Odaberite zemlju/region za naplatu:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Pro za Office 365

Radite sa timom da biste kreirali napredne i prilagodljive dijagrame sa Visio pretplatom.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Ili sada isprobajte besplatno
Visio

Visio Pro za Office 365

Radite sa timom da biste kreirali napredne i prilagodljive dijagrame sa Visio pretplatom.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Ili sada isprobajte besplatno
Visio

Visio Pro za Office 365

Radite sa timom da biste kreirali napredne i prilagodljive dijagrame sa Visio pretplatom.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Ili sada isprobajte besplatno
Laptop koji prikazuje Visio Pro za Office 365 u upotrebi.
Laptop koji prikazuje Visio Pro za Office 365 u upotrebi.
Microsoft Visio Pro za Office 365, dostupan kao pretplata putem usluge Microsoft Office 365, uključuje iste mogućnosti kao Visio Professional 2016. Pored toga, svim korisnicima omogućava instalaciju programa Visio na najviše pet računara koji rade pod operativnim sistemom Windows 10, Windows 8 ili Windows 7. On automatski instalira najnovije ispravke (funkcija i bezbednosne) tokom trajanja pretplate.
Snimak ekrana dijagrama koji prikazuje oblike i efekte koje možete da izaberete.
Snimak ekrana dijagrama koji prikazuje oblike i efekte koje možete da izaberete.

Jednostavni prvi koraci sa izradom dijagrama

Odmah počnite sa izradom dijagrama uz skup unapred sastavljenih početnih dijagrama i kontekstualnih saveta i trikova.
Snimak ekrana Visio stranice u usluzi Office 365.
Snimak ekrana Visio stranice u usluzi Office 365.

Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama

Iskoristite prednost 70 ugrađenih predložaka i na hiljade oblika koji zadovoljavaju standarde industrije, uključujući:
 • Poslovne dijagrame, kao što su dijagram toka, vremenska osa, izvedeni dijagram i organizacioni grafikon.
 • Dijagrame procesa, kao što su međufunkcionalni dijagrami toka, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 i Microsoft SharePoint tokovi posla.
 • IT dijagrame, kao što su ITIL (Informacije Tehnologija Infrastruktura Biblioteke), Active Directory, detaljna mreža i raf.
 • Dijagrame softvera i baze podataka, kao što su obaveštenja baze podataka, mapa veb lokacije i UML (Unified Modeling Language) 2.4.
 • Dijagrame operacije, kao što su Six Sigma, plan vodovodnih instalacija i mapa toka vrednosti.
 • Dijagrame inženjeringa, kao što su elektronički, strujni i sistemski. Osveženi predlošci uključuju Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) usaglašenost.
 • Mape i planove spratova, kao što su HVAC (grejanje, ventilacija i klima uređaj), raspored u kancelariji, plan lokacije i plan prostora. Osveženi predlošci uključuju preko 600 oblika koji odgovaraju modernim ukusima i 400 pametnih oblika koji povećavaju produktivnost.
Koristite jednostavni čarobnjak da biste automatski kreirali dijagrame iz podataka, počevši od organizacionih grafikona.
Snimak ekrana Visio stranice u usluzi Office 365.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje opcije za prilagođavanje dizajna.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje opcije za prilagođavanje dizajna.

Brzo prilagođavanje i dovršavanje dijagrama

Prilagodite dijagrame profesionalnog izgleda pomoću bogatog skupa efekata i tema i pružite potpuno drugačiji izgled dizajnu u samo nekoliko klikova.
Izvršite uobičajene aktivnosti za izradu dijagrama (promenu oblika, automatsko poravnavanje i položaj ili dupliranje i preraspoređivanje stranica) sa intuitivnim iskustvom uz čuvanje metapodataka i povezivanja oblika.
Krupan plan trake na Visio dijagramu na kojoj možete lako da pristupite zadacima.
Krupan plan trake na Visio dijagramu na kojoj možete lako da pristupite zadacima.

Oživljavanje dijagrama pomoću povezivanja podataka

 • Vizuelizujte podatke u realnom vremenu u kontekstu organizacione strukture, IT mreže, fabrike ili složenih poslovnih procesa da biste odmah sve shvatili. Povežite Visio oblike sa više izvora podataka, uključujući Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure i Microsoft SharePoint liste i usluge poslovnog povezivanja.
 • Otkrijte šablone i značenje u podacima sa grafikom podataka, na primer treperave ikone, simbole, boje i trakaste grafikone.
 • Nabavite ažurirani prikaz podataka tako što ćete dijagram povezati sa izvorom podataka, te će se formatiranje oblika automatski ažurirati da prikaže promene u podacima na koje se odnose.
 • Iskoristite prednosti novog povezivanja sa Excel tabelama i pomoću jednog klika prebacite grafiku za podatke na željene opcije.
Krupan plan trake na Visio dijagramu na kojoj možete lako da pristupite zadacima.
Snimak ekrana organizacionog grafikona koji je kreiran i prilagođen u programu Visio.
Snimak ekrana organizacionog grafikona koji je kreiran i prilagođen u programu Visio.

Efikasno definisanje i poboljšavanje procesa i činjenje procesa dostupnim

Procesi dokumenta pomoću standardnog obaveštenja po vašem izboru. Pomoću 20 predložaka procesa, Visio nudi rešenje tipova procesa—BPMN 2.0, SharePoint tok posla, mapiranje toka vrednosti i EPC.
Iskoristite prednosti intuitivnog iskustva u kreiranju potprocesa i uplovite u sinergiju tima.
Proverite dijagrame pomoću ugrađenih ili prilagodljivih pravila za proveru valjanosti da biste se uverili da su dijagrami sastavljeni u skladu sa opštim najboljim praksama za izradu dijagrama, industrijskim standardima ili potrebama usaglašenosti.
Koristite Visio usluge u usluzi Office 365 da biste vizuelno delili i objašnjavali procese u celom preduzeću ili da biste nadgledali aktivnosti procesa pomoću povezivanja podataka uživo.
Radite zajedno na istom dijagramu u isto vreme
Radite zajedno na istom dijagramu u isto vreme

Jednostavno sarađujte kao tim na dijagramima

 • Omogućite drugima da dodaju komentare u dijagram ili oblik sa gotovo bilo kog uređaja, bilo putem programa Visio ili putem pregledača pomoću Visio usluga (zahtevaju SharePoint ili Office 365). Nabavite vizuelne indikatore oblika na kojima druge osobe rade ili unose komentare i jednostavno sinhronizujte dijagrame prilikom čuvanja.
 • Unapredite timski rad i smanjite rizik od grešaka tako što ćete omogućiti dvema ili više osoba da istovremeno rade na istom dijagramu u jednoj datoteci.
 • Nabavite trenutno objašnjenje za povratne informacije tako što ćete pokrenuti trenutnu razmenu poruka ili audio/video poziv sa redaktorima direktno iz programa Visio. (Zahteva usaglašenu IM aplikaciju, kao što je Microsoft Skype za posao ili Microsoft Lync.)
Radite zajedno na istom dijagramu u isto vreme
Krupan plan Visio dijagrama koji prikazuje komentare redaktora.
Krupan plan Visio dijagrama koji prikazuje komentare redaktora.

Objašnjavanje jedne verzije istine—putem pregledača

 • Delite dijagrame za širu potrošnju putem pregledača, čak i sa osobama koje nemaju instaliran Visio—putem Visio usluga u usluzi Office 365.
 • Kako se osnovni podaci osvežavaju, osvežavaju se i dijagrami u pregledaču.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje oblike koji su dinamično povezani sa izvorima podataka.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje oblike koji su dinamično povezani sa izvorima podataka.

Obezbeđivanje dijagrama pomoću Microsoft tehnologija za zaštitu datoteka

Sprečite curenje informacija pomoću Information Rights Management (IRM) zaštite koja obezbeđuje neprekidnu zaštitu e-poruka i priloga, dokumenata i dijagrama.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje oblike koji su dinamično povezani sa izvorima podataka.
Krupan plan Visio dijagrama sa komentarima deljenim preko pregledača.
Krupan plan Visio dijagrama sa komentarima deljenim preko pregledača.

Korišćenje iskustva koje liči na Office

Iskoristite prednosti inovacija sa Office iskustvom, kao što su tamne teme, Delve, Pokaži mi... i podrška za visoku vrednost TPI, da biste se prilagodili kreiranju različitih dijagrama i potrebama saradnje.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje BPMN 2.0 pravila za proveru valjanosti.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje BPMN 2.0 pravila za proveru valjanosti.

Korišćenje pogodnosti usluge Office 365

 • Omogućite korisnicima da brzo počnu sa radom uz tehnologiju unapređenja aplikacija.
 • Pojednostavite primene tako što ćete automatski instalirati zakrpe i ispravke. Možete da odaberete i odlaganja instalacija pomoću centralizovanih smernica za omogućavanje testiranja kompatibilnosti gde je potrebno.
 • Omogućite korisnicima rad sa računara po izboru. Mogu da instaliraju program Visio na više računara i da čak privremeno instaliraju program Visio na terminalima dok putuju.
 • Iskoristite pogodnosti od integracije sa drugim Office 365 uslugama, kao što je integracija prisustva i razmene trenutnih poruka (IM) putem usluge Microsoft Skype za posao ili Microsoft Lync i Skype za posao Online.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje BPMN 2.0 pravila za proveru valjanosti.
Pronađite informacije za:
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"}]}