Planovi i cene

Preuzmite najnoviji Project za preduzeće u vidu verzije u oblaku ili lokalne verzije.

Čovek sedi za radnim stolom u kancelariji i radi na Microsoft Project datoteci na laptop računaru.Čovek sedi za radnim stolom u kancelariji i radi na Microsoft Project datoteci na laptop računaru.
Poređenje funkcija i cena za Project Online Essentials, Project Online Professional i Project Online Premium
Informacije za Project Online planove zasnovane na tehnologiji oblaka

Project Online Essentials funkcije

Project Online Professional funkcije

Project Online Premium funkcije

Cenovnik, funkcije i više informacija o ponudama zasnovanim na tehnologiji oblaka za Project Online
Modul dodatka za članove projektnog tima Opis alatke sa detaljima o tome koji proizvodi su prihvatljivi za dodatak
{ProLiteMonthSubAnn|price}
po korisniku mesečno
U cenu nije uracunat porez.
Saznajte više
Upravljanje projektima u oblaku putem klijenta za računare i veb pregledača
{PP365Buy|price}
po korisniku mesečno
Kompletno rešenje za upravljanje portfoliom projekata
{POBuy|price}
po korisniku mesečno
Potpuno instalirana, ažurirana aplikacija Project
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Na najviše 5 računara
Ova funkcija je uključena
Na najviše 5 računara
Ažuriranje zadataka

Članovi tima mogu da ažuriraju zadatke sa bilo kog uređaja.

Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Prosleđivanje vremenski definisanih rasporeda

Uhvatite vreme za projekat i van njega, koje je utrošeno na platni spisak, fakturisanje i druge poslovne svrhe.

Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Saradnja

Članovi tima mogu da dele dokumente i koriste Skype za posao za komunikaciju na projektu.

Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Sinhronizovanje SharePoint zadataka

Sinhronizujte projekte sa SharePoint listama zadataka.

Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Planiranje i zakazivanje projekata

Obuhvata poznate alatke za planiranje kao što su Gantovi grafikoni i ugrađeni prilagodljivi predlošci da biste počeli sa radom.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Izveštavanje i poslovno obaveštavanje

Pratite i nadgledajte ispravnost projekta, uključujući sve od grafikona sa preopterećenošću poslom do finansija.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Objavljivanje projekata u oblaku

Sačuvajte projekte u oblaku radi jednostavnog pristupa na svim uređajima i nesmetane saradnje sa timom.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Upravljanje resursima za projekat

Dodelite resurse projektnim zadacima i koristite angažovanje resursa da biste zahtevali i zadržali resurse.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Izbor i optimizacija portfolija

Napravite različite scenarije za portfolio da biste utvrdili najbolju stratešku putanju tako što ćete uporediti predloge projekta u odnosu na strateške poslovne vodiče.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Upravljanje zahtevima

Uhvatite i procenite ideje za projekat sa bilo kog mesta u organizaciji putem standardizovanog procesa.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Planiranje resursa preduzeća i upravljanje njima

Prikažite i uporedite način korišćenja resursa u svim projektima da biste optimizovali zadatke.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
Izveštaji o portfolijima odmah spremni za korišćenje

Prikupite podatke projekta da biste stekli uvid u sve portfolije.

Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključena
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}