Project Server 2016

Fleksibilno rešenje na mreži za upravljanje portfolijom projekata i svakodnevni rad.

Veoma prilagodljivo i fleksibilno lokalno rešenje za upravljanje portfolijom projekata

Laptop koji prikazuje funkcije sistema Project server zasnovane na programu SharePoint

Fleksibilno upravljanje portfolijom projekata

Microsoft Project Server 2016 predstavlja fleksibilno lokalno rešenje za upravljanje portfolijom projekata i svakodnevni rad.

Pristup sa bilo kog mesta

Kao deo sistema SharePoint 2016 (zasebno se licencira), Project Server 2016 omogućava članovima tima, učesnicima u projektima i donosiocima poslovnih odluka da brzo započnu rad, odrede prioritet investicija u okviru portfolija projekata i ostvare željene poslovne rezultate sa praktično bilo kog mesta.

Funkcije

Fleksibilno lokalno rešenje

+

Korišćenje pametnijeg Microsoft Project & Portfolio Management rešenja

Brzo započnite rad u okviru poznatog interfejsa koji poboljšava učešće u projektima i pomaže timovima da obave više posla.

 • Koristite nove vizuelne pločice u veb aplikaciji Project Web App (PWA), koja služi za pristup sistemu Project Server, da biste brzo počeli sa radom ili prilagodili mogućnosti upravljanja portfolijom projekata.
 • Odaberite željeni uređaj i pregledač – Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome i mnoge druge – za pregled, uređivanje i podnošenje projekata, portfolija i svakodnevnog posla, kao i za saradnju na njima.

Aktivirajte se

Uskladite viziju sa trudom i odredite prioritete inicijativa, izaberite optimalne portfolije projekata i ostvarite rezultate u skladu sa svojom poslovnom strategijom.

 • Efikasno procenjujte ideje ili odmeravajte strateški doprinos konkurentnih zahteva da biste odredili šta treba uskladiti i modernizovali započinjanje projekata.
 • Jednostavno kreirajte tokove posla u programima Visio i SharePoint Designer kako biste standardizovali napredak projekata i poboljšali upravljanje i kontrolu.
 • Brzo pretvorite SharePoint listu zadataka u projekat preduzeća u aplikaciji PWA.

Fleksibilno upravljanje portfolijom projekata

Budite aktivni i ostanite ažurirani na više mesta i na više uređaja nego ikada.

 • Pregledajte zadatke (kako poslovne, tako i lične) i vršite radnje vezane za njih na jednoj lokaciji.
 • Efikasno planirajte zadatke i upravljajte njima pomoću novih mogućnosti planiranja.
 • Organizujte timove na jednoj lokaciji – njihovom sajtu projekta – gde mogu da vide rezimee projekata, dokumente, zadatke, novosti i kalendare.

Efikasno upravljanje resursima

Pojednostavite upravljanje resursima tako da možete da vidite šta timovi rade – čak i kada upravljaju svakodnevnim poslom ili ad hoc projektima u sistemu SharePoint.

 • Prikupite ideje članova tima pomoću SharePoint lista zadataka i procenite ih u aplikaciji PWA da biste bolje upravljali segmentima projekta i videli na čemu vaši saradnici rade.
 • Precizno merite iskorišćenost resursa i na bolji način upravljajte dodelom resursa da biste ostvarili bolju usklađenost sa svojom poslovnom strategijom.
 • Jednostavno prenesite informacije o kalendarima članova tima iz Exchange sistema u Project Server 2016, čime ćete pojednostaviti planiranje projekata i ažuriranje statusa zadataka i istovremeno unaprediti mogućnosti deljenja zadataka.

Iskoristite prednosti novih načina saradnje i brzog reagovanja

Ojačajte svakodnevnu saradnju uz funkcije društvenog umrežavanja koje SharePoint nudi da biste pojednostavili diskusije, deljenje informacija i omogućili timovima da lakše završe poslove.

 • Lako delite i organizujte informacije koje timovi razmenjuju i posao na kojem rade prateći ljude, lokacije, oznake i dokumente u izvodu novosti.
 • Koristite SharePoint mogućnosti pretrage da biste efikasnije realizovali svakodnevne poslovne aktivnosti i projekte i pronalazili prave informacije.
 • Koristite prednosti moćnih bezbednosnih funkcija koje vam omogućavaju da delite informacije i sarađujete sa pouzdanim poslovnim partnerima na projektima i svakodnevnim poslovnim aktivnostima.
 • Unapredite vidljivost putem alatki za saradnju i jednostavno delite kalendar i informacije o prisutnosti i kapacitetu sa svim ljudima u organizaciji.

Komunicirajte bez teškoća

Jednostavno komunicirajte uz nove načine deljenja konverzacija u različitom vremenu i prostoru radi unapređenja ukupnog timskog rada.

 • Zadržite pokazivač iznad imena u planu projekta da biste videli da li je taj član tima dostupan za razgovor ili za razmenu trenutnih poruka (IM) putem aplikacije Lync.
 • Brzo ostvarujte saradnju sa članovima tima prevlačeći i puštajući ih u Lync sastanke radi grupne konferencije, razmene trenutnih poruka, deljenja ekrana i deljenja radnih prostora.

Unapredite agilnost i kontrolu

Donosite odluke na osnovu podataka dostavljajući članovima tima i zainteresovanim stranama informacije koje su im potrebne da bi bili u toku i da bi bili efikasni.

 • Optimizujte iskorišćenost i planirajte dodelu resursa u skladu sa zahtevima organizacije pomoću centra za resurse u aplikaciji PWA.
 • Koristite kontrolne table sa rezimeima kako biste stekli uvid i donosili bolje odluke.
 • Brzo pronađite i prikupite podatke iz različitih izvora pomoću samouslužnog pristupa koji vam omogućavaju Excel usluge.

Pojednostavite IT

Pojednostavite IT uz integrisani administratorski doživljaj koji obezbeđuje SharePoint.

 • Koristite Active Directory (AD) sinhronizaciju u okviru aplikacije PWA da biste odabrali AD grupe koje sadrže timove kojima želite da dodelite projekte.
 • Na jednostavan način obezbedite timovima i pouzdanim poslovnim partnerima odgovarajući nivo pristupa putem novog bezbednosnog modela integrisanog sa sistemom SharePoint u aplikaciji PWA.
 • Koristite standarde industrije kao što je ODATA (open data protocol) za prikupljanje podataka i poslovno obaveštavanje.

Brzo uvedite inovacije

Brzo uvedite inovacije pomoću platforme za fleksibilno upravljanje portfolijom projekata.

 • Koristite aplikacije iz nove SharePoint prodavnice da biste zadovoljili jedinstvene poslovne potrebe.
 • Brzo razvijajte i isporučujte aplikacije koje vam omogućavaju da uštedite vreme pri radu na specifičnim procesima ili da se povežete sa nezavisnim softverskim sistemima.
 • Iskoristite prednosti objedinjenog doživljaja koji obuhvata Project Server, SharePoint, Exchange, Lync i Office da biste brzo reagovali i odgovarali na prilike.
 • Objedinite različite discipline, kao što su ALM, NPD i IPM, putem povezane i prilagodljive platforme za upravljanje portfolijom projekata.

Laka administracija i upravljanje

+

Prvi koraci

Project omogućava organizaciji da brzo započne rad na projektima, odredi prioritet investicija u okviru portfolija projekata i ostvari rezultate uz željenu poslovnu vrednost.

Integracija sa uslugom Active Directory

Upravljajte korisničkim akreditivima i dozvolama.

PowerShell

Jednostavna upotreba i kontrola. Korisnike možete da dodate i uklonite za svega nekoliko minuta. Koristite PowerShell za pravljenje prilagođenih skripti i automatizaciju procesa.

Upravljanje

Lako pravite tokove posla u programima Visio i SharePoint Designer bez kodiranja da biste standardizovali napredovanje ili odbijanje projekata i da biste poboljšali upravljanje i kontrolu.

Saradnja i komunikacija

+

Saradnja

Ojačajte timsku saradnju i poboljšajte uspeh projekata uz mogućnosti umrežavanja u okviru preduzeća, jednostavnu komunikaciju putem trenutnih poruka, sajtove tima i druge mogućnosti saradnje jednostavne za korišćenje.

Pristup sa bilo kog mesta

Budite produktivni sa praktično bilo kog uređaja i skoro svakog mesta.

Upravljanje svim zadacima

+

Upravljanje poslom

Jednostavno upravljajte poslom i sarađujte kao tim bez strukture projekta, ali uz uvid u posao radi planiranja i izveštavanja.

Upravljanje zahtevima

Steknite uvid u projekte, operativne aktivnosti i svakodnevni posao. Modernizujte započinjanje projekata i njihovo napredovanje primenom odgovarajućeg upravljanja i kontrole.

Upravljanje vremenom i zadacima

Koristite centralizovani i standardni pristup za izveštavanje o vremenu i upravljanje zadacima.

Upravljanje resursima

Ostvarite rezultate pomoću raspoložive radne snage već danas i napravite planove za budućnost kako biste upravljali viškovima i nedostacima.

Upravljanje rasporedom

Realizujte projekte na vreme pomoću mape izvršenja i okvira realizacije koji vam omogućava da pratite napredak i upravljate promenama.

Upravljanje programom

Ostvarite predviđene rezultate celokupnog programa i svih osnovnih projekata od kojih se sastoji uz dodatnu pogodnost u vidu uspostavljanja i korišćenja tehnika koje omogućavaju okvir započinjanja i izbora programa.

Napredno upravljanje portfolijom

+

Upravljanje finansijama

Usvojite procese za upravljanje finansijama i efikasno pratite troškove kako biste bili sigurni da nećete premašiti budžet i da će vam portfolio doneti planirane rezultate.

Analitika i izbor portfolija

Efikasno identifikujte, birajte i realizujte portfolije projekata koji najbolje odgovaraju poslovnoj strategiji organizacije i uvećavaju ROI.

Odluke na osnovu podataka

+

Upravljanje problemima i rizikom

Sprečite, identifikujte i ublažite potencijalne poslovne ili projektne rizike i probleme.

Izveštavanje i poslovno obaveštavanje

Prikupite, kategorizujte i razumite podatke o projektima i donosite odluke u vezi sa njima. Koristite poslovno obaveštavanje (BI) da biste obezbedili podršku za vidljivost i donošenje odluka kako biste proaktivno mogli da upravljate projektima, programima i portfolijima.

Office 365

+

Proširivost

Instalirajte aplikacije iz SharePoint prodavnice da biste ispunili poslovne potrebe ili lako pravite prilagođene aplikacije i integrišite ih sa poslovnim sistemima.

Podrška

Planovi koji uključuju neprekidnu podršku putem telefona za složene IT probleme. Podrška Microsoft zajednice pruža vam odgovore na mreži, resurse sa uputstvima i veze sa drugim korisnicima programa Project.

Ekosistem Microsoft Project & Portfolio Management partnera

Microsoft Project & Portfolio Management rešenje podržava više stotina Microsoft partnera koji su stekli kompetenciju u upravljanju portfolijom projekata, položili relevantne ispite i realizovali brojne primene u preko 80 zemalja širom sveta. Ako vam je potrebna pomoć sa procenjivanjem, osmišljavanjem, primenom ili obukom i ako ste spremni za saradnju sa organizacijama koje pružaju profesionalne usluge, obratite se partneru za upravljanje portfolijom projekata u svom regionu.

Najčešća pitanja

Prikaži sve

Project Online Premium je naša nova usluga na mreži za upravljanje projektima i portfolijima, koju pružamo putem usluge Office 365. Project Server 2016 je lokalni proizvod za upravljanje portfolijom projekata.

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, FireFox 10, Safari 5 i Google Chrome 17.

Ne, Project Server 2016 ne obuhvata SharePoint Server 2016. Međutim, SharePoint 2016 morate da instalirate pre instaliranja sistema Project Server 2016. Dodatne informacije o hardverskim i softverskim zahtevima dostupne su na sajtu TechNet.

Project Server 2016 ne može da postoji istovremeno sa prethodnim verzijama sistema Project Server. Dodatne informacije o planiranju nadogradnje i migracije dostupne su na sajtu TechNet.

Sa nama možete da se povežete na forumima programa Project.

Mnogi resursi dostupni su na mreži (možda nisu dostupni na vašem jeziku):
Opšte informacije
Prvi koraci uz Project Online Premium
IT stručnjak (TechNet)
Projektant (MSDN)
Blog

Aplikaciji PWA možete da pristupite putem usluge Project Online Premium ili Project Online Premium sa uslugom Project Online Professional. Odnosno, ako imate Project Server 2016, aplikaciji PWA možete da pristupite pomoću programa Project Professional 2016 kada ste povezani sa sistemom Project Server 2016 ili pomoću licence za klijentski pristup (CAL).

Saznajte više

Sadržaj možda nije dostupan na svim jezicima

Priče klijenata

Pročitajte priče za Project Server o uspehu poslovnih klijenata koji lokalno koriste najnovija rešenja za upravljanje portfolijom projekata za ostvarivanje poslovnih rezultata.

Vodič kroz proces instaliranja

Otkrijte ključne korake u instaliranju i konfigurisanju sistema Project Server 2016 u ovom kratkom pregledu instaliranja i primene.

SharePoint veza

Pomozite timovima da se organizuju i odrede prioritete tako što ćete povezati SharePoint liste zadataka sa aplikacijom Project Web App.

Microsoft Surface tablet koji prikazuje ekran „Centar za projekte“ u programu Microsoft Project.

Microsoft Project & Portfolio Management partneri

Microsoft Project & Portfolio Management partneri su dokazani stručnjaci za primenu i proširenje programa Project. Povežite se sa partnerom-učesnikom koji vam može pomoći da utvrdite zahteve i primenite rešenje koje odgovara vašim poslovnim potrebama.

Isprobajte odmah sa partnerom