Iskustva SharePoint klijenata

Kompanija Western Washington olakšala je prelaz na Office 365 korišćenjem hibridnog rešenja kao prelaznog koraka. Uz hibridni SharePoint, korisnici mogu da pretražuju lokalna okruženja i okruženja u oblaku kako bi pronašli sadržaj bez potrebe za znanjem odakle taj sadržaj potiče.

Napomena: Članci i video zapisi o iskustvima klijenata mogu da budu na engleskom jeziku.

Veličina preduzeća

Delatnost

Microsoft studije slučaja

SharePoint pomaže organizacijama da osposobe svoje korisnike da postignu poslovne ciljeve.