Izabrano
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint
Izabrano
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku
Uz 1 TB skladišta po korisniku
Izabrano
E-pošta poslovne klase uključujući kalendar i kontakte sa prijemnim poštanskim sandučetom od 50 GB
Izabrano

Neograničeni sastanci na mreži, IM i HD video konferencije.

Uključuje Skype za posao aplikaciju

Izabrano
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora, lokacija i poslovnih aplikacija
Izabrano
Maksimalan broj korisnika
300

Svi Office 365 planovi iznad obuhvataju:

Ažurnost
Garantovanih 99,9% operativnog rada, finansijski podržan ugovor o nivou usluga
IT podršku
Veb podršku na IT nivou i telefonsku podršku 24 časova dnevno, 7 dana u nedelji za kritične probleme
Active Directory integraciju
Active Directory integraciju za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika
Bezbednost
Prvoklasnu bezbednost podataka

Svi Office 365 planovi iznad obuhvataju:

Ažurnost
IT podršku
Active Directory integraciju
Bezbednost
Garantovanih 99,9% operativnog rada, finansijski podržan ugovor o nivou usluga
Veb podršku na IT nivou i telefonsku podršku 24/7 za kritične probleme
Active Directory integraciju za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika
Prvoklasnu bezbednost podataka

{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"},
{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"},
{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}
]}