SharePoint

Pregled sistema SharePoint

Ekran stonog računara koji prikazuje dokument prodaje i marketinga u sistemu SharePoint.
SharePoint

Pregled sistema SharePoint

Ekran stonog računara koji prikazuje dokument prodaje i marketinga u sistemu SharePoint.
SharePoint

Pregled sistema SharePoint

Snimak ekrana SharePoint feeda za vesti sa vidljivom opcijom „Deli sa svima“.
Snimak ekrana SharePoint feeda za vesti sa vidljivom opcijom „Deli sa svima“.

Deljenje

Povežite se sa zaposlenima širom preduzeća. Koristite SharePoint da biste sarađivali sa ljudima, delili ideje i ponovo osmislili način na koji radite zajedno.
Krupni plan vremenske ose rezimea projekta u sistemu SharePoint.
Krupni plan vremenske ose rezimea projekta u sistemu SharePoint.

Organizovanje

Bez obzira na to da li radite u timu ili individualno, SharePoint vam pomaže da organizujete informacije, osobe i projekte.
Krupni plan vremenske ose rezimea projekta u sistemu SharePoint.
Snimak ekrana stranice „Osobe“ u sistemu SharePoint, na kojoj lako možete da se povežete.
Snimak ekrana stranice „Osobe“ u sistemu SharePoint, na kojoj lako možete da se povežete.

Otkrivanje

SharePoint olakšava pronalaženje odgovora, otkrivanje uvida i povezivanje sa stručnjacima.
Snimak ekrana stranice „SharePoint aplikacije“ u Office prodavnici.
Snimak ekrana stranice „SharePoint aplikacije“ u Office prodavnici.

Izrada

Projektanti i veb dizajneri mogu da kreiraju nova iskustva u sistemu SharePoint pomoću poznatih alatki i internet standarda.
Snimak ekrana stranice „SharePoint aplikacije“ u Office prodavnici.
Snimak ekrana SharePoint centra administracije u kom lako možete da upravljate lokacijama i korisnicima.
Snimak ekrana SharePoint centra administracije u kom lako možete da upravljate lokacijama i korisnicima.

Upravljanje

SharePoint pruža moćne kontrole koje IT sektorima omogućavaju da upravljaju troškom, rizikom i sopstvenim vremenom.

Saznajte više

Yammer

Proširite moć za saradnju sistema SharePoint tako što ćete ga koristiti sa uslugom Yammer – poslovnom društvenom mrežom.

Iskustva klijenata

Preduzeća širom sveta koriste SharePoint kako bi transformisala svoje poslovanje.

Saznajte više

Yammer

Proširite moć za saradnju sistema SharePoint tako što ćete ga koristiti sa uslugom Yammer – poslovnom društvenom mrežom.

Iskustva klijenata

Preduzeća širom sveta koriste SharePoint kako bi transformisala svoje poslovanje.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}