Visio

Visio najbolje funkcije

Pojednostavite složene informacije uz profesionalne dijagrame koje možete da kreirate u samo nekoliko klikova. Kreiranje dijagrama je jednostavno uz Visio – bilo da želite brzo da snimite dijagram toka koji ste osmislili na beloj tabli, mapirate IT mrežu, kreirate organizacioni grafikon, dokumentujete poslovni proces ili nacrtate plan sprata.
Dijagram u programu Visio koji prikazuje ažurirane oblike i lak pristup alatkama.
Dijagram u programu Visio koji prikazuje ažurirane oblike i lak pristup alatkama.

Brzo kreirajte profesionalne dijagrame

  • Brži pristup često korišćenim alatkama, novim i ažuriranim oblicima i šablonima i poboljšanim i razvijenim temama i efektima olakšava kreiranje profesionalnih dijagrama.
  • Podržani su ažurirani standardi za kreiranje dijagrama, uključujući Unified Modeling Language (UML) 2.4, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0, a sada možete da objavite i SharePoint 2010 i SharePoint 2013 tokove posla.
  • Radite na željeni način uz poboljšanu podršku za dodir, uključujući podršku za Windows 8 i Visio Services u novom sistemu Microsoft SharePoint, sa uslugom Microsoft Office 365 ili na serverima vašeg preduzeća.
Visio dijagram prikazuje oblike povezane sa dinamičkim podacima.
Visio dijagram prikazuje oblike povezane sa dinamičkim podacima.

Povezivanje dijagrama sa dinamičkim podacima

  • Neka složeni podaci postanu odmah razumljivi. Kreirajte dijagrame koji su dinamičniji tako što ćete povezati oblike sa podacima u realnom vremenu, uz prošireni skup podržanih izvora.
Visio dijagram prikazuje oblike povezane sa dinamičkim podacima.
Visio dijagram deljen putem pregledača radi omogućavanja saradnje tima na njemu.
Visio dijagram deljen putem pregledača radi omogućavanja saradnje tima na njemu.

Jednostavno sarađujte kao tim na dijagramima

  • Nove alatke pojednostavljuju timski rad, omogućavajući vam da radite zajedno na istom dijagramu u isto vreme i jednostavno pogledajte komentare redaktora – u programima Visio i Visio Services.
  • Delite dijagrame sa drugima putem pregledača, čak i ako nemaju instaliran Visio – koristeći Office 365 ili SharePoint.

Resursi

Saznajte šta je novo u programu Visio uz brzi video (samo na engl.)
Nabavite brzo uputstvo (samo na engl.) o tome kako da započnete rad u programu Visio
Saznajte kako da sarađujete (samo na engl.) na dijagramima
Kreirajte organizacioni grafikon (samo na engl.) iz izvora podataka, na primer Excel radnu svesku ili Active Directory
Pronađite informacije za: