Visio

Visio Professional

2013

Visio Professional

2013

Kreirajte profesionalne dijagrame kako biste pojednostavili složene informacije pomoću ažuriranih oblika, alatki za saradnju i dijagrama povezanih sa podacima.
Reprodukuj video
Visio

Visio Professional 2013

Kreirajte profesionalne dijagrame kako biste pojednostavili složene informacije pomoću ažuriranih oblika, alatki za saradnju i dijagrama povezanih sa podacima.
Monitor računara koji prikazuje dijagram u programu Visio 2013.
Monitor računara koji prikazuje dijagram u programu Visio 2013.

Visio Standard 2013

Lako dizajnirajte raznovrsne dijagrame sa bogatim skupom novih i ažuriranih oblika i šablona.

Visio blog

Dobijte ažurne informacije od Visio tima na našem blogu.

Partnerski sadržaj

Saznajte više i isprobajte nezavisne programske dodatke i rešenja od vrhunskim Visio partnera.

Saznajte više

Saznajte šta je novo u programu Visio uz brzi uvodni video (samo na engl.).
Zatvori
f657143e-4a0c-44fe-aa7a-4b90774cc327
Napomena: Video snimci su na engleskom, sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme "CC" u prozoru video snimka da biste isključuili titlove.
Zatvori
f657143e-4a0c-44fe-aa7a-4b90774cc327
Napomena: Video snimci su na engleskom, sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme "CC" u prozoru video snimka da biste isključuili titlove.
Pronađite informacije za:

{"pmgControls": [ {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#d8f39e65-ed1e-7678-352d-85440c069b85|#pmgPopupID1"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f7640b92-b7ec-99aa-c456-35b26c13e54a|#pmgPopupID2"} ]}