Odaberite zemlju/region za naplatu:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Project Lite*

Prateća ponuda koja članovima tima omogućava da upravljaju zadacima, sarađuju i prosleđuju vremenski definisane rasporede
{ProLiteMonthSubAnn|price}
po korisniku/mesečno
sa godišnjom pretplatom
*Project Lite nije samostalan proizvod. Može se koristiti samo za projekte kojima se upravlja pomoću usluge Project Online ili sistema Project Server.
Povežite se sa partnerom da biste dobili prilagođenu probnu verziju ili proveru koncepta
Project Online sa programom Project Pro za O365

Project Lite*

Prateća ponuda koja članovima tima omogućava da upravljaju zadacima, sarađuju i prosleđuju vremenski definisane rasporede
{ProLiteMonthSubAnn|price}
po korisniku/mesečno
sa godišnjom pretplatom
*Project Lite nije samostalan proizvod. Može se koristiti samo za projekte kojima se upravlja pomoću usluge Project Online ili sistema Project Server.
Povežite se sa partnerom da biste dobili prilagođenu probnu verziju ili proveru koncepta
Project Online sa programom Project Pro za O365

Project Lite*

Prateća ponuda koja članovima tima omogućava da upravljaju zadacima, sarađuju i prosleđuju vremenski definisane rasporede
{ProLiteMonthSubAnn|price}
po korisniku/mesečno
sa godišnjom pretplatom
*Project Lite nije samostalan proizvod. Može se koristiti samo za projekte kojima se upravlja pomoću usluge Project Online ili sistema Project Server.
Povežite se sa partnerom da biste dobili prilagođenu probnu verziju ili proveru koncepta

Ključne funkcije

Vremenski definisani rasporedi

Project Lite omogućava članovima tima da prikazuju vremenski definisane rasporede, unose sate, dodaju ili uklanjaju zadatke iz vremenski definisanih rasporeda i predaju ove rasporede.

Upravljanje zadacima

Uz Project Lite članovi tima mogu da prijavljuju napredak zadataka, dodaju nove zadatke, raspoređuju sebe na nove zadatke i dodele svoje zadatke nekom drugom članu tima.

Dodavanje problema i rizika

Project Lite omogućava članovima tima da dodaju informacije o projektnim problemima i rizicima, kao i da povezuju probleme i rizike sa određenim zadacima u okviru plana.

Saradnja

Project Lite predstavlja savršeno okruženje za saradnju u okviru kojeg članovi tima mogu da skladište projektne dokumente i rade na njima, prikazuju druge projekte iz organizacije, prikazuju ažuriranja koja su prosleđena na odobrenje itd.

Pristup sa bilo kog mesta

Project Lite omogućava članovima tima da budu produktivni sa praktično bilo kog uređaja i sa skoro svakog mesta.

Prvi koraci

Project Lite omogućava članovima tima da brzo napreduju, sarađuju jedni sa drugima i efikasno upravljaju zadacima.
IT mogućnosti

Active Directory integracija

Project Online pruža mogućnosti za jednostavno upravljanje akreditivima i dozvolama korisnika.

Pouzdanost

Project Online je izgrađen na osnovu platforme Office 365 i pruža obećanih 99,9% vremena bez prekida u radu, uz finansijsku garanciju koja je vodeća na tržištu. Više detalja ćete pronaći u Office 365 centru za pouzdanost.

Bezbednost

Microsoft štiti korisničke podatke i pruža privatnost. Više detalja ćete pronaći u Office 365 centru za pouzdanost.

Administracija

Project Online se jednostavno koristi i kontroliše. Omogućava vam da dodajete i uklanjate korisnike za svega nekoliko minuta.

Ispravke

Project Online se redovno ažurira novim funkcijama i mogućnostima.

Podrška

Project Online korisnicima su na raspolaganju planovi neprekidne podrške, kao i telefonska podrška u slučaju većih IT problema. Pored toga, Microsoft zajednica pruža podršku u vidu odgovora na mreži, resursa sa uputstvima i povezivanja sa drugim Office 365 korisnicima.

Proširivanje

Project Online korisnici mogu da instaliraju aplikacije iz SharePoint prodavnice da bi ispunili svoje prilagođene poslovne potrebe, jednostavno pisali prilagođene aplikacije i izvršili integraciju sa poslovnim sistemima.

Partnerski ekosistem za rešenja

Project Online je Microsoft PPM rešenje koje, kao takvo, podržava više stotina Microsoft partnera iz preko 80 zemalja širom sveta koji su stekli PPM kompetenciju, položili relevantne ispite i obavili brojne primene. Kada vam bude zatrebala pomoć sa procenom, planiranjem, primenom ili obukom i budete spremni za saradnju sa organizacijama za profesionalne usluge, kontaktirajte PPM partnera u svom regionu.
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"pmg-font-regular"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#e8e859b7-49c1-bdb1-2266-e704dcb9c0c8|pmg-float-right|680"}]}