Publisher

Budite originalni

Nove alatke za dizajniranje vam omogućavaju da slobodnije eksperimentišete i kreirate sa većim zamahom.
Monitor računara na kojem je prikazan ekran „Nedavno“ u programu Microsoft Publisher.
Publisher

Budite originalni

Nove alatke za dizajniranje vam omogućavaju da slobodnije eksperimentišete i kreirate sa većim zamahom.
Monitor računara na kojem je prikazan ekran „Nedavno“ u programu Microsoft Publisher.
Snimak ekrana „Dizajn stranice“ u Publisher publikaciji.
Snimak ekrana „Dizajn stranice“ u Publisher publikaciji.
Snimak ekrana „Dizajn stranice“ u Publisher publikaciji.

Jednostavne alatke pomoću kojih ćete privući pažnju koristeći fotografije

Zamena slika
Uvezite sve svoje slike u jedno platno u programu Publisher i ubacujte ih i izbacujte iz dizajnerskog rešenja jednostavnim prevlačenjem i otpuštanjem. Eksperimentišite da biste pronašli odgovarajuću sliku bez gubljenja vremena.
Efekti
Koristite profesionalne efekte za tekst, oblike i slike u koje spadaju mekše senke, odsjaji i OpenType funkcije poput ligatura i stilskih alternativa koji vam izgledaju poznato jer funkcionišu slično kao i efekti u drugim Office aplikacijama koje ih podržavaju.
Slike na mreži
Koristite Publisher da biste pretraživali albume na mreži u uslugama kao što su Facebook i Flickr, kao i da biste ih dodali direktno u dokument, bez potrebe da ih čuvate na stonom, laptop ili tablet računaru.
Slika u pozadini
Koristite svoje fotografije u pozadini stranica visoke rezolucije kako bi vaše publikacije izgledale profesionalno i besprekorno.
Efekti
Koristite profesionalne efekte za tekst, oblike i slike u koje spadaju mekše senke, odsjaji i OpenType funkcije poput ligatura i stilskih alternativa koji vam izgledaju poznato jer funkcionišu slično kao i efekti u drugim Office aplikacijama koje ih podržavaju.
Slike na mreži
Koristite Publisher da biste pretraživali albume na mreži u uslugama kao što su Facebook i Flickr, kao i da biste ih dodali direktno u dokument, bez potrebe da ih čuvate na stonom, laptop ili tablet računaru.
Slika u pozadini
Koristite svoje fotografije u pozadini stranica visoke rezolucije kako bi vaše publikacije izgledale profesionalno i besprekorno.
Snimak ekrana na računaru koji pokazuje karticu „Backstage“ u programu Publisher na kojoj se vidi funkcija „Izvoz“.

Personalizovanje publikacija pomoću poznatih alatki

Objedinjavanje pošte
Uključite fotografije i veze u poznate alatke za objedinjavanje e-pošte i poboljšajte personalizaciju svojih biltena, čestitki i e-poruka.
Kartica „Pošiljke“
Sva personalizacija koja vam je potrebna nalazi se na jednom mestu – na traci.
Snimak ekrana na računaru koji pokazuje karticu „Backstage“ u programu Publisher na kojoj se vidi funkcija „Izvoz“.
Laptop na kojem je prikazan ekran „Deljenje“ u programu Microsoft Publisher 2013.
Laptop na kojem je prikazan ekran „Deljenje“ u programu Microsoft Publisher 2013.
Laptop na kojem je prikazan ekran „Deljenje“ u programu Microsoft Publisher 2013.

Objavljujte na način koji najviše odgovara vašoj publici

Pojednostavljeno deljenje
Dokumenti se podrazumevano čuvaju u oblaku. Dovoljno je da pošaljete vezu da biste ih delili i sarađivali na njima.
Štampanje fotografija
Sada još jednostavnije možete da odštampate sjajne publikacije ili foto-albume u bilo kojoj kopirnici uz mogućnost čuvanja svih stranica u čestom formatu za fotografije kao što je JPG.
E-poruka
Delite stranicu u vidu e-poruke ili pošaljite čitavu publikaciju u e-poruci (kao HTML) – sve stranice će biti spojene u jednu e-poruku.
Microsoft Publisher 2016 je najnovija verzija programa Publisher. U prethodne verzije spadaju Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007 i Publisher 2003. Publisher 2016 kompatibilan je sa operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.

{"pmgControls":[

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px"}]}