Project Standard

Project 2016 vam pomaže da ostanete organizovani pomoću jednostavnih alatki koje olakšavaju prve korake, brzo planiranje i održavanje projekata na pravom putu.

{PS2016Buy|price}
Čovek sedi za radnim stolom i radi na Surface tablet računaru pomoću programa Microsoft Project. Slika.Čovek sedi za radnim stolom i radi na Surface tablet računaru pomoću programa Microsoft Project.

Neka projekti budu organizovani i u toku

Microsoft Surface tablet koji prikazuje ekran „Novi projekat“ u programu Microsoft Project.

Brzi prvi koraci

Koristite ekran „Prvi koraci“ da biste brzo saznali o novim funkcijama u programu Project. Unapred ugrađeni predlošci pomažu vam da krenete pravim putem.

Efikasno planiranje

Poznate automatizovane alatke za planiranje doprinose povećanju efikasnosti i skraćenju vremena potrebnog za obuku. Više vremenskih osa olakšava vizuelizaciju složenih rasporeda.

Optimizovanje zadataka

Alatke za vizuelizaciju pomažu vam da razumete kako su zadaci međusobno povezani. A pokretanjem scenarija „Šta ako“ na najbolji način možete da iskoristite dodeljivanja zadataka.

Funkcije

Pametno podešavanje

+

Brzi početak rada

Ekran „Prvi koraci“ vodi vas kroz osnovne mogućnosti, kao što su povezivanje zadataka i pravljenje vremenske ose, kako bi vam pomogao da brzo počnete sa radom.

Najbolji predlošci

Započnite projekte na pravom putu pomoću jednog od mnogo unapred ugrađenih predložaka dostupnih u programu Project Standard i na sajtu Office.com.

Intuitivna pretraga

Koristite traku za pretragu „Pokaži mi“ – standardnu u većini Office proizvoda – da biste brzo pronašli korisne funkcije u programu Project i efikasnije radili.

Moćno planiranje

+

Poznati grafikoni

Project Standard nudi poznate alatke, kao što su Gantovi grafikoni, kako bi vam pomogao da lako pravite rasporede i skratite vreme obuke.

Pametna automatizacija

Povećajte efikasnost pomoću automatizovanih funkcija. Automatski popunite datume početka i završetka na osnovu zavisnosti i pronađite efikasnije načine za sastavljanje rasporeda.

Više vremenskih osa

Ugrađene višestruke vremenske ose omogućavaju vam da vizuelno predstavite složene rasporede i razumete sve aspekte projekta. Lako delite vremenske ose pomoću poznatih Office alatki kao što je PowerPoint.

Intuitivne osnove

Osnove možete da koristite kao biste donosiocima odluka pomogli da prate i uporede stvarni napredak sa originalnim planom projekta.

Optimizovano upravljanje zadacima

+

Vizuelizovane relacije

Isticanje putanje zadatka na Gantovim grafikonima pomaže vam da razumete relacije između zadataka i identifikujete koji su najvažniji za uspeh projekta.

Povezane aplikacije

+

Pojednostavljeno deljenje

Lako kopirajte informacije o projektu iz programa Project i nalepite ih u Office aplikacije, kao što su PowerPoint i Word, i skladištite predmete projekata u usluzi OneDrive.

Bolje donošenje odluka

+

Informativni izveštaji

Ugrađeni izveštaji, kao što su „Preopterećenost poslom“ i „Pregled resursa“ pomažu vam da dobijete uvide, prenesete informacije zainteresovanim stranama i postignete rezultate.

Office prodavnica

+

Programski dodaci za Office

Posetite novu Office prodavnicu da biste dobili programske dodatke za Office koji proširuju funkcionalnost programa Project kako biste rešili jedinstvene poslovne probleme i probleme sa projektima.

Imate još pitanja?

Priče klijenata

Priče klijenata dostupne su samo na engleskom jeziku

Slika „Logotip preduzeća Hilti“

Proizvodnja, veliko preduzeće, Project Online Premium

Hilti

Korporacija Hilti sa sedištem u Šanu (Lihtenštajn) predstavlja privatno preduzeće koje pruža inovativne proizvode, sisteme i usluge građevinskim stručnjacima. Hilti sada ima proizvodne fabrike u više od 20 zemalja na šest kontinenata.

Situacija:
Preduzeću Hilti je bila neophodna najnovija tehnologija kako bi upravljalo projektima na efikasan i prilagodljiv način. Nedostajao mu je širi pregled projekata i trebala mu je centralizovana grupa resursa koja bi omogućila odgovarajuću dodelu radnih opterećenja zaposlenima.

Pogodnosti:

  • Pojednostavljeni IT zahtevi dok se zaposlenima omogućava da započnu i definišu projekte i odrede im prioritet
  • Veća produktivnost i ušteda na troškovima
  • Povećana agilnost, saradnja i prilagodljivost

Saznajte više

Konsalting, veliko preduzeće, Project Online Premium

ARUP

Arup je kreativna sila koja stoji iza velikog broja vodećih svetskih projekata u oblasti građevine. Iz više od 90 kancelarija širom sveta, Arup planeri, dizajneri, inženjeri i konsultanti realizuju inovativne projekte za klijente iz celog sveta.

Situacija:
Arup je imao međunarodnu IT kancelariju za upravljanje portfolijima (PMO), ali su radnici morali ručno da prave izveštaje o statusu na osnovu unakrsnih tabela i podataka koje su regionalne kancelarije slale e-poštom.

Pogodnosti:

  • Brz, lak uvid u status projekata
  • Jednostavna, ali efikasna platforma za smišljanje ideja
  • Pristup podacima o projektu sa svakog mesta
  • Platforma za neprekidno poboljšanje

Saznajte više
Slika grafikona u TEI istraživanju

Tehnološki proizvodi i usluge

TEI istraživanje

Ukupni ekonomski uticaj programa Microsoft Project & Portfolio Management

Saznajte kako preduzeća koriste Microsoft Project & Portfolio Management za razvijanje ujednačenijih praksi za upravljanje projektima i dobijanje boljeg uvida u performanse portfolija projekata.

Saznajte više
Microsoft Surface tablet koji prikazuje prozor „Novi projekat“ u programu Project 2016.

Preuzmite Project 2016

Project 2016 vam pomaže da ostanete organizovani pomoću alatki koje olakšavaju prve korake, brzo planiranje i održavanje projekata na pravom putu.

Kupite odmah