{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}

Opcije za korišćenje programskih paketa Office 2010 na različitim jezicima

Izbor prave opcije za organizaciju

Ovo su neki primeri slučajeva i detaljni opisi koji vam mogu pomoći da odlučite koja je prava opcija za vašu organizaciju.
Trebalo bi da instalirate bilo koju jezičku verziju Office 2010 programskih paketa sa nekim Microsoft Office 2010 jezičkim paketom ili Office višejezičnim paketom 2010.
Trebalo bi da instalirate verziju Office 2010 programskih paketa na engleskom jeziku sa nekim Office 2010 jezičkim paketom ili Office višejezičnim paketom 2010.
Trebalo bi da instalirate lokalizovane verzije Office 2010 programskih paketa na jednom jeziku sa nekim Office 2010 jezičkim paketom ili Office višejezičnim paketom 2010.

Lokalizovane verzije paketa Office 2010

Licenciranje lokalizovanih verzija Office 2010 programskih paketa (kao što su Office 2010 programski paketi na engleskom i Office 2010 programski paketi na španskom jeziku) može biti najbolje rešenje ako su vašoj organizaciji potrebne potpuno lokalizovane funkcije i dodatni sadržaj koji se dobija uz neke potpuno lokalizovane verzije. Svaka lokalizovana verzija obuhvata najmanje dva skupa odgovarajućih alatki za proveru za jezike koje ćete najverovatnije najviše koristiti (na primer, norveška verzija sadrži alatke za proveru za norveški, nemački i engleski jezik). Da biste proširili napredno uređivanje i podršku za korisnički interfejs na najviše 37 dodatnih jezika, možete da dodate jedan ili više Office 2010 jezičkih paketa.