Търсене и откриване

Намиране на съдържание и опит в цялата фирма

Бъдете информирани и откривайте подходящите хора и важно съдържание, когато са ви най-необходими, въз основа на хората, с които работите, и съдържанието, върху което работите.

Продукти за търсене и откриване

Откриване на подходящо, препоръчано съдържание

Търсете и откривайте съдържание, когато ви трябва най-много. Виждате предложения за заявки в реално време и получавате персонализирани резултати в сайтове, файлове и хората с пълнотекстови съвпадения в целия Office 365. Виждате персонализирано съдържание, което Delve открива от OneDrive, SharePoint, Yammer и други източници. В Yammer откривайте разговори, групи и хора, за да се възползвате от познанията на другите.
A smart phone showing a Yammer conversations surfaced by the Graph
A tablet PC showing Delve’s card-based details about a person

Хората и съдържанието ви намират

Бъдете откривани и свързвани с други хора – включително с техния опит, проекти, образование и информация за връзка. Позволете на другите да ви намират и да се запознаят с опита ви благодарение на вашите умения и интереси, посочени в Delve, и разговорите ви в Yammer. Получавайте прозрения гледна точка да вземате по-добри бизнес решения, като се свързвате с подходящите хора и съдържание – дори да не сте знаели, че са ви нужни.

Бързо намиране на правилната информация

Виждайте прецизирани и подходящи резултати от търсенето с помощта на вградените възможности за корпоративно търсене на SharePoint. Лесно виждайте сайтовете, които често използвате, или файловете, които наскоро сте преглеждали или редактирали. Възползвайте се от функциите за въвеждане – без изчакване и интелигентни резултати, докато търсите сайтове, файлове или хора. Извършвайте търсене за поверително съдържание и използвайте възможностите за търсене на SharePoint за поддържане на откриването на електронни данни и съответствието.
A Surface laptop showing full-text intranet search enabled by SharePoint

Готови ли сте бързо да намерите точната информация с Office 365?


Продукти за търсене и откриване на Microsoft

Продукти за търсене и откриване на Microsoft

Icon_Delve

Delve

Бъдете информирани – откривайте нова, подходяща информация и хора въз основа на изучаване на хората, с които работите, и съдържанието, върху което работите.

Icon_SharePoint

SharePoint

Съберете хората, съдържанието и приложенията за безпроблемно сътрудничество в цялата организация.

Icon_Yammer

Yammer

Осигурете на всеки човек във вашата организация достъпно място, от което да може да се свързва, да споделя и да работи по-добре с другите.


Статии за интелигентното търсене и откриване

3 инструмента за търсене и откриване, за да улесните работата си

Вижте как услугите за откриване на електронни данни защитават вас и вашата фирма


Goodyear logo
"Инсталирах Delve на моя iPhone и той извършва търсене във всичко, до което имам достъп – независимо дали е папка "Входящи" на Outlook, или споделена с мен папка на OneDrive за бизнеса. Спестих много време, като извършвам търсене от едно място."

– Шери Нюбърт, изпълнителен директор, The Goodyear Tire & Rubber Company

ПРОЧЕТЕТЕ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ

Вижте повече от Office 365

Unblocking Workplace Collaboration (Отключване на сътрудничеството на работното място)

Намиране на бизнес прозрения, които не се виждат на пръв поглед

Откриване на подходящо съдържание и хора с Delve

Платформа на Office 365

Купете или създайте приложения, които персонализират Office 365 според точните нужди на вашата роля, фирма или отрасъл.

Завършени, интегрирани решения, които са предназначени за вашата фирма

Icon representing productivity

Вършете повече работа

Получете приложенията на Office с вграден ИИ и онлайн място за съхранение и споделяне на файлове.
Icon representing teamwork

Работете по-добре заедно

По-добра работа в екип, по-добри инструменти, така че да можете да работите от всяко място.
Icon representing security

Защитете данните си

Помогнете за защитата на вашата фирма от външни заплахи и изтичания на информация с вградени инструменти за поверителност и съответствие.
Icon representing simplicity

Опростен за вас

Лесно настройвайте и управлявайте потребители, устройства и данни, което ви дава повече време да се концентрирате върху своя бизнес.