Odaberite zemlju/region za naplatu:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Pro za Office 365

Radite sa timom da biste kreirali napredne i prilagodljive dijagrame sa Visio pretplatom.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Ili sada isprobajte besplatno
Visio

Visio Pro za Office 365

Radite sa timom da biste kreirali napredne i prilagodljive dijagrame sa Visio pretplatom.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Ili sada isprobajte besplatno
Visio

Visio Pro za Office 365

Radite sa timom da biste kreirali napredne i prilagodljive dijagrame sa Visio pretplatom.
{VP365Buy|price}
{VP365MMBuy|price}
Ili sada isprobajte besplatno
Laptop koji prikazuje Visio Pro za Office 365 u upotrebi.
Laptop koji prikazuje Visio Pro za Office 365 u upotrebi.
Microsoft Visio Pro za Office 365, dostupan kao pretplata putem usluge Office 365, uključuje iste funkcije, šablone i oblike kao Visio Professional 2013. Pored toga, on omogućava svakom korisniku da instalira Visio na najviše pet računara koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows 8. Automatski instalira najnovije ispravke (i funkcije i bezbednosti) tokom trajanja pretplate.
Snimak ekrana dijagrama koji prikazuje oblike i efekte koje možete da izaberete.
Snimak ekrana dijagrama koji prikazuje oblike i efekte koje možete da izaberete.

Odmah počnite sa radom na dijagramu

Iskoristite prednost od preko 60 ugrađenih predložaka, od kojih su mnogi sa ažuriranim oblicima. Visio Pro za Office 365 ima iste šablone kao Visio Professional, uključujući:
 • Poslovni dijagrami, kao što je ITIL (Information Technology Infrastructure Library), izvedeni dijagram, Six Sigma i mapa toka vrednosti
 • Inženjerski dijagrami, na primer električni, krugovi i sistemi
 • Grafikoni toka, na primer IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) i Microsoft SharePoint tokovi posla
 • Dijagrami procesa, na primer BPMN (Business Process Model and Notation) 1.2 i BPMN 2.0
 • Mape i planovi spratova, na primer HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizovanje), vodoinstalacije i cevi i plan prostora
 • Dijagrami mreže, na primer Active Directory, detaljna mreža i rack serveri
 • Dijagrami softvera i baze podataka, na primer obaveštenja baze podataka, mapa veb lokacije i UML (Unified Modeling Language)
Snimak ekrana Visio stranice u usluzi Office 365.
Snimak ekrana Visio stranice u usluzi Office 365.

Iskoristite pogodnosti usluge Office 365 sa poznatom Visio aplikacijom i interfejsom

 • Omogućite korisnicima da brzo počnu sa radom uz tehnologiju unapređenja aplikacija.
 • Pojednostavite primene tako što ćete zakrpe i ispravke instalirati automatski (sa opcijom odlaganja instalacija pomoću centralizovanih smernica za omogućavanje testiranja kompatibilnosti gde je potrebno).
 • Omogućite korisnicima rad sa računara po izboru sa opcijom instalacije programa Visio na više računara i čak privremenom instalacijom programa Visio na terminalima dok putuju.
 • Iskoristite pogodnosti od integracije sa drugim Office 365 uslugama, kao što je integracija prisustva i razmene trenutnih poruka (IM) putem Microsoft Skype za posao ili Microsoft Lync i Skype za posao Online i opcija za čuvanje i deljenje dijagrama u sistemu SharePoint Online.
Snimak ekrana Visio stranice u usluzi Office 365.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje opcije za prilagođavanje dizajna.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje opcije za prilagođavanje dizajna.

Lako kreirajte i prilagodite dijagrame

 • Kreirajte i prilagodite dijagrame profesionalnog izgleda pomoću bogatog skupa razvijenih i poboljšanih efekata i tema koje daju potpuno drugačiji izgled vašem dizajnu u samo jedan ili dva klika.
 • Jednostavno pronađite šablon koji vam odgovara pomoću ugrađene pretrage direktno sa početnog ekrana.
 • Kreirate, pregledajte i uređujte programe na Windows 8 tablet računarima pomoću dodira, uz poboljšanu podršku za uobičajene aktivnosti (kao što je dodavanje i uklanjanje oblika) i pokrete (kao što primicanje prstiju radi zumiranja).
 • Dobijte bolji pregled izgleda dijagrama kada se odštampa sa novim pregledom pre štampanja.
Krupan plan trake na Visio dijagramu na kojoj možete lako da pristupite zadacima.
Krupan plan trake na Visio dijagramu na kojoj možete lako da pristupite zadacima.

Brzo izvršavanje uobičajenih zadataka

 • pristupite često korišćenim alatkama uz znatno poboljšanu plutajuću traku sa alatkama.
 • Jednostavno zamenite bilo koji oblik (ili kombinaciju oblika) u dijagramu i zadržite veze oblika, metapodatke oblika i ukupan raspored.
 • Dajte svojim dijagramima željeni izgled sa poboljšanim vodičima za poravnanje, razmake i veličinu i nove načine za prilagođavanje izgleda oblika (na primer regulatori prevlačenja).
 • Duplirajte i ponovo poređajte stranice dijagrama i pri tom zadržite raspored dijagrama i metapodatke.
Krupan plan trake na Visio dijagramu na kojoj možete lako da pristupite zadacima.
Snimak ekrana organizacionog grafikona kreiranog i prilagođenog u programu Visio.
Snimak ekrana organizacionog grafikona kreiranog i prilagođenog u programu Visio.

Lako prilagodite organizacione grafikone pomoću poboljšanja predložaka i čarobnjaka

 • Koristite jednostavan čarobnjak da biste kreirali organizacioni grafikon i uvezli podatke iz programa Microsoft Excel, Microsoft Exchange ili usluge Microsoft Office 365.
 • Brzo promenite izgled organizacionog grafikona tako što ćete primeniti neki od nekoliko stilova – od profesionalnih do zabavnih – pomoću samo jednog klika.
 • Podesite način na koji izgledaju organizacioni grafikoni sa poboljšanim opcijama rasporeda i novom karticom trake koja obezbeđuje pristup jednostavnim, ali moćnim kontrolama.
 • Lako dodajte lični dodir u organizacione grafikone masivnim uvozom slika (iz Exchange direktorijuma ili iz pojedinačnih datoteka). Vaše fotografije će automatski biti izrezane radi uklapanja u oblik.
Istovremeno radite na istom dijagramu kao vaš tim
Istovremeno radite na istom dijagramu kao vaš tim

Istovremeno radite na istom dijagramu kao vaš tim

 • Unapredite timski rad i smanjite rizik grešaka omogućavanjem dvema ili više osoba da istovremeno rade na istom dijagramu u jednoj datoteci – od ponovnog raspoređivanja i dodavanja oblika do pisanja komentara i primene efekata. Uz samo jednu radnu datoteku, izbegavate potrebu da šaljete e-poruke, shvatate koje promene su drugi napravili u originalnom dijagramu i ručno objedinjujete više verzija.
 • Dobijte vizuelne indikatore na kojim oblicima drugi rade i lako sinhronizujte dijagrame prilikom čuvanja.
Istovremeno radite na istom dijagramu kao vaš tim
Krupan plan Visio dijagrama koji prikazuje komentare redaktora.
Krupan plan Visio dijagrama koji prikazuje komentare redaktora.

Pružite povratne informacije sa poboljšanim komentarisanjem

 • Omogućite drugima da dodaje komentare u dijagram sa bilo kog uređaja, bilo putem programa Visio ili putem pregledača pomoću Visio Services (zahteva SharePoint Server ili SharePoint Online).
 • Odmah pojasnite na koji deo dijagrama se odnosi neki komentar dodavanjem komentara koji su povezani sa određenim oblikom i koji će se pomeriti sa datim oblikom (uključujući stranice).
 • Pojednostavite upravljanje povratnim informacijama tako što ćete direktno odgovoriti na komentare, brisanjem pojedinačnih komentara ako se više ne primenjuju ili filtriranjem komentara na osnovu kriterijuma koji postavite, na primer po autoru ili stranici.
 • Dobijte trenutno objašnjenje za povratne informacije pokretanjem razmene trenutnih poruka (IM) ili audio/video poziva sa redaktorima direktno iz programa Visio. (Zahteva usaglašenu IM aplikaciju, kao što je Microsoft Skype za posao ili Microsoft Lync.)
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje oblike koji su dinamično povezani sa izvorima podataka.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje oblike koji su dinamično povezani sa izvorima podataka.

Oživite svoje podatke pomoću dijagrama povezanih sa podacima

 • Izvršite povezivanje sa podacima iz nekoliko popularnih strukturisanih izvora podataka, uključujući Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure i Microsoft SharePoint Lists i Business Connectivity Services.
 • Otkrijte šablone i značenje u podacima sa grafikom podataka, na primer treperave ikone, simbole, boje i trakaste grafikone.
 • Pribavite ažurirani prikaz podataka tako što ćete dijagram povezati sa izvorom podataka, tako da će se formatiranje oblika automatski ažurirati da prikaže promene u podacima na koje se odnose.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje oblike koji su dinamično povezani sa izvorima podataka.
Krupan plan Visio dijagrama sa komentarima deljenim preko pregledača.
Krupan plan Visio dijagrama sa komentarima deljenim preko pregledača.

Delite i komentarišite dijagrame – statične i povezane sa podacima – putem veb pregledača

 • Izbegavajte čuvanje dijagrama u vidu PDF ili XPS dokumenta ili lepljenje u Microsoft PowerPoint prezentaciju da biste je delili sa drugima.
 • Delite svoje dijagrame sa kolegama, partnerima ili korisnicima – bilo da rade sa računara koji je zasnovan na operativnom sistemu Windows ili bilo kojem drugom uređaju, čak i ako nemaju instaliran Visio.
 • Obezbedite bogato iskustvo zasnovano na pregledaču, sa punim detaljima iz originalnog dijagrama, podacima koji se mogu osvežiti (u dijagramima sa vezama ka podacima), opcijom za prikaz i dodavanje komentara i poboljšanom podrškom za dodir tako da možete da prikažete dijagrame sa bilo kog uređaja.
 • Kreirajte kontrolne table uživo pomoću dijagrama povezanog sa podacima.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje BPMN 2.0 pravila validacije.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje BPMN 2.0 pravila validacije.

Poboljšajte upravljanje procesom pomoću naprednih funkcija i podrške za BPMN 2.0

 • Kreirajte dijagrame na osnovu BPMN 2.0 standarda – današnji standard za modelovanje poslovnog procesa – i korišćenje ugrađenih pravila validacije radi obezbeđivanja usaglašenosti dijagrama sa specifikacijom. Takođe možete da nastavite da otvarate i ažurirate dijagrame koji koriste BPMN 1.2.
 • Omogućite autorima dijagrama da provere usaglašenost dijagrama sa sopstvenim poslovnim zahtevima proširivanjem validacije radi dokumentovanja poslovnih pravila.
Snimak ekrana Visio dijagrama koji prikazuje BPMN 2.0 pravila validacije.
Snimak ekrana SharePoint toka posla kreiranog pomoću programa Visio.
Snimak ekrana SharePoint toka posla kreiranog pomoću programa Visio.

Kreirajte vizuelne SharePoint 2010 i SharePoint 2013 tokove poslova

 • Kreirajte i objavite SharePoint tokove posla sa ažuriranom podrškom za Windows Workflow Foundation 4.0 (uključujući podršku za faze i ponavljanja i poboljšanu integraciju sa programom Microsoft SharePoint Designer).
 • Koristite Visio da biste kreirali vizuelne Microsoft Project tokove posla za upravljanje zahtevima koji rade uz Microsoft Project Server 2013 i Microsoft Project Online.

„Koristeći Visio 2013, klijenti stavljaju komentare u oblike dijagrama i mi dobijamo detaljne povratne informacije za poboljšanje proces konsultovanja. Uz bolje razumevanje očekivanja klijenata možemo da poboljšamo uslugu.“

– Maria Surla
Menadžer projekata, Malik Management Zentrum AGT

„Koristeći Visio Professional 2013 mogućnosti koautorstva možemo da razvijemo i primenimo dijagrame poslovnog procesa koji ispunjavaju potrebe klijenata za pola vremena koje koriste sa drugim alatkama na tržištu.“

– Džon Sentoš
Osnivač i izvršni direktor, GIEOM

Saznajte više

Saznajte šta je novo u programu Visio uz brzi
uvodni video
.
Pronađite informacije za:
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"}]}