Единни комуникации 101: Какво трябва да знаят новите фирми


Независимо дали сте роден за оратор, VoIP фантазьор, или сладкодумец в стаята за почивки, нашите методи за комуникация, за изненада, определят вашата потенциална продуктивност. Като нова или развиваща се организация, ако се впуснете с главата напред в стратегическо изпълнение на операции, без да сте обмислили как ще комуникирате с вашия екип, може да претърпите крах. За да бъде ефективно едно решение за единни комуникации, то трябва да отговаря на нуждите както на отделните потребители, така и на бизнеса. Разбирането на някои от основните функции за единни комуникации (ЕК) и на това, как тези методи да бъдат усвоени от целия ви екип, може да ви спестят необходимостта по-късно да разчиствате недоразумения, да се справяте с разногласията при операциите си и да насърчавате истински връзки между вашите служители.

none

Последно ръководство за събрания

Научете как ефективно да създавате възможно най-добрите събрания за вашата организация.

Вземете електронната книга (на английски език)

Единните комуникации дават свобода

Инвестирането в услуга за единни комуникации, която предоставя единна платформа за много устройства за потребителски интерфейс и взаимодействие с потребителя, може да освободи вашата организация от необходимостта да изтегля, инсталира и извършва обучение за нов софтуер. При правилен избор на доставчик на единни комуникации всички комуникации са опростени, което намалява разногласията във вашата организация. Макар свободата да е съществена характеристика на единните комуникации, не трябва да излагате вашата фирма на опасност, като инвестирате в услуга, която може да изложи вашата фирма на риск. Преди да инвестирате в доставчик на единни комуникации, настоявайте да говорите с негов представител за функциите за защита и услугите за шифроване, както и за усъвършенстване на потребителските контроли, поверителността и прозрачността.

Единните комуникации стимулират сътрудничеството  

При търсенето на услуга за единни комуникации, изберете такава, която позволява на потребителите да виждат онлайн състоянието на техните контакти, да планират събрания бързо и лесно, както и да започват разговори с колегите си от различни приложения. Да речем, че чатите с колега или клиент за текущия проект, върху който работите. С помощта на функциите на вашия доставчик на единни комуникации, лесно можете да превърнете този чат във видеоразговор, за да получите обратна връзка в реално време. Когато знаете кой е в наличност, знаете за кои умения, гледни точки и аналитични резултати можете да поискате помощ от вашия екип. Основна функция на единните комуникации е да знаете какво съдържание, инструменти, хора и разговори са налични в работната област на вашия екип във всеки един момент.

Единните комуникации поддържат модерен работен поток 

Доколкото единните комуникации се адаптират към бъдещето на работното място, търсенето на тази нова технология само ще се увеличава. Поддържането в крак с комуникационните платформи може да се окаже трудно, ако изберете функции, които не се актуализират автоматично с техните родителски програми. Освен това, доколкото отдалечените трудови ресурси продължават да се развиват, една програма за начални инвестиции в единните комуникации, която се адаптира към мобилните нужди на вашия екип, ще се изплати в дългосрочен план. Макар обвързването на правилната стратегия за единни комуникации с вашия сегашен екип да е важно, изборът на решение за единни комуникации, което предвижда и отговаря на бъдещите нужди на вашата организация ще гарантира най-добрия дългосрочен успех.

Сродни продукти

лаптоп Surface с Word

Първи стъпки с Microsoft 365

Това е Office, който познавате, плюс инструментите, които да ви помогнат да работите по-добре заедно, така че да можете да свършите повече работа – по всяко време и от всяко място.

Купете сега