Office 365 logotip

Saradnja na datotekama sa bilo kog mesta

Olakšajte saradnju. Pristupite datotekama sa više uređaja i istovremeno uređujte više dokumenata.

Laptop koji prikazuje listu dokumenata u usluzi OneDrive for Business.

Jednostavno skladištenje, sinhronizovanje i deljenje datoteka

Uvek imajte najnovije verzije datoteka

Skladištenje datoteka na mreži olakšava njihovo skladištenje, organizovanje i deljenje, pa možete da radite na dokumentima sa članovima tima, da delite izveštaje sa poslovnim partnerima ili da se povezujete sa klijentima. Pošto su datoteke uvek ažurirane, svi imaju pristup najnovijoj verziji.

Dovoljno prostora za sve datoteke

Uz najmanje 1 TB OneDrive skladišta za datoteke, Opis alatke o skladištenju datoteka u usluzi OneDrive for Business možete da uskladištite sve datoteke na mreži i pristupate im sa bilo kog mesta pomoću PC ili Mac računara ili iOS, Android™ili Windows uređaj.

Deljenje sa svim odabranim osobama

Datoteke možete da delite unutar i izvan organizacije. Vi uvek kontrolišete pristup.

Tablet i pametni telefon prikazuju meni za deljenje u usluzi OneDrive for Business.

Unutrašnje i spoljašnje deljenje

Vi kontrolišete pristup datotekama

U našem umreženom svetu, deljenje datoteka nije ograničeno na unutrašnjost kancelarije. Međutim, bilo unutar ili izvan, vi kontrolišete ko vidi i uređuje svaku datoteku. Takođe, možete da pravite, uređujete i pregledate sa drugim osobama da biste izbegli probleme pri vremenu provedenom tamo-vamo i time uštedeli vreme.

Zajednički rad na istoj datoteci

Nema više stalnog slanja dokumenata putem e-pošte i gubljenja najnovije verzije. Jednostavno dodajte i pratite komentare i ažuriranja statusa i odgovarajte na njih u jednoj verziji dokumenta.

Snaga društvenog umrežavanja

Društveno umrežavanje poboljšava saradnju i podstiče inovaciju. Preuzmite automatski dostavljene ispravke dokumenata i sajtova.

Tablet i pametni telefon koji prikazuju spisak deljenih dokumenata.

Održavanje projekata koordinisanim

Održavanje timova sinhronizovanim

Održavajte sve osobe ažurnim i usklađenim u zajedničkom radu kao tim. Office 365 vam pruža mnogo različitih načina da obezbedite da sve osobe mogu brzo da pronađu baš one datoteke koje su im potrebne i da svi članovi tima zajedno napreduju.

Pravljenje biblioteke tima

Čuvajte e-poštu projekata i deljene dokumente zajedno na jednom mestu pomoću poštanskog sandučeta specifičnog za projekat kom mogu da pristupe samo članovi tima, da ne biste trošili vreme na traženje onoga što vam je potrebno.

Pravljenje sajta tima

Vi kontrolišete pristup sajtu tima. Pomoću automatskih smernica, zaštite prava i arhiviranja možete da zaštitite sredstva tima.


Samo deljenje datoteka

Imamo planove koji vam omogućavaju da skladištite, sinhronizujete i delite datoteke i jednostavno sarađujete na njima.

Saznajte više

Odgovori na pitanja

Saznajte odgovore na pitanja, od sistemskih zahteva do resursa za prve korake.

Saznajte više

Učite od drugih

Obratite se drugim preduzećima u Office 365 zajednici u vezi sa njihovim iskustvom sa uslugom Office 365.

Saznajte više (na engleskom)
iTunes, iPhone i iPad su registrovani žigovi kompanije Apple Inc. u SAD i drugim zemljama. Android je žig kompanije Google Inc.