Exchange

Poređenje verzija Exchange servera

Sledeća tabela pokazuje šta je novo ili poboljšano u sistemu Exchange Server 2013 u odnosu na starije verzije.
Exchange

Poređenje verzija Exchange servera

Sledeća tabela pokazuje šta je novo ili poboljšano u sistemu Exchange Server 2013 u odnosu na starije verzije.

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Zadržite kontrolu

Pojednostavljena administracija
Koristite jedan interfejs zasnovan na vebu sa Exchange centrom administracije za sve Exchange usluge, lokalne i na mreži.
Delimično
Potpuno
Moćne i fleksibilne alatke komandne linije
Smanjite složenost pomoću PowerShell izvršavanja skripti.
Potpuno
Potpuno
Potpuno
Veliki povoljni poštanski sandučići
Dobijte podršku za veće poštanske sandučiće prilikom primene povoljnijeg skladišta.
Delimično
Potpuno
Potpuno
Administracija zasnovana na ulogama
Koristite uloge da biste kontrolisali pristup i delegirali zadatke.
Potpuno
Potpuno
Oblak pod vašim uslovima
Primenite poštanske sandučiće lokalno, na mreži ili kombinacijom oba pomoću hibridne primene.
Potpuno
Potpuno
Upravljana dostupnost
Integrisano širokodostupno rešenje nadgleda dostupnost usluge u svim ulogama i uslugama i upravlja njom.
Delimično
Potpuno

Uradite više, na bilo kom uređaju

E-pošta za mobilni uređaj
Pristupite e-pošti za mobilni uređaj na željeni način.
Potpuno
Potpuno
Potpuno
Outlook Web App
Dobijte e-poštu zasnovanu na vebu koja podržava pristup sa pametnih telefona, tableta i pregledača.
Delimično
Delimično
Potpuno
Optimizovano za dodir
Dobijte iskustvo e-pošte koje je dizajnirano za kontrolu dodirom ili mišem.
Potpuno
Govorna pošta sa objedinjenim prijemnim poštanskim sandučetom
Brže proverite govornu poštu i izvršite njenu trijažu pomoću pregleda teksta.
Delimično
Potpuno
Potpuno
Upravljanje preopterećenjem poštanskog sandučeta
Lakše se krećite po e-pošti uz prikaz razgovora; izbegnite neisporučenu ili pogrešno usmerenu e-poštu uz upozorenja e-pošte; rasteretite e-poštu pomoću ugrađenog sastavljanja i odgovora.
Delimično
Potpuno
Podrška za aplikacije
Lako pišite aplikacije za Outlook i Outlook Web App pomoću veb tehnologija, a zatim ih kontrolišite i primenite unutar sistema Exchange.
Potpuno
Integracija sa sistemom SharePoint
Dobijte pristup informacijama o projektu iz sistema SharePoint i Exchange, sve u okviru programa Outlook, pomoću poštanskih sandučića na lokaciji.
Potpuno

Zaštitite organizaciju

Zaštita od bezvredne e-pošte i malvera
Više tačaka integracije štite vaše podatke i poruke.
Potpuno
Potpuno
Potpuno
Zaštita poslovnih informacija
Zaštitite podatke pomoću obaveštenja, blokiranja poruka, šifrovanja i usluge Information Rights Management (IRM).
Delimično
Potpuno
Potpuno
Sprečavanje gubitka podataka (DLP)
Koristite ugrađena DLP pravila za identifikovanje, nadgledanje i zaštitu osetljivih podataka i obavestite korisnike o kršenjima smernica pre slanja e-poruka.
Potpuno
Arhiviranje na licu mesta i zadržavanje
Pojednostavite usaglašenost tako što ćete automatski zadržati podatke na osnovu smernica ili poslovnih zahteva i uskladištiti stariji sadržaj u dodatnoj arhivi.
Delimično
Potpuno
Potpuno
Upravljanje e-otkrivanjem
Koristite jedan interfejs da biste pretražili Exchange poštanske sandučiće, SharePoint lokacije i razgovore putem programa Skype za posao.
Delimično
Delimično
Potpuno
PrikažiSakrij

Exchange Server 2007

Zadržite kontrolu

Pojednostavljena administracija
Koristite jedan interfejs zasnovan na vebu sa Exchange centrom administracije za sve Exchange usluge, lokalne i na mreži.
Moćne i fleksibilne alatke komandne linije
Smanjite složenost pomoću PowerShell izvršavanja skripti.
Potpuno
Veliki povoljni poštanski sandučići
Dobijte podršku za veće poštanske sandučiće prilikom primene povoljnijeg skladišta.
Delimično
Administracija zasnovana na ulogama
Koristite uloge da biste kontrolisali pristup i delegirali zadatke.
Oblak pod vašim uslovima
Primenite poštanske sandučiće lokalno, na mreži ili kombinacijom oba pomoću hibridne primene.
Upravljana dostupnost
Integrisano širokodostupno rešenje nadgleda dostupnost usluge u svim ulogama i uslugama i upravlja njom.

Uradite više, na bilo kom uređaju

E-pošta za mobilni uređaj
Pristupite e-pošti za mobilni uređaj na željeni način.
Potpuno
Outlook Web App
Dobijte e-poštu zasnovanu na vebu koja podržava pristup sa pametnih telefona, tableta i pregledača.
Delimično
Optimizovano za dodir
Dobijte iskustvo e-pošte koje je dizajnirano za kontrolu dodirom ili mišem.
Govorna pošta sa objedinjenim prijemnim poštanskim sandučetom
Brže proverite govornu poštu i izvršite njenu trijažu pomoću pregleda teksta.
Delimično
Upravljanje preopterećenjem poštanskog sandučeta
Lakše se krećite po e-pošti uz prikaz razgovora; izbegnite neisporučenu ili pogrešno usmerenu e-poštu uz upozorenja e-pošte; rasteretite e-poštu pomoću ugrađenog sastavljanja i odgovora.
Podrška za aplikacije
Lako pišite aplikacije za Outlook i Outlook Web App pomoću veb tehnologija, a zatim ih kontrolišite i primenite unutar sistema Exchange.
Integracija sa sistemom SharePoint
Dobijte pristup informacijama o projektu iz sistema SharePoint i Exchange, sve u okviru programa Outlook, pomoću poštanskih sandučića na lokaciji.

Zaštitite organizaciju

Zaštita od bezvredne e-pošte i malvera
Više tačaka integracije štite vaše podatke i poruke.
Potpuno
Zaštita poslovnih informacija
Zaštitite podatke pomoću obaveštenja, blokiranja poruka, šifrovanja i usluge Information Rights Management (IRM).
Delimično
Sprečavanje gubitka podataka (DLP)
Koristite ugrađena DLP pravila za identifikovanje, nadgledanje i zaštitu osetljivih podataka i obavestite korisnike o kršenjima smernica pre slanja e-poruka.
Arhiviranje na licu mesta i zadržavanje
Pojednostavite usaglašenost tako što ćete automatski zadržati podatke na osnovu smernica ili poslovnih zahteva i uskladištiti stariji sadržaj u dodatnoj arhivi.
Delimično
Upravljanje e-otkrivanjem
Koristite jedan interfejs da biste pretražili Exchange poštanske sandučiće, SharePoint lokacije i razgovore putem programa Skype za posao.
Delimično
PrikažiSakrij

Exchange Server 2010

Zadržite kontrolu

Pojednostavljena administracija
Koristite jedan interfejs zasnovan na vebu sa Exchange centrom administracije za sve Exchange usluge, lokalne i na mreži.
Delimično
Moćne i fleksibilne alatke komandne linije
Smanjite složenost pomoću PowerShell izvršavanja skripti.
Potpuno
Veliki povoljni poštanski sandučići
Dobijte podršku za veće poštanske sandučiće prilikom primene povoljnijeg skladišta.
Potpuno
Administracija zasnovana na ulogama
Koristite uloge da biste kontrolisali pristup i delegirali zadatke.
Potpuno
Oblak pod vašim uslovima
Primenite poštanske sandučiće lokalno, na mreži ili kombinacijom oba pomoću hibridne primene.
Potpuno
Upravljana dostupnost
Integrisano širokodostupno rešenje nadgleda dostupnost usluge u svim ulogama i uslugama i upravlja njom.
Delimično

Uradite više, na bilo kom uređaju

E-pošta za mobilni uređaj
Pristupite e-pošti za mobilni uređaj na željeni način.
Potpuno
Outlook Web App
Dobijte e-poštu zasnovanu na vebu koja podržava pristup sa pametnih telefona, tableta i pregledača.
Delimično
Optimizovano za dodir
Dobijte iskustvo e-pošte koje je dizajnirano za kontrolu dodirom ili mišem.
Govorna pošta sa objedinjenim prijemnim poštanskim sandučetom
Brže proverite govornu poštu i izvršite njenu trijažu pomoću pregleda teksta.
Potpuno
Upravljanje preopterećenjem poštanskog sandučeta
Lakše se krećite po e-pošti uz prikaz razgovora; izbegnite neisporučenu ili pogrešno usmerenu e-poštu uz upozorenja e-pošte; rasteretite e-poštu pomoću ugrađenog sastavljanja i odgovora.
Delimično
Podrška za aplikacije
Lako pišite aplikacije za Outlook i Outlook Web App pomoću veb tehnologija, a zatim ih kontrolišite i primenite unutar sistema Exchange.
Integracija sa sistemom SharePoint
Dobijte pristup informacijama o projektu iz sistema SharePoint i Exchange, sve u okviru programa Outlook, pomoću poštanskih sandučića na lokaciji.

Zaštitite organizaciju

Zaštita od bezvredne e-pošte i malvera
Više tačaka integracije štite vaše podatke i poruke.
Potpuno
Zaštita poslovnih informacija
Zaštitite podatke pomoću obaveštenja, blokiranja poruka, šifrovanja i usluge Information Rights Management (IRM).
Potpuno
Sprečavanje gubitka podataka (DLP)
Koristite ugrađena DLP pravila za identifikovanje, nadgledanje i zaštitu osetljivih podataka i obavestite korisnike o kršenjima smernica pre slanja e-poruka.
Arhiviranje na licu mesta i zadržavanje
Pojednostavite usaglašenost tako što ćete automatski zadržati podatke na osnovu smernica ili poslovnih zahteva i uskladištiti stariji sadržaj u dodatnoj arhivi.
Potpuno
Upravljanje e-otkrivanjem
Koristite jedan interfejs da biste pretražili Exchange poštanske sandučiće, SharePoint lokacije i razgovore putem programa Skype za posao.
Delimično
PrikažiSakrij

Exchange Server 2013

Zadržite kontrolu

Pojednostavljena administracija
Koristite jedan interfejs zasnovan na vebu sa Exchange centrom administracije za sve Exchange usluge, lokalne i na mreži.
Potpuno
Moćne i fleksibilne alatke komandne linije
Smanjite složenost pomoću PowerShell izvršavanja skripti.
Potpuno
Veliki povoljni poštanski sandučići
Dobijte podršku za veće poštanske sandučiće prilikom primene povoljnijeg skladišta.
Potpuno
Administracija zasnovana na ulogama
Koristite uloge da biste kontrolisali pristup i delegirali zadatke.
Potpuno
Oblak pod vašim uslovima
Primenite poštanske sandučiće lokalno, na mreži ili kombinacijom oba pomoću hibridne primene.
Potpuno
Upravljana dostupnost
Integrisano širokodostupno rešenje nadgleda dostupnost usluge u svim ulogama i uslugama i upravlja njom.
Potpuno

Uradite više, na bilo kom uređaju

E-pošta za mobilni uređaj
Pristupite e-pošti za mobilni uređaj na željeni način.
Potpuno
Outlook Web App
Dobijte e-poštu zasnovanu na vebu koja podržava pristup sa pametnih telefona, tableta i pregledača.
Potpuno
Optimizovano za dodir
Dobijte iskustvo e-pošte koje je dizajnirano za kontrolu dodirom ili mišem.
Potpuno
Govorna pošta sa objedinjenim prijemnim poštanskim sandučetom
Brže proverite govornu poštu i izvršite njenu trijažu pomoću pregleda teksta.
Potpuno
Upravljanje preopterećenjem poštanskog sandučeta
Lakše se krećite po e-pošti uz prikaz razgovora; izbegnite neisporučenu ili pogrešno usmerenu e-poštu uz upozorenja e-pošte; rasteretite e-poštu pomoću ugrađenog sastavljanja i odgovora.
Potpuno
Podrška za aplikacije
Lako pišite aplikacije za Outlook i Outlook Web App pomoću veb tehnologija, a zatim ih kontrolišite i primenite unutar sistema Exchange.
Potpuno
Integracija sa sistemom SharePoint
Dobijte pristup informacijama o projektu iz sistema SharePoint i Exchange, sve u okviru programa Outlook, pomoću poštanskih sandučića na lokaciji.
Potpuno

Zaštitite organizaciju

Zaštita od bezvredne e-pošte i malvera
Više tačaka integracije štite vaše podatke i poruke.
Potpuno
Zaštita poslovnih informacija
Zaštitite podatke pomoću obaveštenja, blokiranja poruka, šifrovanja i usluge Information Rights Management (IRM).
Potpuno
Sprečavanje gubitka podataka (DLP)
Koristite ugrađena DLP pravila za identifikovanje, nadgledanje i zaštitu osetljivih podataka i obavestite korisnike o kršenjima smernica pre slanja e-poruka.
Potpuno
Arhiviranje na licu mesta i zadržavanje
Pojednostavite usaglašenost tako što ćete automatski zadržati podatke na osnovu smernica ili poslovnih zahteva i uskladištiti stariji sadržaj u dodatnoj arhivi.
Potpuno
Upravljanje e-otkrivanjem
Koristite jedan interfejs da biste pretražili Exchange poštanske sandučiće, SharePoint lokacije i razgovore putem programa Skype za posao.
Potpuno
Delimično:
Delimično
Potpuno:
Potpuno
Pronađite informacije za:
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}