Office 365 Government planovi

Potvrdite da ispunjavate uslove učešća u svojstvu državne ustanove. Od vas će se tražiti da potpišete ugovor i pokažete da ste kupac koji ispunjava date uslove.
Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku proveri da li ispunjavate uslove i da ukine uslugu kupcima koji ih ne ispunjavaju.
Državna organizacija je u najvećem broju slučajeva (a) bilo koja vladina agencija, ministarstvo, kancelarija odsek, jedinica ili neki drugi entitet državne ili lokalne vlasti ili (b) okrug, gradski okrug, federacija, grad, opština, gradska služba, poseban distrikt ili neki drugi sličan vladin instrument koji je osnovan prema zakonima u državi kupca i koji se nalazi u okviru geografskih granica i jurisdikcije države kupca ili (c) bilo koji drugi entitet u državi kupca koji ima izričito zakonsko ovlašćenje te države da sklapa ugovore o javnim nabavkama. Pročitajte detaljne zahteve za ispunjavanje uslova za svoju zemlju.
Poređenje Office 365 Government planova
Dostupne funkcije

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Exchange Online (Plan 1) (cena za državne institucije)

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Exchange Online (Plan 2) (cena za državne institucije)

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Office 365 Enterprise E1 (cena za državne institucije)

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Office 365 Enterprise E3 (cena za državne institucije)

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Office 365 Enterprise E5 (cena za državne institucije)

Funkcija Potpuno instalirane Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na do 5 PC ili Mac računara po korisniku Opis alatke sa informacijama o dostupnosti programa Publisher i Access i kompatibilnosti usluge Office 365 sa prethodnim verzijama Office aplikacija
Uključuje najnovije Office aplikacije za PC i Mac računare.
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
(plus Access)
Ova funkcija je uključena
(plus Access)
Funkcija Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint i mnoge druge
Prikaz samo prilogaPrikaz samo prilogaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Deljenje datoteka i najmanje 1 TB OneDrive skladišta Opis alatke o dostupnosti OneDrive for Business klijenta za sinhronizaciju
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Neograničeno OneDrive skladište Opis alatke sa detaljima o OneDrive for Business planovima neograničenog skladišta
Ova funkcija je uključena
Neograničeno OneDrive skladište Opis alatke sa detaljima o OneDrive for Business planovima neograničenog skladišta
Funkcija E-pošta, kalendar i kontakti poslovne klase Opis alatke sa detaljima o povezivanju prethodnih verzija programa Outlook sa uslugom Office 365
Prijemno poštansko sanduče od 50 GBPrijemno poštansko sanduče od 100 GBPrijemno poštansko sanduče od 50 GBPrijemno poštansko sanduče od 100 GBPrijemno poštansko sanduče od 100 GB
Funkcija Neograničeni sastanci na mreži, razmena trenutnih poruka i HD video konferencije. Obuhvata aplikaciju Skype za posao Opis alatke o mogućnostima i dostupnosti aplikacije Skype za posao za Mac
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Obavestite i angažujte zaposlene pomoću SharePoint intraneta i povežite timove sa sadržajem, stručnošću i procesima pomoću SharePoint sajtova tima
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Personalizovana pretraga i otkrivanje u usluzi Office 365 pomoću usluge Office Graph
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Upravljanje aplikacijama velikog preduzeća pomoću smernica grupe, telemetrije i aktivacije deljenog računara
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Samouslužno poslovno obaveštavanje za otkrivanje, analiziranje i vizuelizaciju podataka pomoću programa Excel
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Usaglašenost i zaštita informacija Pravna zadrška, upravljanje pravima i sprečavanje gubitka podataka za e-poštu i datoteke
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Alatke centra za e-otkrivanje za podršku usaglašenosti
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Govorna pošta Podrška za hostovanu govornu poštu sa mogućnostima automatskog telefonskog sistema
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Objedinjene komunikacije za upućivanje poziva pomoću računara i poboljšavanje ili zamenu PBX telefonskog sistema mogućnostima pozivanja sistema Skype za posao Server 2015 za veliko preduzeće Opis alatke sa zahtevima za glas u programu Skype za posao
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Napredno e-otkrivanje sa prediktivnim kodiranjem i tekstualnom analitikom
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Advanced Threat Protection omogućava da odbranite podatke od malvera i virusa i zaštitite sistem za razmenu poruka.
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Alatke za analitiku za lične i organizacione uvide uz Power BI Pro i MyAnalytics
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija PSTN konferencija pozvanim osobama omogućava da se pridružuju sastancima u programu Skype za posao biranjem sa fiksnog ili mobilnog telefona
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Oblak privatne telefonske centrale za upravljanje pozivima zasnovano na tehnologiji oblaka za upućivanje, primanje i prenošenje poziva na širokom opsegu uređaja
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija Maksimalan broj korisnika
Maksimalan broj korisnika za Exchange Online (Plan 1) (cena za državne institucije) jeste NeograničenMaksimalan broj korisnika za Exchange Online (Plan 2) (cena za državne institucije) jeste NeograničenMaksimalan broj korisnika za Office 365 Enterprise E1 (cena za državne institucije) jeste NeograničenMaksimalan broj korisnika za Office 365 Enterprise E3 (cena za državne institucije) jeste NeograničenMaksimalan broj korisnika za Office 365 Enterprise E4 (cena za državne institucije) jeste Neograničen
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}
U cenu nije uracunat porez.

Svi gorenavedeni Office 365 planovi obuhvataju:

Garantovanih 99,9% vremena rada, finansijski podržan ugovor o nivou usluga
Veb podršku na IT nivou i non-stop podršku putem telefona za kritične probleme
Active Directory integraciju za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika
Prvoklasnu bezbednost podataka

Zahtevi za ispunjavanje uslova

Potvrdite da ispunjavate uslove učešća u svojstvu državne ustanove. Od vas će se tražiti da potpišete ugovor i pokažete da ste kupac koji ispunjava date uslove.
Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku proveri da li ispunjavate uslove i da ukine uslugu kupcima koji ih ne ispunjavaju.
Državna organizacija je u najvećem broju slučajeva (a) bilo koja vladina agencija, ministarstvo, kancelarija odsek, jedinica ili neki drugi entitet državne ili lokalne vlasti ili (b) okrug, gradski okrug, federacija, grad, opština, gradska služba, poseban distrikt ili neki drugi sličan vladin instrument koji je osnovan prema zakonima u državi kupca i koji se nalazi u okviru geografskih granica i jurisdikcije države kupca ili (c) bilo koji drugi entitet u državi kupca koji ima izričito zakonsko ovlašćenje te države da sklapa ugovore o javnim nabavkama. Pročitajte detaljne zahteve za ispunjavanje uslova za svoju zemlju.