Office 365 centar za pouzdanost

Osobe i podaci su vaši najvredniji resursi pa, kako budete razmišljali o usluzi Office 365 za potrebe produktivnosti, želimo da na najbolji način unapred odgovorimo na najvažnija pitanja. Centar za pouzdanost je mesto gde delimo obaveze i informacije o temama vezanim za pouzdanost.
Zašto je Office 365 pouzdan?
Koje su naše obaveze prema Office 365 korisnicima?
Koje su naše obaveze prema Office 365 korisnicima?
Na koji način Office 365 nadgleda i štiti podatke?
Na koji način Office 365 nadgleda i štiti podatke?
 
Kako se Office 365 bori protiv sve većih pretnji?
Kako se Office 365 bori protiv sve većih pretnji?
 
Koje kontrole štite podatke u prolazu?
Koje kontrole štite podatke u prolazu?
 
 
Da li su podaci bezbedni dok se čuvaju?
Da li su podaci bezbedni dok se čuvaju?
Zašto je Office 365 pouzdan?
Koje su naše obaveze prema Office 365 korisnicima?
Koje su naše obaveze prema Office 365 korisnicima?
Na koji način Office 365 nadgleda i štiti podatke?
Na koji način Office 365 nadgleda i štiti podatke?
Da li su podaci bezbedni dok se čuvaju?
Da li su podaci bezbedni dok se čuvaju?
Kako se Office 365 bori protiv sve većih pretnji?
Kako se Office 365 bori protiv sve većih pretnji?
Koje kontrole štite podatke u prolazu?
Koje kontrole štite podatke u prolazu?
Zašto je Office 365 pouzdan?
Da li su podaci bezbedni dok se čuvaju?
Da li su podaci bezbedni dok se čuvaju?
Koje su naše obaveze prema Office 365 korisnicima?
Koje su naše obaveze prema Office 365 korisnicima?
Na koji način Office 365 nadgleda i štiti podatke?
Na koji način Office 365 nadgleda i štiti podatke?
Kako se Office 365 bori protiv sve većih pretnji?
Kako se Office 365 bori protiv sve većih pretnji?
Koje kontrole štite podatke u prolazu?
Koje kontrole štite podatke u prolazu?

Uz Office 365 – podaci su vaši. Vi ih posedujete. Vi ih kontrolišete. Vaši su i da ih ponesete sa sobom ako odlučite da napustite uslugu. Glavna načela pristupa za dobijanje i održavanje poverenja su:
 • Bezbednost na nivou usluge preko dubinske odbrane
 • Klijentske kontrole klijenata u okviru usluge
 • Pojačanje bezbednosti i najbolje radne prakse
 • Podaci se ne koriste za reklamiranje
 • Imate opsežne kontrole za privatnost
 • Podatke možete da ponesete sa sobom kada želite
 • Proaktivni procesi za zadovoljavanje potreba usaglašenosti
 • Klijentske kontrole za usaglašenost organizacije
 • Nezavisna verifikacija za zadovoljavanje razvijajućih standarda
 • Znate gde se podaci nalaze i ko ima pristup
 • Vidljivost dostupnosti i promena usluge
 • Finansijski podržana garancija od 99,9% vremena rada
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Najvažnija pitanja koja treba da postavite dobavljaču usluga u oblaku kada razmatrate oblak za IT usluge i način na koji Microsoft Office 365 pruža odgovore na ta pitanja.
Najvažnija razmatranja privatnosti i bezbednosti da biste lakše odredili bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Pogledajte neke od ključnih svetskih industrijskih standarda i certifikata koje Office 365 ispunjava.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Pročitajte detaljne opise usluga i funkcija koje su dostupne uz Office 365.
Pogledajte za koje Microsoft Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online ponude za velika i mala preduzeća važi centar za pouzdanost. Planovi se moraju kupiti direktno od korporacije Microsoft ili ih ona mora obezbediti.
Pregledajte belu knjigu o privatnosti za Office 365 za detaljniji pogled na standarde privatnosti za Office 365.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Pogledajte belu knjigu o okviru usaglašenosti za usluge na mreži da biste videli kako Office 365 smanjuje rizik od radnih prekida dok povećava poverenje u stabilnost usluge.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pročitajte belu knjigu o bezbednosti za Office 365 za detaljan opis bezbednosti usluge Office 365.
Blogovi

Blogovi

U ovom nastavke serije „Iz oblaka“ Robert Dring, direktor arhitekture za rešenja u usluzi Office 365 Engineering, govori o našim ugovornim obavezama kao dobavljača usluge i o tome kako naše obaveze prema klijentima proizlaze iz istih širokih propisa koji regulišu industriju i na koje se naši klijenti pozivaju. Takođe možete da čujete na koji smo način pojednostavili iskustvo ugovora da bi bilo razumljivije.
Pročitajte na koji je način Office 365 u novembru 2014. dovršio testiranje u odnosu na rigorozan skup FedRAMP zahteva, na osnovu NIST 800-53, kompanije Dynamic Research Corporation, nezavisnom organizacijom za procenu (3PAO) sa FedRAMP akreditacijom.
Ova nova digitalna grupa hvata autentične razgovore o pouzdanosti u usluzi Office 365 sa osobama koje dizajniraju, prave i pokreću uslugu Office 365. Prva tema je „Zašto je Office 365 pouzdan?"
Ova nova objava bloga „Iz oblaka“ pokazuje kako neprekidno zadovoljavamo potrebe usaglašenosti organizacije. Šon Veni pruža uvid u pristup za usaglašenost sa propisima: kako koristimo više od pristupa sa poljima za potvrdu i koristimo usaglašenost sa standardima i propisima za ispunjavanje ključnih klijentskih zahteva, kao što su to lokacija podataka u određenim regionima, bezbednost podataka i privatnost.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Ovaj novi blog „Iz oblaka“ ističe kako upravljamo time ko ima pristup podacima u usluzi i pruža detalje od Peri Klark i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže podatke klijenata inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Ne propustite da pročitate kako uspešan izazov korporacije Microsoft za pismo nacionalne bezbednosti štiti dugotrajne smernice obaveštavanja klijenata u velikim preduzećima ako državne institucije zahtevaju njihove podatke.
Pročitajte uvide u to kako se sada prepoznaje da ugovorne obaveze za Office 365 i druge usluge u oblaku za preduzeća, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM i Windows Intune, ispunjavaju rigorozne standarde zakona Evropske unije (EU) o privatnosti.
Povodom nedavnih tvrdnji, pogledajte kako smo odlučili da odmah reagujemo koordinisano u oblastima razvoja šifrovanja i pojačanja zakonske zaštite, uz povećanje transparentnosti.
Saznajte više o našim obavezama za vođenje izuzetno dostupnih usluga i ugovoru o nivou usluga. Pogledajte kako merimo dostupnost i pogledajte brojke za vreme rada širom sveta za Office 365 tokom poslednjih šest kvartala.

Office 365 je bezbednosno pojačana usluga, dizajnirana prema Microsoft životnom ciklusu razvoja bezbednosti. Spajamo najbolje prakse iz dve decenije građenja softvera za velika preduzeća i upravljanja uslugama na mreži kako bismo vam obezbedili integrisano rešenje softvera kao usluge.

Na nivou usluge Office 365 koristi pristup dubinske odbrane za obezbeđivanje fizičkih i logičkih slojeva i slojeva podataka bezbednosnih funkcija i najbolje radne prakse. Pored toga, Office 365 pruža korisničke i administratorske kontrole na nivou velikih preduzeća da biste dodatno obezbedili okruženje.
PrikažiSakrij

Fizička bezbednost

 • 24-časovno nadgledanje centara podataka.
 • Potvrda identiteta sa više faktora, uključujući biometrijsko skeniranje za pristup centru podataka.
 • Interna mreža centra podataka odvojena je od eksterne mreže.
 • Podela uloga čini da osoblje koje ima fizički pristup ne može da razazna lokaciju podataka određenog klijenta.
 • Oštećene disk jedinice i hardver se demagnetišu i uništavaju.
PrikažiSakrij

Logička bezbednost

 • Procesi kutije zaključavanja za strogo nadgledan proces eskalacije značajno ograničavaju ljudski pristup podacima.
 • Serveri pokreću samo procese na belim listama, umanjujući rizik od zlonamernog koda.
 • Namenski timovi za upravljanje pretnjama proaktivno presreću, sprečavaju i ublažuju zlonameran pristup.
 • Skeniranje portova, skeniranje ranjivosti oboda i otkrivanje upada sprečavaju ili otkrivaju zlonameran pristup.
PrikažiSakrij

Bezbednost podataka

 • Šifrovanje čuvanja štiti podatke na serverima.
 • Šifrovanje u prolazu uz SSL/TLS štiti podatke koji se prenose između vas i korporacije Microsoft.
 • Upravljanje pretnjama, nadgledanje bezbednosti i integritet datoteka/podataka sprečavaju ili otkrivaju sve neovlašćene izmene podataka.
PrikažiSakrij

Administratorske i korisničke kontrole

 • Rights Management Services sprečava pristup na nivou datoteke bez odgovarajućih akreditiva korisnika.
 • Potvrda identiteta sa više faktora štiti pristup usluzi drugim faktorom, kao što je to telefon.
 • S/MIME obezbeđuje bezbedan pristup e-pošti zasnovan na certifikatu.
 • Office 365 šifrovanje poruka vam omogućava da šifrovane e-poruke šaljete svima.
 • Sprečavanje gubitka podataka sprečava curenje osetljivih podataka, unutar ili izvan organizacije.
 • Sprečavanje gubitka podataka može da se kombinuje sa uslugom Rights Management i Office 365 šifrovanjem poruka da bi se administratorima dala veća kontrola za primenu odgovarajućih smernica za zaštitu osetljivih podataka.
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Najvažnija razmatranja privatnosti i bezbednosti da biste lakše odredili bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Ova bela knjiga opisuje pristup dubinske odbrane koju usluga na mreži Microsoft Exchange Online Protection (EOP) koristi da bi se zaustavile zlonamerne e-poruke da ne ugroze bezbednost organizacije.
Pročitajte belu knjigu o bezbednosti za Office 365 za detaljan opis bezbednosti usluge Office 365.
Ova bela knjiga daje prikaz toga kako vam Office 365 obezbeđuje kontrole bezbednosti i usaglašenosti koje su vam potrebne, objašnjavajući kako je Office 365 ispunio i premašio te potrebe i kako se inovacija nastavlja.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Ova stranica pruža informacije o funkcijama privatnosti i bezbednosti određenih usluga koje pokriva Microsoft Online Services centar za pouzdanost.
Ova bela knjiga pruža objašnjenje šta u korporaciji Microsoft predstavlja računarstvo u oblaku i kako Office 365 pruža pouzdanu infrastrukturu računarstva u oblaku.
Ova bela knjiga pruža pogled na to kako organizacija Global Foundation Services radi, sa naglaskom na forum upravljanja bezbednošću informacija, program upravljanja rizikom i program smernica za bezbednost informacija iz OSSC ISMS-a.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pročitajte kako pomoću hiljada projektanata i miliona redova koda jedno preduzeće uči da pravi bezbedan softver u sve nesigurnijem svetu.
Blogovi

Blogovi

Saznajte kako se konstrukcija za bezbednost, usaglašenost i privatnost sastoji od dve jednako važne dimenzije radi zaštite podataka: ugrađene mogućnosti i klijentska kontrola.
Poslušajte kako se pristup bez podizanja unutar usluge omogućuje putem osnovnih infrastruktura kontrole pristupa na osnovu uloga (RBAC) i PowerShell. Te infrastrukture obezbeđuju da svako ko treba da upravlja osnovnom uslugom ide kroz proces dobijanja privilegija pre početka.
Poslušajte kako objašnjavamo neke arhitektonske promene koje su izvršene u sistemu Exchange tokom uzastopnih izdanja prateći temu „zašto smo izgradili Exchange na taj način“.

Kada podatke poverite usluzi Office 365, vi ostajete jedini vlasnik podataka: zadržavate prava i vlasništvo nad podacima koje skladištite u usluzi Office 365 dobit u njima. Smernice podrazumevaju da ne pretražujemo vaše podatke u svrhe reklamiranja ili ih koristimo za bilo koju drugu namenu osim za pružanje usluga produktivnosti u oblaku.
PrikažiSakrij

Vlasništvo nad podacima i šta to znači

 • Vi ste vlasnik podataka – Microsoft je čuvar ili obrađivač podataka.
 • Podaci su vaši, pa ako ikada odaberete da napustite uslugu, podatke možete da ponesete sa sobom.
 • Ne pretražujemo vaše podatke za reklamiranje.
PrikažiSakrij

Naša uloga u obradi podataka

 • Podatke koristimo samo za obezbeđivanje usluga koje nam plaćate.
 • Redovno otkrivamo broj policijskih zahteva koje primamo preko izveštaja o transparentnosti.
 • Ako nam se neko vladino telo obrati radi pristupa korisničkim podacima, zahtev prosleđujemo vama, korisniku, kad god je to moguće i pokrenućemo sudski postupak u slučaju svakog nevažećeg pravnog zahteva koji zabranjuje otkrivanje državnog zahteva za pristup korisničkim podacima.
PrikažiSakrij

Kontrole privatnosti

 • Kontrole privatnosti vam omogućavaju da konfigurišete ko u organizaciji ima pristup i čemu mogu da pristupe.
 • Elementi za dizajn sprečavaju mešanje podataka sa onima od drugih organizacija koje koriste Office 365.
 • Opsežnim nadzorom i nadgledanjem sprečite administratore da dobiju neovlašćen pristup podacima.
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Najvažnija razmatranja privatnosti i bezbednosti da biste lakše odredili bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Pročitajte kako Microsoft pristup obezbeđuje da podaci klijenata u uslugama za velika preduzeća ostanu privatni. Detalji uključuju načine na koje obezbeđujemo da usluge štite privatnost, do obezbeđivanja da klijenti donose informisane izbore radi zaštite privatnosti podataka u oblaku.
Pregledajte belu knjigu o privatnosti za Office 365 za detaljniji pogled na standarde privatnosti usluge Office 365.
Ova stranica pruža informacije o funkcijama privatnosti i bezbednosti određenih usluga koje pokriva Microsoft Online Services centar za pouzdanost.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Pročitajte izjavu o privatnosti za Office 365. Ovo se odnosi na podatke koje Microsoft prikuplja kroz upotrebu Office 365 usluga i upravljanje njima.
Ovaj dokument obezbeđuje jednostavan vodič za konfigurisanje različitih postavki privatnosti koje se nalaze na stranici sa administratorskim postavkama usluge Office 365.
Ovaj dokument obezbeđuje jednostavan vodič za konfigurisanje različitih postavki privatnosti koje se nalaze na stranici sa administratorskim postavkama usluge Office 365.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pregledajte sledeća uputstva za promenu postavki privatnosti za Office 2013. Korisna uputstva dostupna su i za Office 2010, Office 2007 i Office 2003.
Blogovi

Blogovi

Ovaj novi blog „Iz oblaka“ ističe kako upravljamo time ko ima pristup podacima u usluzi i pruža detalje od Peri Klark i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže podatke klijenata inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Ne propustite da pročitate kako uspešan izazov korporacije Microsoft za pismo nacionalne bezbednosti štiti dugotrajne smernice obaveštavanja klijenata u velikim preduzećima ako državne institucije zahtevaju njihove podatke.
Pročitajte kakve pogodnosti imaju klijenti u velikim preduzećima od Microsoft ugovora za oblak koji zadovoljavaju najviše standarde EU zakona o privatnosti.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Povodom nedavnih tvrdnji, pogledajte kako smo odmah reagovali koordinisano u oblastima razvoja šifrovanja i pojačanja zakonske zaštite, uz povećanje transparentnosti.

Office 365 je globalna usluga i kontinuirana usaglašenost se odnosi na našu obavezu da razvijamo kontrole za Office 365 i budemo u toku sa standardima i propisima koji se odnose na vašu industriju i lokaciju. Pošto propisi često dele iste ili slične kontrole, to olakšava korporaciji Microsoft da zadovolji zahteve novih propisa ili onih specifičnih za organizaciju i industriju.

Pored toga, Office 365 pruža administratorske i korisničke kontrole, uključujući e-otkrivanje, zakonsko zadržavanje i sprečavanje gubitka podataka, da biste lakše ispunili interne zahteve usaglašenosti. One ne zahtevaju dodatnu lokalnu infrastrukturu za korišćenje.
PrikažiSakrij

Nezavisna verifikacija

 • Usluga je verifikovana tako da zadovolji zahteve navedene u standardu ISO 27001, odredbama po EU modelu, HIPAA BAA i FISMA.
 • Ugovor o obradi podataka sadrži detalje o privatnosti i bezbednosti klijentskih podataka i rukovanju njima, što vam pomaže da poštujete lokalne propise.
PrikažiSakrij

Proaktivni pristup usaglašenosti sa propisima

 • Ugradili smo preko 900 kontrola u okvir usaglašenosti za Office 365 koje nam omogućavaju da budemo u toku sa uvek razvijajućim industrijskim standardima.
 • Stručni tim za usaglašenost neprekidno prati standarde i propise, razvijajući skupove uobičajenih kontrola koje će tim za proizvodnju ugraditi u uslugu.
PrikažiSakrij

Klijentske kontrole za usaglašenost organizacije

 • Zakonsko zadržavanje i e-otkrivanja ugrađeni u uslugu vam pomažu da pronađete, čuvate, analizirate i pakujete elektronski sadržaj (često se naziva elektronski uskladištene informacije ili ESI) za zakonski zahtev ili istragu. Kontrole privatnosti vam omogućavaju da konfigurišete ko u organizaciji ima pristup i čemu mogu da pristupe.
 • Sprečavanje gubitka podataka u usluzi Office 365 vam pomaže da identifikujete, nadgledate i štitite osetljive informacije u organizaciji pomoću dubinske analize sadržaja.
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Pogledajte neke od ključnih svetskih industrijskih standarda i certifikata koje Office 365 ispunjava.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama propisa.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama FedRAMP/FISMA propisa.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama EU propisa.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama HIPAA/HITECH propisa.
Pročitajte kako dobijamo nadzore i certifikacije trećeg lica da biste mogli verovati da su naše usluga dizajnirane i da se njima upravlja uz stroge mere zaštite.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Pogledajte belu knjigu za okvir usaglašenosti za usluge na mreži da biste videli kako Office 365 smanjuje rizik od radnih prekida dok povećava poverenje u stabilnost usluge.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Ovaj dokument obezbeđuje kratak pregled zahteva propisa i detaljnu analizu toga kako su usluge u oblaku korporacije Microsoft izgrađene pomoću metoda koji se mapiraju na te zahteve.
Blogovi

Blogovi

Pročitajte na koji je način Office 365 u novembru 2014. dovršio testiranje u odnosu na rigorozan skup FedRAMP zahteva, na osnovu NIST 800-53, kompanije Dynamic Research Corporation, nezavisnom organizacijom za procenu (3PAO) sa FedRAMP akreditacijom.
Ova nova objava bloga „Iz oblaka“ pokazuje kako neprekidno zadovoljavamo potrebe usaglašenosti organizacije. Šon Veni pruža uvid u pristup za usaglašenost sa propisima: kako koristimo više od pristupa sa poljima za potvrdu i koristimo usaglašenost sa standardima i propisima za ispunjavanje ključnih klijentskih zahteva, kao što su to lokacija podataka u određenim regionima, bezbednost podataka i privatnost.
Ovaj blog „Pouzdano računarstvo“ deli perspektive korporacije Microsoft o računarstvu u oblaku. U ovoj epizodi govorimo o konceptu međuzavisnosti usluge u oblaku.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
U ovoj epizodi govorimo o potrebi za klasifikacijom i odvajanjem podataka radi omogućavanja migracije u oblak uz istovremeno praćenje zahteva propisa i standarda primenljivih na osetljive podatke.
Premeštanje u uslugu oblaka ne bi trebalo da znači da nećete više znati šta se dešava. Uz Office 365 – ne znači. Težimo ka tome da budemo transparentni u operacijama da biste mogli da nadgledate stanje usluge, pratite probleme i imate istorijski prikaz dostupnost.
PrikažiSakrij

Lokacija podataka i pristup

PrikažiSakrij

Podrška u ljudskom obliku

 • Imate telefonsku podršku na poziv 24/7 za kritične probleme.
 • Imamo DevOps procese što predstavlja eskalaciju 24/7 za pravi razvojni tim da reši probleme koji se ne mogu rešiti samo operacijama.
PrikažiSakrij

Odgovaramo vama

 • Sprovodimo detaljan pregled svih incidenata usluge, bez obzira na veličinu uticaja i delimo analizu ako to utiče na vašu organizaciju.
 • Posvećujemo se isporuci najmanje 99,9% vremena rada uz finansijski podržanu garanciju.
Nedavna vremena rada širom sveta:
2013
20
14
99,97%
99,96%
99,98%
99,99%
99,95%
99,98%
99,99%
K2
K3
K4
K1
K2
K3
K4
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Pročitajte ova najčešća pitanja o pristupu podacima trećeg lica.
Održavamo podizvođače na bezbednosnim standardima i standardima privatnosti ekvivalentnim našim i zbog transparentnosti vas obaveštavamo koje podizvođače koristimo i šta oni rade.
Omogućavamo vam da otkrijete da li je neko pristupao podacima. Znamo da je u oblaku pristup podacima jedan od glavnih briga. To znači i da znate da ćete moći da pristupite podacima kada je potrebno i da znate da li je neko drugi pristupao podacima. Pročitajte ko može da pristupi informacijama i u kojim okolnostima im je moguće pristupiti.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Jasna dokumentacija o ustaljenim praksama kao odgovor na zakonske zahteve organa vlasti za klijentske podatke.
Ovaj dokument sadrži detalje o broju zakonskih zahteva za klijentskim podacima koje primamo od organa reda širom sveta i kako Microsoft odgovara na te zahteve.
Blogovi

Blogovi

U ovom nastavke serije „Iz oblaka“ Robert Dring, direktor arhitekture za rešenja u usluzi Office 365 Engineering, govori o našim ugovornim obavezama kao dobavljača usluge i o tome kako naše obaveze prema klijentima proizlaze iz istih širokih propisa koji regulišu industriju i na koje se naši klijenti pozivaju. Takođe možete da čujete na koji smo način pojednostavili iskustvo ugovora da bi bilo razumljivije.
Ovaj novi blog „Iz oblaka“ ističe kako upravljamo time ko ima pristup podacima u usluzi i pruža detalje od Peri Klark i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže podatke klijenata inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Da bismo poboljšali komunikaciju, dodali smo centar za poruke. Centar za poruke pomaže Office 365 administratorima da se informišu o novim funkcijama i radnjama koje treba da preduzmu da bi Office usluga 365 radila nesmetano.
Pogledajte kako, kao obavezu uz vođenje veoma dostupne usluge, imamo ugovor o nivou usluga od 99,9% vremena rada koji je finansijski podržan. Pogledajte kako merimo dostupnost i pogledajte broj za aktivno vreme rada širom sveta za Office 365 tokom poslednja četiri kvartala.
PrikažiSakrij
Dobro došli

Uz Office 365 – podaci su vaši. Vi ih posedujete. Vi ih kontrolišete. Vaši su i da ih ponesete sa sobom ako odlučite da napustite uslugu. Glavna načela pristupa za dobijanje i održavanje poverenja su:
 • Bezbednost na nivou usluge preko dubinske odbrane
 • Klijentske kontrole klijenata u okviru usluge
 • Pojačanje bezbednosti i najbolje radne prakse
 • Proaktivni procesi za zadovoljavanje potreba usaglašenosti
 • Klijentske kontrole za usaglašenost organizacije
 • Nezavisna verifikacija za zadovoljavanje razvijajućih standarda
 • Podaci se ne koriste za reklamiranje
 • Imate opsežne kontrole za privatnost
 • Podatke možete da ponesete sa sobom kada želite
 • Znate gde se podaci nalaze i ko ima pristup
 • Vidljivost dostupnosti i promena usluge
 • Finansijski podržana garancija od 99,9% vremena rada
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Najvažnija pitanja koja treba da postavite dobavljaču usluga u oblaku kada razmatrate oblak za IT usluge i način na koji Microsoft Office 365 pruža odgovore na ta pitanja.
Najvažnija razmatranja privatnosti i bezbednosti da biste lakše odredili bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Pogledajte neke od ključnih svetskih industrijskih standarda i certifikata koje Office 365 ispunjava.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Pročitajte detaljne opise usluga i funkcija koje su dostupne uz Office 365.
Pogledajte za koje Microsoft Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online ponude za velika i mala preduzeća važi centar za pouzdanost. Planovi se moraju kupiti direktno od korporacije Microsoft ili ih ona mora obezbediti.
Pregledajte belu knjigu o privatnosti za Office 365 za detaljniji pogled na standarde privatnosti za Office 365.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Pogledajte belu knjigu o okviru usaglašenosti za usluge na mreži da biste videli kako Office 365 smanjuje rizik od radnih prekida dok povećava poverenje u stabilnost usluge.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pročitajte belu knjigu o bezbednosti za Office 365 za detaljan opis bezbednosti usluge Office 365.
Blogovi

Blogovi

U ovom nastavke serije „Iz oblaka“ Robert Dring, direktor arhitekture za rešenja u usluzi Office 365 Engineering, govori o našim ugovornim obavezama kao dobavljača usluge i o tome kako naše obaveze prema klijentima proizlaze iz istih širokih propisa koji regulišu industriju i na koje se naši klijenti pozivaju. Takođe možete da čujete na koji smo način pojednostavili iskustvo ugovora da bi bilo razumljivije.
Pročitajte na koji je način Office 365 u novembru 2014. dovršio testiranje u odnosu na rigorozan skup FedRAMP zahteva, na osnovu NIST 800-53, kompanije Dynamic Research Corporation, nezavisnom organizacijom za procenu (3PAO) sa FedRAMP akreditacijom.
Ova nova digitalna grupa hvata autentične razgovore o pouzdanosti u usluzi Office 365 sa osobama koje dizajniraju, prave i pokreću uslugu Office 365. Prva tema je „Zašto je Office 365 pouzdan?"
Ova nova objava bloga „Iz oblaka“ pokazuje kako neprekidno zadovoljavamo potrebe usaglašenosti organizacije. Šon Veni pruža uvid u pristup za usaglašenost sa propisima: kako koristimo više od pristupa sa poljima za potvrdu i koristimo usaglašenost sa standardima i propisima za ispunjavanje ključnih klijentskih zahteva, kao što su to lokacija podataka u određenim regionima, bezbednost podataka i privatnost.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Ovaj novi blog „Iz oblaka“ ističe kako upravljamo time ko ima pristup podacima u usluzi i pruža detalje od Peri Klark i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže podatke klijenata inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Ne propustite da pročitate kako uspešan izazov korporacije Microsoft za pismo nacionalne bezbednosti štiti dugotrajne smernice obaveštavanja klijenata u velikim preduzećima ako državne institucije zahtevaju njihove podatke.
Pročitajte uvide u to kako se sada prepoznaje da ugovorne obaveze za Office 365 i druge usluge u oblaku za preduzeća, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM i Windows Intune, ispunjavaju rigorozne standarde zakona Evropske unije (EU) o privatnosti.
Povodom nedavnih tvrdnji, pogledajte kako smo odlučili da odmah reagujemo koordinisano u oblastima razvoja šifrovanja i pojačanja zakonske zaštite, uz povećanje transparentnosti.
Saznajte više o našim obavezama za vođenje izuzetno dostupnih usluga i ugovoru o nivou usluga. Pogledajte kako merimo dostupnost i pogledajte brojke za vreme rada širom sveta za Office 365 tokom poslednjih šest kvartala.
PrikažiSakrij
Ugrađena bezbednost

Office 365 je bezbednosno pojačana usluga, dizajnirana prema Microsoft životnom ciklusu razvoja bezbednosti. Spajamo najbolje prakse iz dve decenije građenja softvera za velika preduzeća i upravljanja uslugama na mreži kako bismo vam obezbedili integrisano rešenje softvera kao usluge.

Na nivou usluge Office 365 koristi pristup dubinske odbrane za obezbeđivanje fizičkih i logičkih slojeva i slojeva podataka bezbednosnih funkcija i najbolje radne prakse. Pored toga, Office 365 pruža korisničke i administratorske kontrole na nivou velikih preduzeća da biste dodatno obezbedili okruženje.
PrikažiSakrij

Fizička bezbednost

 • 24-časovno nadgledanje centara podataka.
 • Potvrda identiteta sa više faktora, uključujući biometrijsko skeniranje za pristup centru podataka.
 • Interna mreža centra podataka odvojena je od eksterne mreže.
 • Podela uloga čini da osoblje koje ima fizički pristup ne može da razazna lokaciju podataka određenog klijenta.
 • Oštećene disk jedinice i hardver se demagnetišu i uništavaju.
PrikažiSakrij

Logička bezbednost

 • Procesi kutije zaključavanja za strogo nadgledan proces eskalacije značajno ograničavaju ljudski pristup podacima.
 • Serveri pokreću samo procese na belim listama, umanjujući rizik od zlonamernog koda.
 • Namenski timovi za upravljanje pretnjama proaktivno presreću, sprečavaju i ublažuju zlonameran pristup.
 • Skeniranje portova, skeniranje ranjivosti oboda i otkrivanje upada sprečavaju ili otkrivaju zlonameran pristup.
PrikažiSakrij

Bezbednost podataka

 • Šifrovanje čuvanja štiti podatke na serverima.
 • Šifrovanje u prolazu uz SSL/TLS štiti podatke koji se prenose između vas i korporacije Microsoft.
 • Upravljanje pretnjama, nadgledanje bezbednosti i integritet datoteka/podataka sprečavaju ili otkrivaju sve neovlašćene izmene podataka.
PrikažiSakrij

Administratorske i korisničke kontrole

 • Rights Management Services sprečava pristup na nivou datoteke bez odgovarajućih akreditiva korisnika.
 • Potvrda identiteta sa više faktora štiti pristup usluzi drugim faktorom, kao što je to telefon.
 • S/MIME obezbeđuje bezbedan pristup e-pošti zasnovan na certifikatu.
 • Office 365 šifrovanje poruka vam omogućava da šifrovane e-poruke šaljete svima.
 • Sprečavanje gubitka podataka sprečava curenje osetljivih podataka, unutar ili izvan organizacije.
 • Sprečavanje gubitka podataka može da se kombinuje sa uslugom Rights Management i Office 365 šifrovanjem poruka da bi se administratorima dala veća kontrola za primenu odgovarajućih smernica za zaštitu osetljivih podataka.
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Najvažnija razmatranja privatnosti i bezbednosti da biste lakše odredili bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Ova bela knjiga opisuje pristup dubinske odbrane koju usluga na mreži Microsoft Exchange Online Protection (EOP) koristi da bi se zaustavile zlonamerne e-poruke da ne ugroze bezbednost organizacije.
Pročitajte belu knjigu o bezbednosti za Office 365 za detaljan opis bezbednosti usluge Office 365.
Ova bela knjiga daje prikaz toga kako vam Office 365 obezbeđuje kontrole bezbednosti i usaglašenosti koje su vam potrebne, objašnjavajući kako je Office 365 ispunio i premašio te potrebe i kako se inovacija nastavlja.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Ova stranica pruža informacije o funkcijama privatnosti i bezbednosti određenih usluga koje pokriva Microsoft Online Services centar za pouzdanost.
Ova bela knjiga pruža objašnjenje šta u korporaciji Microsoft predstavlja računarstvo u oblaku i kako Office 365 pruža pouzdanu infrastrukturu računarstva u oblaku.
Ova bela knjiga pruža pogled na to kako organizacija Global Foundation Services radi, sa naglaskom na forum upravljanja bezbednošću informacija, program upravljanja rizikom i program smernica za bezbednost informacija iz OSSC ISMS-a.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pročitajte kako pomoću hiljada projektanata i miliona redova koda jedno preduzeće uči da pravi bezbedan softver u sve nesigurnijem svetu.
Blogovi

Blogovi

Saznajte kako se konstrukcija za bezbednost, usaglašenost i privatnost sastoji od dve jednako važne dimenzije radi zaštite podataka: ugrađene mogućnosti i klijentska kontrola.
Poslušajte kako se pristup bez podizanja unutar usluge omogućuje putem osnovnih infrastruktura kontrole pristupa na osnovu uloga (RBAC) i PowerShell. Te infrastrukture obezbeđuju da svako ko treba da upravlja osnovnom uslugom ide kroz proces dobijanja privilegija pre početka.
Poslušajte kako objašnjavamo neke arhitektonske promene koje su izvršene u sistemu Exchange tokom uzastopnih izdanja prateći temu „zašto smo izgradili Exchange na taj način“.
PrikažiSakrij
Privatnost po dizajnu

Office 365 centar za pouzdanost

Kada podatke poverite usluzi Office 365, vi ostajete jedini vlasnik podataka: zadržavate prava i vlasništvo nad podacima koje skladištite u usluzi Office 365 dobit u njima. Smernice podrazumevaju da ne pretražujemo vaše podatke u svrhe reklamiranja ili ih koristimo za bilo koju drugu namenu osim za pružanje usluga produktivnosti u oblaku.
PrikažiSakrij

Vlasništvo nad podacima i šta to znači

 • Vi ste vlasnik podataka – Microsoft je čuvar ili obrađivač podataka.
 • Podaci su vaši, pa ako ikada odaberete da napustite uslugu, podatke možete da ponesete sa sobom.
 • Ne pretražujemo vaše podatke za reklamiranje.
PrikažiSakrij

Naša uloga u obradi podataka

 • Podatke koristimo samo za obezbeđivanje usluga koje nam plaćate.
 • Redovno otkrivamo broj policijskih zahteva koje primamo preko izveštaja o transparentnosti.
 • Ako nam se neko vladino telo obrati radi pristupa korisničkim podacima, zahtev prosleđujemo vama, korisniku, kad god je to moguće i pokrenućemo sudski postupak u slučaju svakog nevažećeg pravnog zahteva koji zabranjuje otkrivanje državnog zahteva za pristup korisničkim podacima.
PrikažiSakrij

Kontrole privatnosti

 • Kontrole privatnosti vam omogućavaju da konfigurišete ko u organizaciji ima pristup i čemu mogu da pristupe.
 • Elementi za dizajn sprečavaju mešanje podataka sa onima od drugih organizacija koje koriste Office 365.
 • Opsežnim nadzorom i nadgledanjem sprečite administratore da dobiju neovlašćen pristup podacima.
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Najvažnija razmatranja privatnosti i bezbednosti da biste lakše odredili bezbednost i pouzdanost dobavljača usluga u oblaku i njihovih usluga.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Pročitajte kako Microsoft pristup obezbeđuje da podaci klijenata u uslugama za velika preduzeća ostanu privatni. Detalji uključuju načine na koje obezbeđujemo da usluge štite privatnost, do obezbeđivanja da klijenti donose informisane izbore radi zaštite privatnosti podataka u oblaku.
Pregledajte belu knjigu o privatnosti za Office 365 za detaljniji pogled na standarde privatnosti usluge Office 365.
Ova stranica pruža informacije o funkcijama privatnosti i bezbednosti određenih usluga koje pokriva Microsoft Online Services centar za pouzdanost.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Pročitajte izjavu o privatnosti za Office 365. Ovo se odnosi na podatke koje Microsoft prikuplja kroz upotrebu Office 365 usluga i upravljanje njima.
Ovaj dokument obezbeđuje jednostavan vodič za konfigurisanje različitih postavki privatnosti koje se nalaze na stranici sa administratorskim postavkama usluge Office 365.
Ovaj dokument obezbeđuje jednostavan vodič za konfigurisanje različitih postavki privatnosti koje se nalaze na stranici sa administratorskim postavkama usluge Office 365.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Pregledajte sledeća uputstva za promenu postavki privatnosti za Office 2013. Korisna uputstva dostupna su i za Office 2010, Office 2007 i Office 2003.
Blogovi

Blogovi

Ovaj novi blog „Iz oblaka“ ističe kako upravljamo time ko ima pristup podacima u usluzi i pruža detalje od Peri Klark i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže podatke klijenata inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Ne propustite da pročitate kako uspešan izazov korporacije Microsoft za pismo nacionalne bezbednosti štiti dugotrajne smernice obaveštavanja klijenata u velikim preduzećima ako državne institucije zahtevaju njihove podatke.
Pročitajte kakve pogodnosti imaju klijenti u velikim preduzećima od Microsoft ugovora za oblak koji zadovoljavaju najviše standarde EU zakona o privatnosti.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Povodom nedavnih tvrdnji, pogledajte kako smo odmah reagovali koordinisano u oblastima razvoja šifrovanja i pojačanja zakonske zaštite, uz povećanje transparentnosti.
PrikažiSakrij
Kontinuirana usaglašenost

Office 365 je globalna usluga i kontinuirana usaglašenost se odnosi na našu obavezu da razvijamo kontrole za Office 365 i budemo u toku sa standardima i propisima koji se odnose na vašu industriju i lokaciju. Pošto propisi često dele iste ili slične kontrole, to olakšava korporaciji Microsoft da zadovolji zahteve novih propisa ili onih specifičnih za organizaciju i industriju.

Pored toga, Office 365 pruža administratorske i korisničke kontrole, uključujući e-otkrivanje, zakonsko zadržavanje i sprečavanje gubitka podataka, da biste lakše ispunili interne zahteve usaglašenosti. One ne zahtevaju dodatnu lokalnu infrastrukturu za korišćenje.
PrikažiSakrij

Nezavisna verifikacija

 • Usluga je verifikovana tako da zadovolji zahteve navedene u standardu ISO 27001, odredbama po EU modelu, HIPAA BAA i FISMA.
 • Ugovor o obradi podataka sadrži detalje o privatnosti i bezbednosti klijentskih podataka i rukovanju njima, što vam pomaže da poštujete lokalne propise.
PrikažiSakrij

Proaktivni pristup usaglašenosti sa propisima

 • Ugradili smo preko 900 kontrola u okvir usaglašenosti za Office 365 koje nam omogućavaju da budemo u toku sa uvek razvijajućim industrijskim standardima.
 • Stručni tim za usaglašenost neprekidno prati standarde i propise, razvijajući skupove uobičajenih kontrola koje će tim za proizvodnju ugraditi u uslugu.
PrikažiSakrij

Klijentske kontrole za usaglašenost organizacije

 • Zakonsko zadržavanje i e-otkrivanja ugrađeni u uslugu vam pomažu da pronađete, čuvate, analizirate i pakujete elektronski sadržaj (često se naziva elektronski uskladištene informacije ili ESI) za zakonski zahtev ili istragu. Kontrole privatnosti vam omogućavaju da konfigurišete ko u organizaciji ima pristup i čemu mogu da pristupe.
 • Sprečavanje gubitka podataka u usluzi Office 365 vam pomaže da identifikujete, nadgledate i štitite osetljive informacije u organizaciji pomoću dubinske analize sadržaja.
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Pogledajte neke od ključnih svetskih industrijskih standarda i certifikata koje Office 365 ispunjava.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama propisa.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama FedRAMP/FISMA propisa.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama EU propisa.
Pregledajte ova najčešća pitanja da biste videli kako posvećenost transparentnosti pomaže klijentima da se usklade sa potrebama HIPAA/HITECH propisa.
Pročitajte kako dobijamo nadzore i certifikacije trećeg lica da biste mogli verovati da su naše usluga dizajnirane i da se njima upravlja uz stroge mere zaštite.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Pogledajte belu knjigu za okvir usaglašenosti za usluge na mreži da biste videli kako Office 365 smanjuje rizik od radnih prekida dok povećava poverenje u stabilnost usluge.
Ta bela knjiga opisuje kako Office 365 ispunjava zahteve za upravljanje bezbednošću, usaglašenošću i rizikom definisane u dokumentu Cloud Control Matrix organizacije Cloud Security Alliance.
Ovaj dokument obezbeđuje kratak pregled zahteva propisa i detaljnu analizu toga kako su usluge u oblaku korporacije Microsoft izgrađene pomoću metoda koji se mapiraju na te zahteve.
Blogovi

Blogovi

Pročitajte na koji je način Office 365 u novembru 2014. dovršio testiranje u odnosu na rigorozan skup FedRAMP zahteva, na osnovu NIST 800-53, kompanije Dynamic Research Corporation, nezavisnom organizacijom za procenu (3PAO) sa FedRAMP akreditacijom.
Ova nova objava bloga „Iz oblaka“ pokazuje kako neprekidno zadovoljavamo potrebe usaglašenosti organizacije. Šon Veni pruža uvid u pristup za usaglašenost sa propisima: kako koristimo više od pristupa sa poljima za potvrdu i koristimo usaglašenost sa standardima i propisima za ispunjavanje ključnih klijentskih zahteva, kao što su to lokacija podataka u određenim regionima, bezbednost podataka i privatnost.
Ovaj blog „Pouzdano računarstvo“ deli perspektive korporacije Microsoft o računarstvu u oblaku. U ovoj epizodi govorimo o konceptu međuzavisnosti usluge u oblaku.
PrikažiSakrij
Prikaži više stavki
U ovoj epizodi govorimo o potrebi za klasifikacijom i odvajanjem podataka radi omogućavanja migracije u oblak uz istovremeno praćenje zahteva propisa i standarda primenljivih na osetljive podatke.
PrikažiSakrij
Transparentne operacije

Office 365 centar za pouzdanost

Premeštanje u uslugu oblaka ne bi trebalo da znači da nećete više znati šta se dešava. Uz Office 365 – ne znači. Težimo ka tome da budemo transparentni u operacijama da biste mogli da nadgledate stanje usluge, pratite probleme i imate istorijski prikaz dostupnost.
PrikažiSakrij

Lokacija podataka i pristup

PrikažiSakrij

Podrška u ljudskom obliku

 • Imate telefonsku podršku na poziv 24/7 za kritične probleme.
 • Imamo DevOps procese što predstavlja eskalaciju 24/7 za pravi razvojni tim da reši probleme koji se ne mogu rešiti samo operacijama.
PrikažiSakrij

Odgovaramo vama

 • Sprovodimo detaljan pregled svih incidenata usluge, bez obzira na veličinu uticaja i delimo analizu ako to utiče na vašu organizaciju.
 • Posvećujemo se isporuci najmanje 99,9% vremena rada uz finansijski podržanu garanciju.
Nedavna vremena rada širom sveta:
PrikažiSakrij
2013.
K2
99,97%
K3
99,96%
K4
99,98%
PrikažiSakrij
2014.
K1
99,99%
K2
99,95%
K3
99,98%
K4
99,99%
Napomena: Neki detaljan sadržaj i blogovi dostupni su samo na engleskom.
Najčešća pitanja i liste

Najčešća pitanja i liste

Pročitajte ova najčešća pitanja o pristupu podacima trećeg lica.
Održavamo podizvođače na bezbednosnim standardima i standardima privatnosti ekvivalentnim našim i zbog transparentnosti vas obaveštavamo koje podizvođače koristimo i šta oni rade.
Omogućavamo vam da otkrijete da li je neko pristupao podacima. Znamo da je u oblaku pristup podacima jedan od glavnih briga. To znači i da znate da ćete moći da pristupite podacima kada je potrebno i da znate da li je neko drugi pristupao podacima. Pročitajte ko može da pristupi informacijama i u kojim okolnostima im je moguće pristupiti.
Detaljan sadržaj

Detaljan sadržaj

Jasna dokumentacija o ustaljenim praksama kao odgovor na zakonske zahteve organa vlasti za klijentske podatke.
Ovaj dokument sadrži detalje o broju zakonskih zahteva za klijentskim podacima koje primamo od organa reda širom sveta i kako Microsoft odgovara na te zahteve.
Blogovi

Blogovi

U ovom nastavke serije „Iz oblaka“ Robert Dring, direktor arhitekture za rešenja u usluzi Office 365 Engineering, govori o našim ugovornim obavezama kao dobavljača usluge i o tome kako naše obaveze prema klijentima proizlaze iz istih širokih propisa koji regulišu industriju i na koje se naši klijenti pozivaju. Takođe možete da čujete na koji smo način pojednostavili iskustvo ugovora da bi bilo razumljivije.
Ovaj novi blog „Iz oblaka“ ističe kako upravljamo time ko ima pristup podacima u usluzi i pruža detalje od Peri Klark i Viveka Šarme o tome kako Office 365 održava uslugu i ne izlaže podatke klijenata inženjerima tokom aktivnosti rešavanja problema.
Da bismo poboljšali komunikaciju, dodali smo centar za poruke. Centar za poruke pomaže Office 365 administratorima da se informišu o novim funkcijama i radnjama koje treba da preduzmu da bi Office usluga 365 radila nesmetano.
Pogledajte kako, kao obavezu uz vođenje veoma dostupne usluge, imamo ugovor o nivou usluga od 99,9% vremena rada koji je finansijski podržan. Pogledajte kako merimo dostupnost i pogledajte broj za aktivno vreme rada širom sveta za Office 365 tokom poslednja četiri kvartala.
{"pmgControls":[{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.pmg-mobile-showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}