SharePoint logotip

SharePoint Server 2016

Modernizujte lokalnu infrastrukturu uz SharePoint Server 2016 koji poboljšava performanse, pouzdanost i prilagodljivost i istovremeno pruža osnovu za buduće inovacije.

Isprobajte odmahKupite odmah

Fotografija koja prikazuje unutrašnjost modernog centra podataka

Infrastruktura inspirisana oblakom

Uslovi poslovanja koji se stalno menjaju zahtevaju da budete agilni, što znači da treba da ulažete u rešenja koja pružaju pouzdanost i izbor. SharePoint Server 2016 daje fleksibilnost za prilagođavanje primena na osnovu jedinstvenih poslovnih potreba.

Saznajte više (na engleskom)

 
Mobilni uređaj koji prikazuje upotrebu sistema SharePoint za pristupanje informacijama u pokretu
 

Iskustva savremenih korisnika

Brže donošenje odluka i održavanje kontakta od presudnog su značaja za poboljšanje efikasnosti organizacije. Mogućnost pristupanja informacijama u pokretu danas predstavlja potrebu na radnom mestu. Uz SharePoint Server 2016, skladištenje datoteka i saradnja na dokumentima postaju usmereniji na ljude i pružaju iskustvo korišćenja uređaja putem dodira i poboljšan pristup sadržaju, osobama i aplikacijama sa mobilnih uređaja. SharePoint Server 2016 poboljšava iskustva korisnika i mogućnosti na osnovu inovacija u usluzi Office 365, što je dostupno kao deo lokalne primene ili putem hibridne primene sistema SharePoint Server 2016 i usluge Office 365.

Saznajte više (na engleskom)

 
Snimak ekrana koji prikazuje SharePoint centar smernica za usaglašavanje

Usaglašenost usmerena na ljude

Gubitak podataka je neminovan, a prevelika izloženost informacijama može imati zakonske posledice i implikacije u vezi sa usaglašenošću. SharePoint Server 2016 nudi širok dijapazon funkcija i mogućnosti kako bi se osigurali bezbednost osetljivih informacija i pristup pravim informacijama, u pravo vreme, od strane pravih osoba.

Saznajte više (na engleskom)

 
 

Hibridno

Serveri sa ikonom oblaka

Zašto biste birali između centra podataka i oblaka? Uz rešenje u vidu hibridnog oblaka dobićete i jedno i drugo.

Saznajte više (samo na engleskom)

 

SharePoint Online

Ikona globusa

Uz Office 365, SharePoint nudi poboljšanu bezbednost, lako upravljanje i pristup sa skoro bilo koje lokacije.

Saznajte više