SharePoint

Nov način za
zajednički rad

Laptop koji prikazuje dokument kom se pristupa u sistemu SharePoint.
Laptop koji prikazuje dokument kom se pristupa u sistemu SharePoint.
SharePoint

Nov način za zajednički rad

SharePoint Online

Uz Office 365, SharePoint nudi poboljšane bezbednosne tehnologije, lak je za upravljanje i može da mu se pristupi sa bilo kog mesta.

OneDrive for Business

Jedno mesto za sve poslovne datoteke. Jednostavno skladištite, sinhronizujte i delite datoteke i lako sarađujte na njima pomoću Office Online integracije.

Yammer

Proširite moć za saradnju sistema SharePoint tako što ćete ga koristiti sa uslugom Yammer – poslovnom društvenom mrežom.

Aplikacije za SharePoint

Aplikacije su sjajan način za dodavanje više funkcija sistemu SharePoint. Pregledajte i pretražite aplikacije u SharePoint prodavnici.
Zatvori
b295d5d8-72d1-4ac1-baa5-8fbfa0d77722
Napomena: Video je na engleskom jeziku sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme „CC“ da biste uključili titlove.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#1765427d-5a2d-309c-ca1f-5f71d551a4f7|#pmgPopupID1"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#c6940c9b-d2ee-fcbb-5597-1b58e899e417|#pmgPopupID2"}]}