Project Server 2013

Fleksibilno rešenje za upravljanje portfoliom projekata (PPM) i svakodnevni rad.
Project Server 2013

Project Server 2013

Fleksibilno rešenje za upravljanje portfoliom projekata (PPM) i svakodnevni rad.
Project Server 2013

Project Server 2013

Fleksibilno rešenje za upravljanje portfoliom projekata (PPM) i svakodnevni rad.
Project
Da li ste čuli za Project Online? Project Online je Project Server 2013 u oblaku.
Project
Da li ste čuli za Project Online? Project Online je Project Server 2013 u oblaku.

Prednosti

Prednosti

Microsoft Project Server 2013 je fleksibilno lokalno rešenje za upravljanje portfoliom projekata (PPM) i svakodnevni rad. Članovi tima, učesnici na projektu i donosioci poslovnih odluka mogu da započnu rad, odrede prioritet investicija u okviru portfolija projekata i pruže željenu poslovnu vrednost sa praktično bilo kog mesta. Zahteva SharePoint 2013, koji se prodaje zasebno.
Koristite pametnije PPM rešenje

Koristite pametnije PPM rešenje

Brzo započnite rad u poznatom okruženju koje podstiče učešće svih članova tima i pomaže im da poboljšaju produktivnost
 • Koristite nove vizuelne pločice u veb aplikaciji Project Web App (PWA), pomoću koje možete da pristupate sistemu Project Server, kako biste brzo počeli da koristite mogućnosti upravljanja portfoliom projekata.
 • Izaberite uređaje i pregledače – na raspolaganju su vam Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome i mnogi drugi – pomoću kojih ćete prikazivati, uređivati, prosleđivati i sarađivati na projektima, portfolijima i u svakodnevnom radu.
Aktivirajte se

Aktivirajte se

Aktivirajte se i pratite šta se dešava na više mesta i uređaja nego ikada pre.
 • Pogledajte svoje zadatke (poslovne i lične) i obavite ih sa jedne lokacije.
 • Efikasno planirajte zadatke i upravljajte njima u aplikaciji PWA pomoću novih mogućnosti planiranja.
 • Organizujte timove sa jednog mesta – lokacije projekta – na kojoj mogu da vide rezimee projekata, dokumente, zadatke, feedove za vesti i kalendare.
Aktivirajte se
Fleksibilno upravljanje portfoliom projekata

Fleksibilno upravljanje portfoliom projekata

Uskladite ciljeve i uloženi trud kako biste odredili prioritet inicijativa, izabrali optimalne portfolije projekata i ostvarili poslovnu strategiju.
 • Efikasno procenjujte ideje ili određujte strateški doprinos konkurentnih zahteva kako biste uskladili uloženi trud i ostvarene rezultate i odredili redosled po kome ćete realizovati projekte.
 • Jednostavno kreirajte tokove posla u programima Visio i SharePoint Designer kako biste standardizovali napredak projekata i poboljšali upravljanje i kontrolu.
 • Brzo pretvorite SharePoint listu zadataka u projekat preduzeća u aplikaciji PWA.
Efikasno upravljajte

Efikasno upravljajte

Efikasno upravljajte resursima da biste videli šta timovi rade – čak i kada rukovode svakodnevnim poslovima ili ad hoc projektima u sistemu SharePoint.
 • Prikupite ideje članova tima pomoću SharePoint lista zadataka i procenite ih u aplikaciji PWA da biste bolje upravljali segmentima projekta i videli na čemu vaši saradnici rade.
 • Precizno merite iskorišćenost resursa i bolje upravljajte njihovom dodelom u skladu sa svojom strategijom.
 • Bez teškoća prosleđujte informacije iz kalendara članova tima u sistemu Exchange ka sistemu Project Server 2013 kako biste pojednostavili planiranje projekata i ažuriranje statusa zadataka i istovremeno poboljšali mogućnosti deljenja zadataka.
Efikasno upravljajte
Iskoristite nove načine za saradnju i brzo delovanje

Iskoristite nove načine za saradnju i brzo delovanje

Poboljšajte svakodnevnu saradnju pomoću društvenih funkcija sistema SharePoint, koje olakšavaju diskusije, deljenje informacija i produktivnost vašeg tima.
 • Pratite ljude, lokacije, oznake i dokumente pomoću feedova za vesti da biste jednostavno delili i uređivali ono o čemu timovi razgovaraju i na čemu rade.
 • Koristite mogućnosti pretrage u sistemu SharePoint da biste efikasnije obavljali svakodnevne poslove, radili na projektima i pronalazili potrebne informacije.
 • Koristite moćne bezbednosne funkcije kako biste delili informacije i sarađivali sa pouzdanim poslovnim partnerima na projektima i svakodnevnim poslovima.
 • Povećajte vidljivost pomoću alatki za saradnju kako biste bez poteškoća distribuirali informacije o događajima iz kalendara, prisutnosti i raspoloživosti u okviru organizacije.
Komunicirajte bez teškoća

Komunicirajte bez teškoća

Komunicirajte bez teškoća pomoću novih načina za deljenje razgovora u vremenu i prostoru kako biste poboljšali sveukupan timski rad.
 • Zadržite pokazivač iznad imena nekog člana tima u planu projekta da biste videli da li je dostupan za razgovor ili razmenu trenutnih poruka (IM) pomoću programa Skype za posao.
 • Brzo sarađujte sa timom tako što ćete članove tima prevlačiti i otpuštati u sastanak u programu Skype za posao i održavati grupne konferencije, razmenjivati trenutne poruke, deliti ekran i deljeni radni prostor.
Komunicirajte bez teškoća
Povećajte agilnost i kontrolu

Povećajte agilnost i kontrolu

Donosite odluke na osnovu podataka tako što ćete članovima tima i zainteresovanim osobama pružati informacije koje su im potrebne da bi bili informisani i efikasni.
 • Optimizujte iskorišćenost i planirajte dodelu resursa u skladu sa zahtevima organizacije pomoću centra za resurse u aplikaciji PWA.
 • Koristite kontrolne table sa rezimeima kako biste stekli uvid i donosili bolje odluke.
 • Brzo pronađite i prikupite podatke iz različitih izvora pomoću samouslužnog pristupa koji vam omogućavaju Excel usluge.
Pojednostavite IT

Pojednostavite IT

Pojednostavite IT pomoću integrisanih administratorskih funkcija u sistemu SharePoint.
 • Koristite Active Directory (AD) sinhronizaciju u aplikaciji PWA da biste odabrali koja AD grupa sadrži timove koje želite da rasporedite na projekte.
 • Jednostavno dajte timovima i pouzdanim poslovnim partnerima odgovarajući nivo pristupa pomoću novog SharePoint integrisanog bezbednosnog modela u aplikaciji PWA.
 • Koristite industrijske standarde kao što je ODATA (otvoreni protokol podataka) za traženje podataka i poslovno obaveštavanje.
Pojednostavite IT
Brzo dođite do novih rešenja

Brzo dođite do novih rešenja

Brzo dođite do novih rešenja pomoću fleksibilne PPM platforme.
 • Koristite aplikacije iz nove SharePoint prodavnice da biste ispunili jedinstvene poslovne potrebe.
 • Brzo razvijajte i isporučujte aplikacije koje vam omogućavaju da uštedite vreme pri radu na specifičnim procesima ili da se povežete sa nezavisnim softverskim sistemima.
 • Koristite integrisane funkcije u sistemima Project Server, SharePoint, Exchange, Skype za posao i Office kako biste brzo reagovali i odgovarali na prilike.
 • Povežite različite discipline kao što su ALM, NPD i IPM pomoću povezane i prilagodljive PPM platforme.

Ključne funkcije

Prvi koraci

Project omogućava vašoj organizaciji da brzo započne rad na projektima, odredi prioritet investicija u okviru portfolija projekata i ostvari rezultate uz željenu poslovnu vrednost.

Pristup sa bilo kog mesta

Budite produktivni sa praktično bilo kog uređaja i sa skoro svakog mesta.

Upravljanje poslom

Jednostavno upravljajte poslom i sarađujte kao tim bez strukture projekta, ali uz uvid u posao radi planiranja i izveštavanja.

Upravljanje zahtevima

Steknite uvid u projekte, operativne aktivnosti i svakodnevni rad. Unapredite početak i tok projekata pomoću odgovarajućeg upravljanja i kontrole.

Analitika i izbor portfolija

Efikasno identifikujte, birajte i isporučujte portfolije projekata koji najbolje odgovaraju poslovnoj strategiji organizacije i uvećavaju ROI.

Upravljanje resursima

Ostvarite rezultate pomoću raspoložive radne snage već danas i napravite planove za budućnost kako biste upravljali viškovima i nedostacima.

Upravljanje rasporedom

Isporučujte projekte na vreme pomoću mape izvršenja i isporuke koja vam omogućava da pratite napredak i upravljate promenama.

Upravljanje finansijama

Usvojite procese za upravljanje finansijama i efikasno pratite troškove kako biste bili sigurni da nećete premašiti budžet i da će vam portfolio doneti planirane rezultate.

Upravljanje vremenom i zadacima

Koristite centralizovani i standardni pristup za izveštavanje o vremenu i upravljanje zadacima.

Saradnja

Poboljšajte saradnju među članovima tima i postignite veći uspeh sa projektom pomoću poslovnih društvenih funkcija, jednostavne komunikacije putem razmene trenutnih poruka, lokacija tima i drugih jednostavnih mogućnosti za saradnju.

Upravljanje problemima i rizikom

Sprečite, identifikujte i ublažite potencijalne poslovne ili projektne rizike i probleme.

Izveštavanje i poslovno obaveštavanje

Prikupljajte, kategorizujte i bolje razumite projektne podatke i donosite odluke o njima. Koristite poslovno obaveštavanje (BI) da biste obezbedili vidljivost i podršku pri donošenju odluka radi proaktivnog upravljanja projektima, programima i portfolijima.

Upravljanje programom

Ostvarite predviđene rezultate celokupnog programa i svih osnovnih projekata od kojih se sastoji uz dodatnu pogodnost u vidu uspostavljanja i korišćenja tehnika koje omogućavaju započinjanje i izbor programa.

Upravljanje

Jednostavno kreirajte tokove posla u programima Visio i SharePoint Designer bez kodiranja kako biste standardizovali napredak projekata i poboljšali upravljanje i kontrolu.

Proširivanje

Instalirajte aplikacije iz SharePoint prodavnice da biste ispunili poslovne potrebe, jednostavno pisali prilagođene aplikacije i izvršili integraciju sa poslovnim sistemima.

Active Directory integracija

Upravljajte akreditivima i dozvolama korisnika.

Administracija

Lako za korišćenje i održavanje. Za nekoliko minuta možete da dodate i uklonite korisnike. Koristite PowerShell za kreiranje prilagođenih skripti i automatizaciju procesa.

Podrška

Planovi neprekidne telefonske podrške za veće IT probleme. Microsoft zajednica pruža podršku u vidu odgovora na mreži, resursa sa uputstvima i povezivanja sa drugim Project korisnicima.

Partnerski ekosistem za upravljanje projektima i portfolijima

Microsoft PPM rešenje podržava više stotina Microsoft partnera koji su stekli PPM kompetenciju, položili relevantne ispite i obavili brojne primene u preko 80 zemalja širom sveta. Kada vam bude zatrebala pomoć sa procenom, planiranjem, primenom ili obukom i budete spremni za saradnju sa organizacijama za profesionalne usluge, kontaktirajte PPM partnera u svom regionu.
Napomena: Detaljan sadržaj je možda dostupan samo na engleskom.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row1|pmgJS-frame3|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row2|pmgJS-target3|680"}]}