ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ของคุณ

เมื่อต้องการดูว่าเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดที่บังคับใช้กับคุณ ให้ตรวจสอบข้อมูลประเภทการอนุญาตซึ่งพิมพ์อยู่บนคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ใกล้ๆ กับชื่อผลิตภัณฑ์บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ หรือบนหน้าดาวน์โหลดในกรณีที่คุณรับคีย์ผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์
  • หากข้อมูลประเภทการอนุญาตของคุณเป็นแบบ FPP เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบค้าปลีกที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของคุณจะบังคับใช้กับคุณ
  • หากข้อมูลประเภทการอนุญาตของคุณเป็นแบบ OEM เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ OEM ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของคุณจะบังคับใช้กับคุณ
  • หากคุณซื้อการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขของการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของคุณจะบังคับใช้กับคุณ
ด้านล่างคือตัวอย่างและข้อมูลที่จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลประเภทการอนุญาตของคุณ ข้อมูลประเภทการอนุญาตในตัวอย่างด้านล่างนั้นให้ไว้เป็นคำแนะนำเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์แบบกล่อง

ตำแหน่งของคีย์ผลิตภัณฑ์ในกล่อง DVD
แผ่นดิสก์แบบดั้งเดิม: หากคุณซื้อเวอร์ชันแบบกล่องเต็มรูปแบบจาก Microsoft ร้านค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ และแผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์นั้นอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่หุ้มพลาสติกไว้ คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์บนป้ายชื่อของบัตรที่อยู่ตรงกันข้ามกับที่ยึดแผ่นดิสก์ทางด้านซ้ายของกล่อง DVD
แผ่นดิสก์แบบดั้งเดิม: หากคุณซื้อเวอร์ชันแบบกล่องเต็มรูปแบบจาก Microsoft ร้านค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ และแผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์นั้นอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่หุ้มพลาสติกไว้ คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์บนป้ายชื่อของบัตรที่อยู่ตรงกันข้ามกับที่ยึดแผ่นดิสก์ทางด้านซ้ายของกล่อง DVD
ตำแหน่งของคีย์ผลิตภัณฑ์ในกล่อง DVD
การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์: ถ้าคุณซื้อการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์จาก Microsoft ร้านค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์บนป้ายชื่อทางด้านซ้ายของกล่อง
การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์: ถ้าคุณซื้อการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์จาก Microsoft ร้านค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์บนป้ายชื่อทางด้านซ้ายของกล่อง
ด้านล่างคือตัวอย่างของตำแหน่งที่คุณจะพบข้อมูลประเภทการอนุญาตในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกศรกำกับอยู่ ทั้งนี้ข้อมูลประเภทการอนุญาตสำหรับภาษาอื่นๆ นั้นจะคล้ายกันกับตัวอย่างนี้ด้วยเช่นกัน
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา

หากคุณซื้อซอฟต์แวร์จาก Microsoft Online และคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าวลงคอมพิวเตอร์ (คุณจะไม่ได้รับแผ่นดิสก์มากับซอฟต์แวร์) ข้อมูลประเภทการอนุญาตที่แสดงด้วยอักษรสามตัวจะปรากฏขึ้นพร้อมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ ในหน้ายืนยันการดาวน์โหลด ด้านล่างคือตัวอย่างของตำแหน่งที่คุณจะพบข้อมูลประเภทการอนุญาตในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูลประเภทการอนุญาตสำหรับภาษาอื่นๆ นั้นจะคล้ายกันกับตัวอย่างนี้ด้วยเช่นกัน
ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ

พีซีที่มีการติดตั้งไว้แล้วล่วงหน้า

หากคุณซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ติดตั้งมาพร้อมแล้ว ข้อมูลประเภทการอนุญาตจะปรากฏขึ้นร่วมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ ส่วนตำแหน่งของคีย์ผลิตภัณฑ์นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของสิทธิ์การใช้งานของคุณ ใช้ภาพประกอบด้านล่างในการช่วยหาคีย์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลประเภทการอนุญาตของคุณ
OEM: สามารถหาข้อมูลประเภทการอนุญาตได้ที่
1. บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (ซอฟต์แวร์ OEM)
ใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (ซอฟต์แวร์ OEM)
2. ด้วยการคลิก ไฟล์จากนั้น วิธีใช้ จากภายในซอฟต์แวร์ ในส่วนที่จะมีการแสดงข้อมูลประเภทการอนุญาตแบบ OEM ไว้ในหมายเลขผลิตภัณฑ์
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
PIPC: หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และซอฟต์แวร์นั้นมาในรูปของดิสก์ซึ่งบรรจุอยู่ภายในกล่องพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลประเภทการอนุญาตจะอยู่ในเอกสารที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกล่อง
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น
คีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}