Jezičke opcije za Office 2013

Samo kliknite na vezu ispod da biste videli koje opcije imate na raspolaganju. U budućnosti ćemo dodati još jezika, pa se vratite uskoro ako trenutno ne vidite jezik koji želite.

Jezički paket

Možete da kupite neki jezički paket i dobićete:

  • interfejs na izabranom jeziku;
  • pomoć na izabranom jeziku;
  • alatke za proveru za izabrani jezik.

Ako ste kupili pretplatu na Office 365, možete da je upotrebite za instalaciju sistema Office na različitim jezicima, što znači da ne morate da kupujete jezički paket.

Moguće je da već imate te alatke ako imate Office 2013 na bilo kom jeziku.

Jezički interfejs paketi

Možete besplatno da preuzmete jezički interfejs paket. Jezički interfejs paketi sadrže interfejs na izabranom jeziku, a za neke Office aplikacije sadrže i neke alatke za proveru.

Alatke za proveru

Možete besplatno da preuzmete pakete alatki za proveru za druge jezike. Svaki paket sadrži kontrolor pravopisa, a za neke jezike sadrži i dodatne alatke za proveru kao što je kontrolor gramatike, rečnik sinonima i hifenator.

Ekranska napomena

Ako promenite jezik za ekranske napomene, promenićete nazive ekranskih napomena – kao što su dugmad, meniji i dijalozi – u drugi jezik kada postavite pokazivač miša iznad njih. Preuzmite besplatno ovde.