Visio

Visio verzije – sve funkcije

Kreirajte profesionalne i zanimljive dijagrame lakše nego ikada.
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

2007

2010

2013

Novi i poboljšani šabloni i oblici
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Kontekstualni meniji
Uključeno
Poboljšano
Poboljšano
Poboljšana pretraga koja olakšava pronalaženje predložaka i oblika
Uključeno
Uključeno
Poboljšano
Teme koje se lako primenjuju za brzo kreiranje modernih dijagrama
Uključeno
Uključeno
Poboljšano
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Poboljšanja rešenja organizacionog grafikona – novi stilovi i mogućnost uvoza slika
Uključeno
Uključeno
Poboljšano
Automatsko poravnavanje i prostor
Uključeno
Uključeno
Mogućnost umetanja i brisanja oblika sa spasavanjem veze
Uključeno
Uključeno
Crtanje podloga za crtanje automatske veličine
Uključeno
Uključeno
Oblast brzih oblika, za lak pristup najčešće korišćenim oblicima
Uključeno
Uključeno
Korisnički interfejs (UI) Microsoft Office Fluent – traka
Uključeno
Poboljšano
Poboljšanja kontejnera i novi stilovi kontejnera
Uključeno
Poboljšano
Novo iskustvo početka za lakše pronalaženje oblika
Novo
Mogućnost promene oblika prilikom zadržavanja rasporeda dijagrama i oblikovanja metapodataka
Novo
Pregled uživo novog unapred konfigurisanih promena stila tema kroz varijacije
Novo
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Novo
Dinamičan pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranice dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Radite zajedno sa svojim kolegama na jednom dijagramu

2007

2010

2013

Komentari
Uključeno
Uključeno
Poboljšano
Jednostavno deljenje dijagrama preko veb pregledača čuvanjem u sistemu SharePoint
Uključeno
Poboljšano
Komentarisanje u Visio Services
Novo
Koautorstvo – dvoje ili više ljudi istovremeno radi na jednom dijagramu
Novo
Koristite obaveštenost o prisustvu i vidljivost za IM ili pozivanje drugih osoba
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Koristite čarobnjak da biste povezali dijagrame bez pisanja koda

2007

2010

2013

Povežite oblike dijagrama sa podacima
Uključeno
Uključeno
Poboljšano
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, obezbeđivanjem ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Uključeno
Kontrolne table bez koda
Uključeno
Uključeno
Proširen skup izvora podataka, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services i SQL Server
Uključeno
Poboljšano
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boje podataka za vizuelizovanje podataka
Uključeno
Poboljšano
Mogućnost čuvanja u SharePoint i prikazivanje dijagrama u Visio Services sa osvežavanjem podataka
Uključeno
Poboljšano
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Poslovna pravila modela sa standardnim obaveštavanjem o procesu

2007

2010

2013

Opcija za validiranje dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih pravila poslovanja
Uključeno
Uključeno
Podrška za Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 i 2.0 dijagrame (BPMN 2.0 dijagrami su podržani samo u verziji Visio 2013)
Uključeno
Poboljšano
Podprocesi za razbijanje složenih procesa u upravljive delove
Uključeno
Uključeno
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo

Iskoristite prednost poboljšanja koja Visio čine moćnijom i potpunijom alatkom za pravljenje dijagrama

2007

2010

2013

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Podrška za SharePoint Server 2010 tok posla
Uključeno
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 i Visio 2010 datoteka
Uključeno
Poboljšano
Integracija sa sistemom Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) i Microsoft Systems Center
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 7/Windows 8 računarima
Uključeno
Poboljšano
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Novo
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio Services
Novo
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Novo
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 7 ili Windows 8 računaru
Novo
Podrška za upravljanje zahtevima u uslugama Project Server i Project Online
Novo
Podrška za SharePoint Server 2013 tok posla
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo
PrikažiSakrij
2007
Novi i poboljšani šabloni i oblici
Uključeno
Kontekstualni meniji
Uključeno
Poboljšana pretraga koja olakšava pronalaženje predložaka i oblika
Uključeno
Teme koje se lako primenjuju za brzo kreiranje modernih dijagrama
Uključeno
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Poboljšanja rešenja organizacionog grafikona – novi stilovi i mogućnost uvoza slika
Uključeno
Automatsko poravnavanje i prostor
Mogućnost umetanja i brisanja oblika sa spasavanjem veze
Crtanje podloga za crtanje automatske veličine
Oblast brzih oblika, za lak pristup najčešće korišćenim oblicima
Korisnički interfejs (UI) Microsoft Office Fluent – traka
Poboljšanja kontejnera i novi stilovi kontejnera
Novo iskustvo početka za lakše pronalaženje oblika
Mogućnost promene oblika prilikom zadržavanja rasporeda dijagrama i oblikovanja metapodataka
Pregled uživo novog unapred konfigurisanih promena stila tema kroz varijacije
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Dinamičan pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranice dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja

Radite zajedno sa svojim kolegama na jednom dijagramu

Komentari
Uključeno
Jednostavno deljenje dijagrama preko veb pregledača čuvanjem u sistemu SharePoint
Komentarisanje u Visio Services
Koautorstvo – dvoje ili više ljudi istovremeno radi na jednom dijagramu
Koristite obaveštenost o prisustvu i vidljivost za IM ili pozivanje drugih osoba

Koristite čarobnjak da biste povezali dijagrame bez pisanja koda

Povežite oblike dijagrama sa podacima
Uključeno
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Automatsko kreiranje legende podataka, obezbeđivanjem ključa za grafiku primenjenih podataka
Kontrolne table bez koda
Proširen skup izvora podataka, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services i SQL Server
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boje podataka za vizuelizovanje podataka
Mogućnost čuvanja u SharePoint i prikazivanje dijagrama u Visio Services sa osvežavanjem podataka

Poslovna pravila modela sa standardnim obaveštavanjem o procesu

Opcija za validiranje dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih pravila poslovanja
Podrška za Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 i 2.0 dijagrame (BPMN 2.0 dijagrami su podržani samo u verziji Visio 2013)
Podprocesi za razbijanje složenih procesa u upravljive delove

Iskoristite prednost poboljšanja koja Visio čine moćnijom i potpunijom alatkom za pravljenje dijagrama

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Podrška za SharePoint Server 2010 tok posla
Lako prilagođavanje oblika
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 i Visio 2010 datoteka
Integracija sa sistemom Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) i Microsoft Systems Center
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 7/Windows 8 računarima
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio Services
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 7 ili Windows 8 računaru
Podrška za upravljanje zahtevima u uslugama Project Server i Project Online
Podrška za SharePoint Server 2013 tok posla
PrikažiSakrij
2010
Novi i poboljšani šabloni i oblici
Poboljšano
Kontekstualni meniji
Poboljšano
Poboljšana pretraga koja olakšava pronalaženje predložaka i oblika
Uključeno
Teme koje se lako primenjuju za brzo kreiranje modernih dijagrama
Uključeno
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Poboljšanja rešenja organizacionog grafikona – novi stilovi i mogućnost uvoza slika
Uključeno
Automatsko poravnavanje i prostor
Uključeno
Mogućnost umetanja i brisanja oblika sa spasavanjem veze
Uključeno
Crtanje podloga za crtanje automatske veličine
Uključeno
Oblast brzih oblika, za lak pristup najčešće korišćenim oblicima
Uključeno
Korisnički interfejs (UI) Microsoft Office Fluent – traka
Uključeno
Poboljšanja kontejnera i novi stilovi kontejnera
Uključeno
Novo iskustvo početka za lakše pronalaženje oblika
Mogućnost promene oblika prilikom zadržavanja rasporeda dijagrama i oblikovanja metapodataka
Pregled uživo novog unapred konfigurisanih promena stila tema kroz varijacije
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Dinamičan pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranice dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja

Radite zajedno sa svojim kolegama na jednom dijagramu

Komentari
Uključeno
Jednostavno deljenje dijagrama preko veb pregledača čuvanjem u sistemu SharePoint
Uključeno
Komentarisanje u Visio Services
Koautorstvo – dvoje ili više ljudi istovremeno radi na jednom dijagramu
Koristite obaveštenost o prisustvu i vidljivost za IM ili pozivanje drugih osoba

Koristite čarobnjak da biste povezali dijagrame bez pisanja koda

Povežite oblike dijagrama sa podacima
Uključeno
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, obezbeđivanjem ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Kontrolne table bez koda
Uključeno
Proširen skup izvora podataka, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services i SQL Server
Uključeno
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boje podataka za vizuelizovanje podataka
Uključeno
Mogućnost čuvanja u SharePoint i prikazivanje dijagrama u Visio Services sa osvežavanjem podataka
Uključeno

Poslovna pravila modela sa standardnim obaveštavanjem o procesu

Opcija za validiranje dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih pravila poslovanja
Uključeno
Podrška za Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 i 2.0 dijagrame (BPMN 2.0 dijagrami su podržani samo u verziji Visio 2013)
Uključeno
Podprocesi za razbijanje složenih procesa u upravljive delove
Uključeno

Iskoristite prednost poboljšanja koja Visio čine moćnijom i potpunijom alatkom za pravljenje dijagrama

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Podrška za SharePoint Server 2010 tok posla
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 i Visio 2010 datoteka
Uključeno
Integracija sa sistemom Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) i Microsoft Systems Center
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 7/Windows 8 računarima
Uključeno
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio Services
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 7 ili Windows 8 računaru
Podrška za upravljanje zahtevima u uslugama Project Server i Project Online
Podrška za SharePoint Server 2013 tok posla
PrikažiSakrij
2013
Novi i poboljšani šabloni i oblici
Poboljšano
Kontekstualni meniji
Poboljšano
Poboljšana pretraga koja olakšava pronalaženje predložaka i oblika
Poboljšano
Teme koje se lako primenjuju za brzo kreiranje modernih dijagrama
Poboljšano
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Uključeno
Poboljšanja rešenja organizacionog grafikona – novi stilovi i mogućnost uvoza slika
Poboljšano
Automatsko poravnavanje i prostor
Uključeno
Mogućnost umetanja i brisanja oblika sa spasavanjem veze
Uključeno
Crtanje podloga za crtanje automatske veličine
Uključeno
Oblast brzih oblika, za lak pristup najčešće korišćenim oblicima
Uključeno
Korisnički interfejs (UI) Microsoft Office Fluent – traka
Poboljšano
Poboljšanja kontejnera i novi stilovi kontejnera
Poboljšano
Novo iskustvo početka za lakše pronalaženje oblika
Novo
Mogućnost promene oblika prilikom zadržavanja rasporeda dijagrama i oblikovanja metapodataka
Novo
Pregled uživo novog unapred konfigurisanih promena stila tema kroz varijacije
Novo
Opcije efekta oblika – senka, kosina, sjaj i ostalo
Novo
Dinamičan pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranice dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Novo

Radite zajedno sa svojim kolegama na jednom dijagramu

Komentari
Poboljšano
Jednostavno deljenje dijagrama preko veb pregledača čuvanjem u sistemu SharePoint
Poboljšano
Komentarisanje u Visio Services
Novo
Koautorstvo – dvoje ili više ljudi istovremeno radi na jednom dijagramu
Novo
Koristite obaveštenost o prisustvu i vidljivost za IM ili pozivanje drugih osoba
Novo

Koristite čarobnjak da biste povezali dijagrame bez pisanja koda

Povežite oblike dijagrama sa podacima
Poboljšano
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Uključeno
Automatsko kreiranje legende podataka, obezbeđivanjem ključa za grafiku primenjenih podataka
Uključeno
Kontrolne table bez koda
Uključeno
Proširen skup izvora podataka, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services i SQL Server
Poboljšano
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boje podataka za vizuelizovanje podataka
Poboljšano
Mogućnost čuvanja u SharePoint i prikazivanje dijagrama u Visio Services sa osvežavanjem podataka
Poboljšano

Poslovna pravila modela sa standardnim obaveštavanjem o procesu

Opcija za validiranje dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih pravila poslovanja
Uključeno
Podrška za Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 i 2.0 dijagrame (BPMN 2.0 dijagrami su podržani samo u verziji Visio 2013)
Poboljšano
Podprocesi za razbijanje složenih procesa u upravljive delove
Uključeno

Iskoristite prednost poboljšanja koja Visio čine moćnijom i potpunijom alatkom za pravljenje dijagrama

Dostupnost kao stalna licenca
Uključeno
Podrška za SharePoint Server 2010 tok posla
Uključeno
Lako prilagođavanje oblika
Uključeno
Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 i Visio 2010 datoteka
Poboljšano
Integracija sa sistemom Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) i Microsoft Systems Center
Uključeno
Podrška za dodir na Windows 7/Windows 8 računarima
Poboljšano
Novi format datoteke zasnovane na XML-u
Novo
Podrška za dodir na bilo kom uređaju putem Visio Services
Novo
Dostupnost kroz uslugu Office 365 kao pretplatu
Novo
Prenosiva aplikacija – mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 7 ili Windows 8 računaru
Novo
Podrška za upravljanje zahtevima u uslugama Project Server i Project Online
Novo
Podrška za SharePoint Server 2013 tok posla
Novo
Uključeno:
Uključeno
Poboljšano:
Poboljšano
Novo:
Novo
Pronađite informacije za:

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}