Office

Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje

Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje
Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje
Office

Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje

Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje
Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje

Moja kopija sistema Office je stigla na disku

Instaliranje i korišćenje sistema Office po prvi put
Ako nemate disk, posetite lokaciju www.office.com/setup da biste pokrenuli instalaciju i korišćenje sistema Office po prvi put.
Upravljanje sistemom Office: preuzimanje, instalacija i ponovna instalacija
Koristite dolenavedenu vezu „Idi na moj nalog“:
 • da biste se prijavili na Microsoft nalog. Većinom verzija sistema Office može da se upravlja u Microsoft nalogu.
Office za jedan PC (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 ili Office Professional 2013)
Koristite dolenavedenu vezu „Idi na moj nalog“
 • da biste preuzeli i ponovo instalirali Office na istom računaru.
 • da biste naručili ili narezali rezervne kopije sistema Office.
Office 365 pretplata (Office 365 Home ili Office 365 Personal)
Koristite dolenavedenu vezu „Idi na moj nalog“
 • Upravljajte nalogom pretplate, uključujući informacije o obnavljanjima, otkazivanjima i naplati.
 • Instalirajte dodatne instance sistema Office na drugim računarima i uređajima. Sve instalacije se obavljaju na mreži pa nema potrebe da naručite ili narežete rezervne kopije sistema Office.

Moja kopija sistema Office došla je na disku, ali treba da je preuzmem sa mreže

Ako ste kupili verziju sistema Office koja je došla na disku (DVD), možete da koristite dolenavedenu vezu:
 • da biste preuzeli kopiju sistema Office za računar bez DVD disk jedinice, kao što je netbook ili tablet.
 • da biste ponovo instalirali Office – na primer, ako ste izgubili disk.
Napomena: Od vas će se tražiti šifra proizvoda da biste započeli proces preuzimanja i ponovne instalacije. Pomozite mi da pronađem svoju šifru proizvoda.

Moja kopija sistema Office originalno je stigla na disku i treba da naručim rezervnu kopiju diska

Ako treba da zamenite disk na kom ste dobili kopiju sistema Office i imate računar sa DVD disk jedinicom, možete da naručite disk sa rezervnom kopijom Office proizvoda uz naknadu Ikona opisa alatke, zaokruženi znak uzvika na kom zadržavate pokazivač da biste prikazali više informacija.. Naručite na mreži i disk ćemo vam poslati poštom.
Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, ovde možete da naručite disk sa rezervnom kopijom. Od vas će se tražiti šifra proizvoda. Pomozite mi da pronađem svoju šifru proizvoda.

Preuzimanje ili nabavka rezervne kopije sistema Office 2010

Možete i da preuzmete i naručite rezervne kopije Office 2010 proizvoda, pod uslovom da imate važeću Office 2010 šifru proizvoda.

Preuzimanje ili nabavka rezervne kopije sistema Office 2007

Možete i da preuzmete i naručite rezervne kopije sistema Office 2007, pod uslovom da imate važeću Office 2007 šifru proizvoda.

Instaliranje i korišćenje usluge Office 365 po prvi put 

Da biste instalirali i koristili Office 365 po prvi put, posetite lokaciju www.office.com/setup.

Preuzimanje, instalacija i ponovna instalacija

Office za jedan Mac (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
Koristite dolenavedenu vezu za preuzimanje:
da biste preuzeli i instalirali Office za Mac proizvod. Od vas će se tražiti šifra proizvoda u sklopu procesa preuzimanja i instalacije. Pomozite mi da pronađem šifru proizvoda.
Preuzmi
Office 365 pretplata (Office 365 Home ili Office 365 Personal)
Koristite dolenavedenu vezu „Idi na moj nalog“:
 • Upravljajte nalogom pretplate, uključujući informacije o obnavljanjima, otkazivanjima i naplati.
 • Instalirajte dodatne instance sistema Office na drugim računarima i uređajima. Sve instalacije se obavljaju na mreži pa nema potrebe da naručite ili narežete rezervne kopije sistema Office.

Naručivanje rezervnih kopija sistema Office

Ako treba da zamenite disk na kom ste dobili kopiju sistema Office i imate Mac računar sa DVD disk jedinicom, možete da naručite disk sa rezervnom kopijom sistema Office uz naknadu Ikona opisa alatke, zaokruženi znak uzvika na kom zadržavate pokazivač da biste prikazali više informacija.. Naručite na mreži i disk ćemo vam poslati poštom.
Napomena: Od vas će se tražiti šifra proizvoda u sklopu procesa naručivanja. Pomozite mi da pronađem svoju šifru proizvoda.
Naručite disk rezervne kopije za Office 2011 na Mac računaru. 
Office

Upravljanje, preuzimanje ili pravljenje rezervne kopije Office proizvoda ili njihovo vraćanje u prethodno stanje

PrikažiSakrij
Za PC

Preuzimanje ili nabavka rezervne kopije sistema Office 2013

Moja kopija sistema Office je stigla na disku

Instaliranje i korišćenje sistema Office po prvi put
Ako nemate disk, posetite lokaciju www.office.com/setup da biste pokrenuli instalaciju i korišćenje sistema Office po prvi put.
Upravljanje sistemom Office: preuzimanje, instalacija i ponovna instalacija
Većinom verzija sistema Office može da se upravlja prijavljivanjem na stranici www.office.com/myaccount pomoću Microsoft naloga.
Office za jedan PC (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 ili Office Professional 2013)
 • da biste preuzeli i ponovo instalirali Office na istom računaru.
 • da biste naručili ili narezali rezervne kopije sistema Office.
Office 365 pretplata (Office 365 Home ili Office 365 Personal)
 • Upravljajte nalogom pretplate, uključujući informacije o obnavljanjima, otkazivanjima i naplati.
 • Instalirajte dodatne instance sistema Office na drugim računarima i uređajima. Sve instalacije se obavljaju na mreži pa nema potrebe da naručite ili narežete rezervne kopije sistema Office.

Moja kopija sistema Office došla je na disku, ali treba da je preuzmem sa mreže

Ako ste kupili verziju sistema Office koja je došla na disku (DVD), možete da koristite dolenavedenu vezu:
 • da biste preuzeli kopiju sistema Office za računar bez DVD disk jedinice, kao što je netbook ili tablet.
 • da biste ponovo instalirali Office – na primer, ako ste izgubili disk.
Napomena: Od vas će se tražiti šifra proizvoda da biste započeli proces preuzimanja i ponovne instalacije. Pomozite mi da pronađem svoju šifru proizvoda.

Imam disk za svoju kopiju sistema Office, ali želim da naručim disk sa rezervnom kopijom

Ako imate disk na kom ste dobili kopiju sistema Office i imate računar sa DVD disk jedinicom, možete da naručite disk sa rezervnom kopijom za Office proizvod uz naknadu Ikona opisa alatke, zaokruženi znak uzvika na kom zadržavate pokazivač da biste prikazali više informacija.. Naručite na mreži i disk ćemo vam poslati poštom.
Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, ovde možete da naručite disk sa rezervnom kopijom. Od vas će se tražiti šifra proizvoda. Pomozite mi da pronađem svoju šifru proizvoda.

Preuzimanje ili nabavka rezervne kopije sistema Office 2010

Možete i da preuzmete i naručite rezervne kopije Office 2010 proizvoda, pod uslovom da imate važeću Office 2010 šifru proizvoda.

Preuzimanje ili nabavka rezervne kopije sistema Office 2007

Možete i da preuzmete i naručite rezervne kopije sistema Office 2007, pod uslovom da imate važeću Office 2007 šifru proizvoda.
PrikažiSakrij
Za Mac

Prvi koraci

Ako nemate disk, posetite lokaciju www.office.com/setup da biste pokrenuli instalaciju i korišćenje usluge Office 365 po prvi put.

Preuzimanje, instalacija i ponovna instalacija

Office za jedan Mac(Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
Office 365 pretplata (Office 365 Home ili Office 365 Personal)
 • Upravljajte nalogom pretplate, uključujući informacije o obnavljanjima, otkazivanjima i naplati.
 • Instalirajte dodatne instance sistema Office na drugim računarima i uređajima. Sve instalacije se obavljaju na mreži pa nema potrebe da naručite ili narežete rezervne kopije sistema Office.

Naručivanje rezervnih kopija sistema Office

Ako imate disk na kom ste dobili kopiju sistema Office i imate MAC računar sa DVD disk jedinicom, možete da naručite disk sa rezervnom kopijom za Office proizvod uz naknadu Ikona opisa alatke, zaokruženi znak uzvika na kom zadržavate pokazivač da biste prikazali više informacija.. Naručite na mreži i disk ćemo vam poslati poštom.
Napomena: Od vas će se tražiti šifra proizvoda u sklopu procesa naručivanja. Pomozite mi da pronađem svoju šifru proizvoda.
Naručite disk rezervne kopije za Office 2011 na Mac računaru.
{ "pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#heroCnt|pmg-headline-fullscreen|1080"}]}