Office 365

Korišćenje kartice sa šifrom proizvoda za Office 2010

Kartica sa šifrom proizvoda ubrzava i pojednostavljuje instalaciju sistema Microsoft Office 2010 (diskovi nisu potrebni). Ovo je sjajna vrednost koju dobijate za jednu licencu za Office.

Korišćenje kartice sa šifrom proizvoda za Office 2010

Sledite ove jednostavne korake da biste instalirali i aktivirali Office 2010

1. Potvrdite da vaš računar ispunjava sistemske zahteve za Office 2010.
2. Pronađite šifru proizvoda u paketu u kome je kartica sa šifrom proizvoda za Office 2010.1

3. Proverite da li je na računaru unapred učitan Office 2010. Da biste to uradili, u meniju „Start“ u operativnom sistemu Windows slika menija „Start“ u operativnom sistemu Windowsizaberite stavku „Svi programi“. Office je unapred učitan ako vidite stavku „Office 2010“.

Ukoliko je Office 2010 unapred učitan na računaru:

1. U meniju „Start“ u operativnom sistemu Windows slika menija „Start“ u operativnom sistemu Windowsizaberite stavku „Office 2010“.
2. Na ekranu pokretanja potražite oznaku potvrde slika znaka za potvrdu, a zatim izaberite opciju „Aktiviraj“.
3. Kada to bude od vas zatraženo, unesite šifru proizvoda od 25 znakova.
Ukoliko Office 2010 NIJE unapred učitan na računaru:2
Napomena: Ako je oznaka licence „PKC“, korišćenje softvera preuzetog sa ove lokacije regulisano je uslovima navedenim u odeljku „Kartica sa šifrom proizvoda“ u Uslovima licenciranja za Microsoft softver i prva odredba ovih uslova je ispravljena. Više detalja možete pronaći u odgovoru na pitanje Na koji softver se primenjuju uslovi korporacije Microsoft za karticu sa šifrom proizvoda? u okviru najčešćih pitanja.
1 Ukoliko u pakovanju nema šifre proizvoda, pregledajte uputstva za taj paket. Možda je potrebno da preuzmete svoju šifru proizvoda sa lokacije www.office.com/getkey.
2 Mogu se primenjivati troškovi za povezivanje sa internetom.