Lync Server 2013

Lync Server 2013

Povezivanje osoba na svakom mestu pomoću programa Lync Server 2013.

Pronađite partneraIsprobajte sada

Pregled

Microsoft Lync je platforma za objedinjene komunikacije spremna za korišćenje u preduzeću. Lync povezuje ljude svugde, na operativnom sistemu Windows 8 i drugim operativnim sistemima, uključujući mobilne uređaje, kao deo njihovog svakodnevnog iskustva produktivnosti. Lync pruža dosledno iskustvo jednog klijenta za prisutnost, razmenu trenutnih poruka, glas, video zapise i sjajno iskustvo sastanka. Lync korisnici mogu da se povežu sa bilo kime ko koristi Skype, što omogućava bogatu komunikaciju sa stotinama miliona ljudi širom sveta.

Kako radi

Rad sa bilo kog mesta

Lync omogućava korisnicima da bezbedno komuniciraju i ostanu povezani sa kolegama i klijentima na gotovo bilo kom mestu koje su odabrali za rad.

Lync na različitim uređajima

Korisnici mogu da se prebacuju sa uređaja na uređaj kako odaberu, u zavisnosti od potreba.Lync nudi poznato i dosledno korisničko iskustvo na PC računaru, telefonu, u pregledaču i na tabletima.

Povezana iskustva

Lync povezuje milione ljudi, njihove komunikacije i programe koje svakodnevno koriste.HD video konferencija između više osoba unosi život i izražajnost u Lync sastanke.

Jednostavnije upravljanje

Lync je pouzdana platforma za sve komunikacije u realnom vremenu. Jedan sistem smanjuje složenost u IT sektoru preduzeća.

Fleksibilna primena

Lync omogućava da dostignete viziju objedinjenih komunikacija – u skladu sa sopstvenom vremenskom osom i planovima.

Funkcije sistema Lync Server

Lync objedinjeni klijent
Lync 2013 obezbeđuje jedan, objedinjeni klijent za komunikaciju u realnom vremenu, uključujući glasovne i video pozive, Lync sastanke, prisutnost, razmenu trenutnih poruka i neprekidno ćaskanje. Korišćenje jednog UC klijentskog programa umesto više njih pojednostavljuje primenu, usvajanje i podršku.
Lync program za Windows 8
Lync je optimizovan za upravljanje dodirom na operativnom sistemu Windows 8 (Windows 8 zasnovan na x86 i Windows RT) i koristi njegove mogućnosti „prvo dodir“ kako bi obezbedio brzu, prirodnu, praktičnu kontrolu nad komunikacijama na različitim uređajima i arhitekturama.
Lync Web App
Lync Web App omogućava korisnicima PC i Mac računara da se pridruže Lync sastanku iz pregledača zasnovanog na standardu HTML5 i pruža celokupno iskustvo Lync sastanka, uključujući HD video između više osoba, voice over IP, razmenu trenutnih poruka, radnu površinu i PowerPoint deljenje.
Lync mobilni klijenti
Lync mobilni klijenti dostupni su za Windows Phone, iPhone, iPad i Android.
Pridruživanje konferenciji jednim klikom
Pridruživanje Lync sastanku zahteva samo jedan klik ili dodir, bilo u Outlook podsetniku za sastanak na Windows računaru ili iz kalendara ili okna sastanka na Windows Phone, iOS i Android uređajima.
Prisutnost
Saznajte status dostupnosti kontakta pomoću vizuelnih indikatora prisutnosti. Nova stanja prisutnosti uključuju: „Izlagač“ (dok je laptop spojen sa projektorom) i „Radi negde drugde“ (ukazuje na osobu koja je fizički van kanelarije, ali radi).
Kontakt kartica
Dinamička kartica koja prikazuje fotografiju kontakta u visokoj rezoluciji, njegovu prisutnost, napomenu o statusu, lokaciju i organizacione detalje i dosledna je u svim programima sistema Microsoft Office.
Lync sastanak
Ranije poznati kao „sastanci na mreži“, Lync sastanci obezbeđuju mogućnosti za interakciju sa ljudima pomoću HD video zapisa između više osoba, razmene trenutnih poruka i deljenja sadržaja.
Prikaz sastanka
Opcije prikaza sastanka dizajnirane su tako da povežu sadržaj i ljude uz istovremeno optimizovanje iskustva Lync sastanka potrebama svakog pojedinačnog učesnika. Prikaz sastanka bira učesnik.
Galerija HD video zapisa između više osoba
Neprekidni prikaz više tokova HD video zapisa ili fotografija sa kontakt kartice u konferenciji prikazanih u formatu galerije. Fotografije zamenjuju video aktivnog govornika kada video nije dostupan. Kontrole galerije omogućavaju korisnicima da biraju tokove video zapisa koji ih zanimaju, vide imena učesnika i identifikuju aktivne govornike.
Neprekidno ćaskanje
Organizujte virtuelne sobe zasnovane na temama u kojima se radne grupe ili određeni saradnici sastaju i sarađuju u realnom vremenu, ili učestvujte u njima. Diskusije mogu da se pretražuju i opstaju tokom vremena što omogućava efikasno deljenje informacija.
OneNote Share
OneNote Share omogućava korisnicima da kreiraju i dele OneNote digitalne beleške sa sastanaka u okviru Lync sastanka, što smanjuje moguće greške prilikom kasnije transkripcije i pojednostavljuje komunikaciju i praćenje.
Arhiviranje u sistemu Exchange
Koristeći arhiviranje u sistemu Exchange Online, možete da uskladištite sve e-poruke, trenutne poruke i sadržaj Lync Online sastanaka, a zatim da ih lako pretražujete korišćenjem Exchange usklađenosti e-otkrivanja.
Lync spoljni pristup
Lync spoljni pristup bezbedno proširuje objedinjene komunikacije preko interneta do klijenata, dobavljača i partnera korišćenjem programa Lync.
Skype povezanost
Skype povezanost omogućuje deljenje prisutnosti, razmenu trenutnih poruka (IM) i glasovne pozive sa stotinama miliona ljudi širom sveta koji koriste Skype.
Konsolidovanje uloge servera
Lync može da smanji broj uloga servera kolociranjem uloga koje su prethodno bile primenjene zasebno ili se njima zasebno upravljalo, što omogućava pojednostavljenu primenu i upravljanje.
Poboljšanja razmera i visoke dostupnosti
Izložena arhitektura sistema Lync Server je redizajnirana tako da dozvoljava veći broj aktivnih korisnika u jednoj grupi uz istovremeno poboljšavanje mogućnosti visoke dostupnosti koje mogu pomoći da se smanje ukupni troškovi vlasništva.
Aktivno nadgledanje
Aktivno nadgledanje daje Lync administratorima mogućnost nadgledanja grupa, servera, mreža u različitim centrima podataka preko javne internet mreže.