Office 365

Podrška za Office 365

Brza pomoć stručnjaka, pružena kad vam je potrebna i na način koji vam odgovara
Dva muškarca razgovaraju. Saznajte više o mnogim opcijama podrške koje pruža Office 365 za preduzeća.
Office 365

Podrška za Office 365

Brza pomoć stručnjaka, pružena kad vam je potrebna i na način koji vam odgovara
Dva muškarca razgovaraju. Saznajte više o mnogim opcijama podrške koje pruža Office 365 za preduzeća.
Office 365

Podrška za Office 365

Brza pomoć stručnjaka, pružena kad vam je potrebna i na način koji vam odgovara

Podrška za Office 365

Brza pomoć stručnjaka, pružena kad vam je potrebna i na način koji vam odgovara
Iskoristite Office 365 na najbolji način uz pomoć stručnjaka
Korporacija Microsoft raspolaže širinom i dubinom da korisnicima pruži podršku i pomogne im da na najbolji način iskoriste Office 365 i investiciju u tehnologiju. Iako uz pretplatu na Office 365 dobijate i globalnu mrežu stručnjaka sa višedecenijskim znanjem o alatkama za produktivnost i saradnju korporacije Microsoft, svojim klijentima iz velikih preduzeća preporučujemo bolje usluge podrške kroz Premier Support za Office 365 i Microsoft usluge. Pored toga, sve organizacije imaju pristup samopomoći i opcijama pomoći za podršku na nivou IT-ja kako bi zadovoljile svoje specifične potrebe.
Office 365 funkcije za podršku
Tražite li pomoć za svoj Office 365 plan? Prijavite se u svoj nalog na Microsoft Online portalu i kliknite na karticu „Podrška“.
Office 365 funkcije za podršku
Tražite li pomoć za svoj Office 365 plan? Prijavite se u svoj nalog na Microsoft Online portalu i kliknite na karticu „Podrška“.
Proaktivna podrška
Office 365 Business planovi
Office 365 Enterprise* planovi
Garantovano vreme rada 99,9%:
Rešite se briga znajući da su usluge dostupne uz finansijski podržan ugovor o nivou usluga (SLA) koji garantuje 99,9% vremena rada.

Izabrano

Izabrano

Kontrolna tabla ispravnosti usluge:
U svakom trenutku možete da znate trenutno stanje ispravnosti Office 365 usluga i pregledate detaljne informacije o trenutnim i prošlim problemima.

Izabrano

Izabrano

Planirano održavanje:
Budite u toku sa planiranim održavanjem Office 365 usluga.

Izabrano

Izabrano

Samopomoć
Podrška zajednice:
Office 365 zajednica nudi blogove na kojima možete da pronađete pomoć, koristan sadržaj i dobro obučene stručnjake na forumima zajednice koji mogu da odgovore na pitanja.

Izabrano

Izabrano

Programi za rešavanje problema za samopomoć:
Uzmite rešavanje problema u svoje ruke kako biste brzo rešili uobičajene probleme.

Izabrano
>

Izabrano

Pomoć za podršku
Podrška na vebu i putem e-pošte:
Optimizujte rešavanje problema tako što ćete proslediti tehničke probleme preko veba, gde mogu biti brzo preusmereni najupućenijem agentu za podršku.

Izabrano

Izabrano

Podrška pre prodaje:
Dostupni su resursi koji mogu da vam pomognu pri donošenja odluke o kupovini Office 365 usluga.

Izabrano

Izabrano

Podrška za naloge i fakturisanje:
Dostupni su resursi koji će vam pomoći s pitanjima i problemima u vezi sa vašim nalogom i Office 365 licencama.

Izabrano

Izabrano

Tehnička podrška preko telefona
Osećajte se sigurno kada znate da vaša Office 365 pretplata dolazi sa tehničkom podrškom koju pruža globalna mreža stručnjaka.
Dostupnost telefonom i vreme odgovora (po ozbiljnosti):

Kritično:
Događaji koji sprečavaju da pristupate uslugama ili podacima ili da ih koristite i koji ozbiljno utiču na rokove ili profitabilnost, ili deluju na više korisnika ili usluga.

Dostupno: 24/7
Vreme odgovora: jedan čas

Dostupno: 24/7
Vreme odgovora: jedan čas
Visoko:
Događaji koji utiču na produktivnost korisnika ali imaju umereno delovanje na poslovanje mogu se rešiti tokom radnog vremena ili utiču na jednog korisnika, klijenta ili uslugu.

Dostupnost: u radno vreme
Vreme odgovora: bez obaveze

Dostupno: 24/7
Vreme odgovora: sledeći dan
Ne-kritično:
Događaji koji minimalno utiču na uslugu ili produktivnost poslovanja, na primer kada jedan korisnik ima delimične probleme u radu, ali postoji prihvatljivo zaobilazno rešenje.

Dostupnost: u radno vreme
Vreme odgovora: bez obaveze

Dostupno: 24/7
Vreme odgovora: bez obaveze
Office 365 Business planovi
Podrška višeg nivoa
Dodatna podrška višeg nivoa dostupna za kupovinu za Office 365 organizacije kojima je potrebna prilagođenija podrška
Za organizacije koje procenjuju radno opterećenje oblaka
Pružaju stručno znanje za dobro upravljan prelaz i trenutne operacije na Microsoft tehnologiji. Ponude uključuju strategiju i planiranje, primenu sistema Office 365, druga radna opterećenja oblaka i usvajanje korisnika kako bi se ubrzalo vaše vreme vrednovanja
Za velika preduzeća
Pruža Office 365 podršku višeg nivoa, uključujući podršku od strane stručnjaka za oblak kojom upravlja Microsoft, ekskluzivne proaktivne usluge za Office 365 okruženje i najviši prioritet reaktivne podrške
Proaktivna podrška
PrikažiSakrij
Garantovano vreme rada 99,9%: Rešite se briga znajući da su usluge dostupne uz finansijski podržan ugovor o nivou usluga (SLA) koji garantuje 99,9% vremena rada.
Kontrolna tabla ispravnosti usluge: U svakom trenutku možete da znate trenutno stanje ispravnosti Office 365 usluga i pregledate detaljne informacije o trenutnim i prošlim problemima.
Planirano održavanje: Budite u toku sa planiranim održavanjem Office 365 usluga
Samopomoć
PrikažiSakrij
Podrška zajednice: Office 365 zajednica nudi blogove na kojima možete da pronađete pomoć, koristan sadržaj i dobro obučene stručnjake na forumima zajednice koji mogu da odgovore na pitanja.
Programi za rešavanje problema za samopomoć: Uzmite rešavanje problema u svoje ruke kako biste brzo rešili uobičajene probleme.
Pomoć za podršku
PrikažiSakrij
Podrška na vebu i putem e-pošte: Optimizujte rešavanje problema tako što ćete proslediti tehničke probleme preko veba, gde mogu biti brzo preusmereni najupućenijem agentu za podršku.
Podrška pre prodaje: Dostupni su resursi koji mogu da vam pomognu pri donošenja odluke o kupovini Office 365 usluga.
Podrška za naloge i fakturisanje: Dostupni su resursi koji će vam pomoći s pitanjima i problemima u vezi sa vašim nalogom i Office 365 licencama.
Tehnička podrška preko telefona
PrikažiSakrij
Osećajte se sigurno kada znate da vaša Office 365 pretplata dolazi sa tehničkom podrškom koju pruža globalna mreža stručnjaka.
Dostupnost telefonom i vreme odgovora (po ozbiljnosti):
Kritično: Događaji koji sprečavaju da pristupate uslugama ili podacima ili da ih koristite i koji ozbiljno utiču na rokove ili profitabilnost, ili deluju na više korisnika ili usluga.
Visoko: Događaji koji utiču na produktivnost korisnika ali imaju umereno delovanje na poslovanje mogu se rešiti tokom radnog vremena ili utiču na jednog korisnika, klijenta ili uslugu.
Ne-kritično: Događaji koji minimalno utiču na uslugu ili produktivnost poslovanja, na primer kada jedan korisnik ima delimične probleme u radu, ali postoji prihvatljivo zaobilazno rešenje.
Tehnička podrška
preko telefona
PrikažiSakrij
Osećajte se sigurno kada znate da vaša Office 365 pretplata dolazi sa tehničkom podrškom koju pruža globalna mreža stručnjaka.
Dostupnost telefonom i vreme odgovora (po ozbiljnosti):
Kritično: Događaji koji sprečavaju da pristupate uslugama ili podacima ili da ih koristite i koji ozbiljno utiču na rokove ili profitabilnost, ili deluju na više korisnika ili usluga.
Visoko: Događaji koji utiču na produktivnost korisnika ali imaju umereno delovanje na poslovanje mogu se rešiti tokom radnog vremena ili utiču na jednog korisnika, klijenta ili uslugu.
Ne-kritično: Događaji koji minimalno utiču na uslugu ili produktivnost poslovanja, na primer kada jedan korisnik ima delimične probleme u radu, ali postoji prihvatljivo zaobilazno rešenje.
Office 365 Enterprise
Proaktivna podrška
PrikažiSakrij
Garantovano vreme rada 99,9%: Rešite se briga znajući da su usluge dostupne uz finansijski podržan ugovor o nivou usluga (SLA) koji garantuje 99,9% vremena rada.
Kontrolna tabla ispravnosti usluge: U svakom trenutku možete da znate trenutno stanje ispravnosti Office 365 usluga i pregledate detaljne informacije o trenutnim i prošlim problemima.
Planirano održavanje: Budite u toku sa planiranim održavanjem Office 365 usluga
Samopomoć
PrikažiSakrij
Podrška zajednice: Office 365 zajednica nudi blogove na kojima možete da pronađete pomoć, koristan sadržaj i dobro obučene stručnjake na forumima zajednice koji mogu da odgovore na pitanja.
Programi za rešavanje problema za samopomoć: Uzmite rešavanje problema u svoje ruke kako biste brzo rešili uobičajene probleme.
Pomoć za podršku
PrikažiSakrij
Podrška na vebu i putem e-pošte: Optimizujte rešavanje problema tako što ćete proslediti tehničke probleme preko veba, gde mogu biti brzo preusmereni najupućenijem agentu za podršku.
Podrška pre prodaje: Dostupni su resursi koji mogu da vam pomognu pri donošenja odluke o kupovini Office 365 usluga.
Podrška za naloge i fakturisanje: Dostupni su resursi koji će vam pomoći s pitanjima i problemima u vezi sa vašim nalogom i Office 365 licencama.
Tehnička podrška preko telefona
PrikažiSakrij
Osećajte se sigurno kada znate da vaša Office 365 pretplata dolazi sa tehničkom podrškom koju pruža globalna mreža stručnjaka.
Dostupnost telefonom i vreme odgovora (po ozbiljnosti):
Kritično: Događaji koji sprečavaju da pristupate uslugama ili podacima ili da ih koristite i koji ozbiljno utiču na rokove ili profitabilnost, ili deluju na više korisnika ili usluga.
Visoko: Događaji koji utiču na produktivnost korisnika ali imaju umereno delovanje na poslovanje mogu se rešiti tokom radnog vremena ili utiču na jednog korisnika, klijenta ili uslugu.
Ne-kritično: Događaji koji minimalno utiču na uslugu ili produktivnost poslovanja, na primer kada jedan korisnik ima delimične probleme u radu, ali postoji prihvatljivo zaobilazno rešenje.
Tehnička podrška
preko telefona
PrikažiSakrij
Osećajte se sigurno kada znate da vaša Office 365 pretplata dolazi sa tehničkom podrškom koju pruža globalna mreža stručnjaka.
Dostupnost telefonom i vreme odgovora (po ozbiljnosti):
Kritično: Događaji koji sprečavaju da pristupate uslugama ili podacima ili da ih koristite i koji ozbiljno utiču na rokove ili profitabilnost, ili deluju na više korisnika ili usluga.
Visoko: Događaji koji utiču na produktivnost korisnika ali imaju umereno delovanje na poslovanje mogu se rešiti tokom radnog vremena ili utiču na jednog korisnika, klijenta ili uslugu.
Ne-kritično: Događaji koji minimalno utiču na uslugu ili produktivnost poslovanja, na primer kada jedan korisnik ima delimične probleme u radu, ali postoji prihvatljivo zaobilazno rešenje.
Podrška višeg nivoa
Dodatna podrška višeg nivoa dostupna za kupovinu za Office 365 organizacije kojima je potrebna prilagođenija podrška
Microsoft usluge
PrikažiSakrij
Za organizacije koje procenjuju radno opterećenje oblaka
Pružaju stručno znanje za dobro upravljan prelaz i trenutne operacije na Microsoft tehnologiji. Ponude uključuju strategiju i planiranje, primenu sistema Office 365, druga radna opterećenja oblaka i usvajanje korisnika kako bi se ubrzalo vaše vreme vrednovanja
Premier Support za Office 365
PrikažiSakrij
Za velika preduzeća
Pruža Office 365 podršku višeg nivoa, uključujući podršku od strane stručnjaka za oblak kojom upravlja Microsoft, ekskluzivne proaktivne usluge za Office 365 okruženje i najviši prioritet reaktivne podrške
Premier Support za
Office 365
PrikažiSakrij
Za velika preduzeća
Pruža Office 365 podršku višeg nivoa, uključujući podršku od strane stručnjaka za oblak kojom upravlja Microsoft, ekskluzivne proaktivne usluge za Office 365 okruženje i najviši prioritet reaktivne podrške
Dostupnost podrške na jezicima
 • Podrška Office 365 zajednice dostupna je na brazilskom portugalskom, kineskom (pojednostavljenom), kineskom (tradicionanom), danskom, holandskom, engleskom, finskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, japanskom, korejskom, norveškom, poljskom, ruskom, španskom, švedskom i turskom.
 • Office 365 tehnička podrška preko telefona uživo dostupna je na arapskom, bahasa, brazilskom portugalskom, kineskom (kantonski, mandarinski), engleskom, francuskom, nemačkom, hebrejskom, italijanskom, japanskom, korejskom, poljskom, ruskom, španskom, tajskom i turskom.
Dobijte više podrške od sertifikovanog Office 365 partnera
Office 365 je dizajniran tako da se jednostavno kupuje i koristi kao i da pruža poznato iskustvo koje omogućava da odmah počnete sa radom. Microsoft partner može vam pomoći da investiciju iskoristite na najbolji način.
Pronađite partnera
Bilo da vam je potrebna integracija sistema Office 365 u postojeću IT investiciju ili izdvajate administraciju plana, možete naći nekoga ko će vam pomoći.
Kako partner može da vam pomogne da pređete na Office 365
Pre nego što počnete Office 365 pretplatu, partner može da vam pomogne da:
 • Prepoznate potrebe preduzeća i uvidite kako Office 365 i druga rešenja mogu pomoći da ih zadovoljite.
 • Procenite trenutnu IT infrastrukturu, kako može da bude poboljšana i kako da se pripremite za Office 365.
 • Odaberete ispravnu kombinaciju Office 365 usluga kako biste dobili usluge potrebne da postignete poslovne ciljeve.
 • Razvijete plan kako bi vaše IT investicije napredovale.
 • Primenite okruženje za dokaz koncepta kako biste mogli da testirate Office 365 pre nego što prihvatite veću obavezu.
Kako partner može da pomogne u vezi sa podrškom za primenu
Kad budete imali plan za prelaz na Office 365, partner može pomoći da bude uspešan tako što će:
 • Pružiti sveobuhvatnu pomoć za primenu i migraciju kako bi se obezbedilo da prelaz bude jednostavan.
 • Konfigurisati usluge tako da zadovoljavaju vaše potrebe i prilagoditi SharePoint Online vašim specifičnim potrebama/vertikali.
 • Upravljati uslugama kao što su konferencije u programu Skype za posao Online.
 • Obučavati korisnike i IT administratore kako da na najbolji način iskoriste Office 365.
 • Obavljati administrativne zadatke kao što su poništavanje lozinki i podešavanje novih korisničkih naloga.
 • Pružati podršku korisnicima kao IT tehnička podrška.
 • Pružati dodatna rešenja za Office 365 kao što su: Exchange Online/SharePoint Online lična arhiva, SharePoint Online tokovi posla, rešenja za upravljanje dokumentima i druga.

Office 365 FastTrack

FastTrack je usluga za početak korišćenja uključena za kvalifikovane Office 365 klijente. Microsoft stručnjaci za početak korišćenja obezbeđuju ličnu pomoć i osiguravaju spremnost korišćenja aplikacije u celom preduzeću. Saznajte više (samo na engl.)


Ponuda usvajanja ograničenog vremena: Pored funkcije FastTrack, tokom ograničenog vremena (od 1. septembra 2014. do 30. juna 2015.) kvalifikovani klijenti koji usvoje Office 365 mogu da dobiju dodatnu podršku za usvajanje ili da se njihovom IT partneru nadoknadi podrška za usvajanje. Saznajte više (samo na engl.)

{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}