Интелигентно търсене и откриване

Отключете креативността с персонализирано търсене. Откривайте хора и съдържание в контекста на вашата работа.

Търсенето ви намира. Можете да откривате нова, подходяща информация и хора в целия Office въз основа на проучване на хората, с които работите, и на съдържанието, върху което работите.

Хората и информацията идват при вас

Виждате съдържание, което е подходящо за вас

Където и да работите, търсенето е персонализирано, предоставяйки ви съдържание от всички приложения на Office 365 – OneDrive, SharePoint, Exchange и други. Поддържано от Microsoft Graph, търсенето във всяко приложение ви показва информация въз основа на това по какво работите и с кого работите, спазвайки винаги установените разрешения.

Търсенето ви открива, където и да се намирате

От SharePoint до Delve и от приложенията на Office до Bing за вашата фирма (на английски език) можете да се възползвате от колективното знание на организацията във всеки момент от работата ви. С помощта на проучването на Microsoft Graph подходящото съдържание ще изплува на повърхността, за да можете да се информирате за новостите и да използвате работата на другите.

Накарайте силата на интелигентното търсене и откриване да работи за вас с Office 365

СРАВНЕТЕ ПЛАНОВЕТЕ И ЦЕНИТЕ