Office 365 Government planovi

Potvrdite da ispunjavate uslove učešća u svojstvu državne organizacije. Od vas će se tražiti da potpišete ugovor i pokažete da ste kupac koji ispunjava date uslove. Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku proveri ispunjenost uslova i da ukine uslugu kupcima koji ih ne ispunjavaju.
Državna služba je u najvećem broju slučajeva (a) bilo koja vladina agencija, ministarstvo, odsek, jedinica ili neki drugi entitet državne ili lokalne vlasti ili (b) okrug, gradski okrug, federacija, grad, opština, gradska služba, poseban distrikt ili neki drugi sličan vladin instrument koji je osnovan prema zakonima u državi kupca i koji se nalazi u okviru geografskih granica i jurisdikcije države kupca ili (c) bilo koji drugi entitet u državi kupca koji ima izričito zakonsko ovlašćenje te države da sklapa ugovore o javnim nabavkama. Pročitajte detaljne kriterijume za svoju zemlju.

Exchange Online (Plan 1) (cena za državne institucije)

Exchange Online (Plan 2) (cena za državne institucije)

Office 365 Enterprise E1 (cena za državne institucije)

Office 365 Enterprise E3 (cena za državne institucije)

Office 365 Enterprise E4 (cena za državne institucije)

Kompletno instalirane Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i OneNote na najviše 5 PC ili Mac računara po korisniku Ikona sa opisom alatke
Sada sadrži nove Office 2016 aplikacije za PC i Mac računare.
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
(plus Access)
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
(plus Access)
Office na tablet računarima i telefonima za potpuno instalirano Office iskustvo na najviše 5 tablet računara i 5 telefona Ikona sa opisom alatke
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Verzije sistema Office na mreži uključujući Word, Excel i PowerPoint i još mnogo toga
Prikaz samo priloga
Prikaz samo priloga
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Skladištenje i deljenje datoteka uz 1 TB skladišta po korisniku Ikona sa opisom alatke
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
E-pošta, kalendar i kontakti poslovne klase sa prijemnim poštanskim sandučetom od 50 GB Ikona sa opisom alatke
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Neograničeni sastanci na mreži, konferencije putem razmene trenutnih poruka i HD video konferencije. Obuhvata aplikaciju Skype za posao Ikona sa opisom alatke
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Intranet lokacija za timove sa bezbednosnim postavkama koje se mogu prilagoditi
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Poslovna društvena mreža koja zaposlenima pomaže da sarađuju između sektora i lokacija
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Personalizovana pretraga i otkrivanje u usluzi Office 365 pomoću usluge Office Graph
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Upravljanje aplikacijama velikog preduzeća pomoću smernica grupe, telemetrije, aktivacije deljenog računara
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Samouslužno poslovno obaveštavanje za otkrivanje, analiziranje i vizuelizaciju podataka pomoću programa Excel
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Usaglašenost i zaštita informacija Zakonsko zadržavanje, upravljanje pravima i sprečavanje gubitka podataka za e-poštu i datoteke
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Alatke centra za e-otkrivanje za podršku usaglašenosti
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Govorna pošta Podrška za hostovanu govornu poštu sa mogućnostima automatskog telefonskog sistema
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Objedinjene komunikacije za upućivanje poziva pomoću računara i poboljšavanje ili zamenu PBX telefonskog sistema mogućnostima pozivanja sistema Skype za posao Server 2015 Ikona sa opisom alatke
Znak potvrde koji pokazuje šta je uključeno
Maksimalni broj korisnika
Neograničen broj korisnika
Neograničen broj korisnika
Neograničen broj korisnika
Neograničen broj korisnika
Neograničen broj korisnika
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}

Svi gorenavedeni Office 365 planovi obuhvataju:

Ažuriranje
Garantovanih 99,9% operativnog rada, finansijski podržan ugovor o nivou usluga
IT podršku
Veb podršku na IT nivou i telefonsku podršku 24 časova dnevno, 7 dana u nedelji za kritične probleme
Active Directory integraciju
Active Directory integraciju za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika
Bezbednost
Prvoklasnu bezbednost podataka

Zahtevi za ispunjavanje uslova

Potvrdite da ispunjavate uslove učešća u svojstvu državne ustanove. Od vas će se tražiti da potpišete ugovor i pokažete da ste kupac koji ispunjava date uslove.
Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku proveri ispunjenost uslova i da ukine uslugu kupcima koji ih ne ispunjavaju.
Državna služba je u najvećem broju slučajeva (a) bilo koja vladina agencija, ministarstvo, odsek, jedinica ili neki drugi entitet državne ili lokalne vlasti ili (b) okrug, gradski okrug, federacija, grad, opština, gradska služba, poseban distrikt ili neki drugi sličan vladin instrument koji je osnovan prema zakonima u državi kupca i koji se nalazi u okviru geografskih granica i jurisdikcije države kupca ili (c) bilo koji drugi entitet u državi kupca koji ima izričito zakonsko ovlašćenje te države da sklapa ugovore o javnim nabavkama. Pročitajte detaljne kriterijume za svoju zemlju.