Planovi i cene

Preuzmite najnoviji Project za preduzeće u vidu verzije u oblaku ili lokalne verzije.

Project Online Essentials

Project Online Professional

Project Online Premium

U cenu nije uracunat porez.
Modul dodatka za članove projektnog tima Opis alatke sa detaljima o tome koji proizvodi su prihvatljivi za dodatak
{ProLiteMonthSubAnn|price}
korisnik/mesečno
U cenu nije uracunat porez.
Saznajte više
Upravljanje projektima u oblaku putem klijenta za računare i veb pregledača
{PP365Buy|price}
korisnik/mesečno
Kompletno rešenje za upravljanje projektima i portfolijima
{POBuy|price}
korisnik/mesečno
Potpuno instalirana, ažurirana aplikacija Project
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Na najviše 5 računara
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Na najviše 5 računara
Ažuriranje zadataka

Članovi tima mogu da ažuriraju zadatke sa bilo kog uređaja.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Essentials
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Prosleđivanje vremenski definisanih rasporeda

Uhvatite vreme za projekat i van njega, koje je utrošeno na platni spisak, fakturisanje i druge poslovne svrhe.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Essentials
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Saradnja

Članovi tima mogu da dele dokumente i koriste Skype za posao za komunikaciju na projektu.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Essentials
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Sinhronizovanje SharePoint zadataka

Sinhronizujte projekte sa SharePoint listama zadataka.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Essentials
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Planiranje i zakazivanje projekata

Obuhvata poznate alatke za planiranje kao što su Gantovi grafikoni i ugrađeni prilagodljivi predlošci da biste počeli sa radom.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Izveštavanje i poslovno obaveštavanje

Pratite i nadgledajte ispravnost projekta, uključujući sve od grafikona sa preopterećenošću poslom do finansija.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Objavljivanje projekata u oblaku

Sačuvajte projekte u oblaku radi jednostavnog pristupa na svim uređajima i nesmetane saradnje sa timom.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Upravljanje resursima za projekat

Dodeliti resurse projektnim zadacima i koristite angažovanje resursa da biste zahtevali i zadržali resurse

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Professional
Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Izbor i optimizacija portfolija

Napravite različite scenarije za portfolio da biste utvrdili najbolju stratešku putanju tako što ćete uporediti predloge projekta u odnosu na strateške poslovne vodiče.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Upravljanje zahtevima

Uhvatite i procenite ideje za projekat sa bilo kog mesta u organizaciji putem standardizovanog procesa.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Planiranje resursa preduzeća i upravljanje njima

Prikažite i uporedite način korišćenja resursa u svim projektima da biste optimizovali zadatke.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
Izveštaji o portfolijima odmah spremni za korišćenje

Prikupite podatke projekta da biste stekli uvid u sve portfolije.

Oznaka potvrde koja pokazuje šta je uključeno u Project Online Premium
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
Microsoft Surface tablet koji prikazuje prozor „Novi projekat“ u programu Project Online Professional.

Obratite nam se

Imate dodatne pitanja? Tu smo da vam pomognemo, bez obzira na to da li sada tek počinjete sa radom ili želite da odaberete Project proizvod.

Obratite nam se

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×