Office 365 support

Поддръжка на Office 365

Бърза помощ от експерти, предоставена когато и както ви потрябва.

Извлечете максимума от Office 365 с помощта на експертите

Microsoft има широки и задълбочени познания, за да поддържа клиентите и да им помага да получат максимума от Office 365 и своите технологични инвестиции. Макар че със своя абонамент за Office 365 получавате глобална мрежа от експерти с дългогодишни познания за инструментите за продуктивност и сътрудничество на Microsoft, за нашите корпоративни клиенти препоръчваме подобрените услуги за поддръжка чрез Premier Support за Office 365 и Услуги на Microsoft. В допълнение всички организации имат достъп до опции за самопомощ и помощна поддръжка на ИТ ниво, които да отговорят на техните конкретни нужди.1

Функции за поддръжка на Office 365

Търсите помощ за вашия план за Office 365? Влезте в акаунта си в портала на Microsoft Online и щракнете върху раздела за поддръжка.

Сравнение на опциите за проактивна поддръжка за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Гарантирано 99,9% време за работа без прекъсване:

Бъдете спокойни, като знаете, че услугите ви са достъпни с гарантирана 99,9% работа без прекъсване на софтуера и финансово обезпечено споразумение за услуги (SLA).

Табло за изправност на услугите:

Винаги знаете текущата изправност на услугите на Office 365 и можете да прегледате подробна информация за текущи и минали проблеми.

График за планирана профилактика:

Имате актуална информация за събитията от планираната профилактика на вашите услуги на Office 365.

Гарантирано 99,9% време за работа без прекъсване:

Бъдете спокойни, като знаете, че услугите ви са достъпни с гарантирана 99,9% работа без прекъсване на софтуера и финансово обезпечено споразумение за услуги (SLA).

Табло за изправност на услугите:

Винаги знаете текущата изправност на услугите на Office 365 и можете да прегледате подробна информация за текущи и минали проблеми.

График за планирана профилактика:

Имате актуална информация за събитията от планираната профилактика на вашите услуги на Office 365.

Сравнение на опциите за проактивна поддръжка за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Планове на Office 365 Business


Планове на Office 365 Enterprise*


Гарантирано 99,9% време за работа без прекъсване: Бъдете спокойни, като знаете, че услугите ви са достъпни с гарантирана 99,9% работа без прекъсване на софтуера и финансово обезпечено споразумение за услуги (SLA).
Табло за изправност на услугите:
Винаги знаете текущата изправност на услугите на Office 365 и можете да прегледате подробна информация за текущи и минали проблеми.

График за планирана профилактика: Имате актуална информация за събитията от планираната профилактика на вашите услуги на Office 365.

Сравнение на опциите за самопомощ за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Поддръжка от общността:

Общността на Office 365 има блогове, които могат да ви помогнат, полезно съдържание и знаещи експерти във форумите на общността, които могат да отговорят на вашите въпроси.

Система за отстраняване на неизправности за самопомощ:

Поемате отстраняването на неизправности в свои ръце, за да разрешите бързо често срещани проблеми.

Поддръжка от общността:

Общността на Office 365 има блогове, които могат да ви помогнат, полезно съдържание и знаещи експерти във форумите на общността, които могат да отговорят на вашите въпроси.

Система за отстраняване на неизправности за самопомощ:

Поемате отстраняването на неизправности в свои ръце, за да разрешите бързо често срещани проблеми.

Сравнение на опциите за самопомощ за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Планове на Office 365 Business


Планове на Office 365 Enterprise*


Поддръжка от общността:

Общността на Office 365 има блогове, които могат да ви помогнат, полезно съдържание и знаещи експерти във форумите на общността, които могат да отговорят на вашите въпроси.

Система за отстраняване на неизправности за самопомощ: Поемате отстраняването на неизправности в свои ръце, за да разрешите бързо често срещани проблеми.

Сравнение на опциите за помощна поддръжка за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Уеб/имейл поддръжка:

Оптимизирате разрешаването на проблеми чрез подаване на технически проблеми по интернет, където проблемът ви може да бъде препратен бързо към агента по поддръжката с най-големи познания по въпроса.

Поддръжка преди закупуването:

Предлагат се ресурси, които да ви помогнат да вземете решение при покупката на услуги на Office 365.

Поддръжка за акаунти и фактуриране:

Предлагат се ресурси, които да ви помогнат при въпроси и проблеми, свързани с акаунта ви и лицензите за Office 365.

Уеб/имейл поддръжка:

Оптимизирате разрешаването на проблеми чрез подаване на технически проблеми по интернет, където проблемът ви може да бъде препратен бързо към агента по поддръжката с най-големи познания по въпроса.

Поддръжка преди закупуването:

Предлагат се ресурси, които да ви помогнат да вземете решение при покупката на услуги на Office 365.

Поддръжка за акаунти и фактуриране:

Предлагат се ресурси, които да ви помогнат при въпроси и проблеми, свързани с акаунта ви и лицензите за Office 365.

Сравнение на опциите за помощна поддръжка за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Планове на Office 365 Business


Планове на Office 365 Enterprise*


Уеб/имейл поддръжка: Оптимизирате разрешаването на проблеми чрез подаване на технически проблеми по интернет, където проблемът ви може да бъде препратен бързо към агента по поддръжката с най-големи познания по въпроса.
Поддръжка преди закупуването: Предлагат се ресурси, които да ви помогнат да вземете решение при покупката на услуги на Office 365.
Поддръжка за акаунти и фактуриране: Предлагат се ресурси, които да ви помогнат при въпроси и проблеми, свързани с акаунта ви и лицензите за Office 365.

Сравнение на опциите за техническа поддръжка по телефона за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Критична:

Събития, които пречат на достъпа ви до или използването на услуги или данни, оказват сериозно въздействие върху крайните срокове или доходността или засягат много потребители или услуги.

На разположение: денонощно
Време за отговор: един час
Висока:

Събития, които влияят на производителността на потребителите, но имат умерено въздействие върху бизнеса, могат да бъдат решени в работно време или влияят на един потребител, клиент или услуга.

На разположение: работните часове 
Време за отговор: без ангажимент
Некритична:

Събития, които имат минимално въздействие върху услугата или производителността във фирмата, като например частично прекратяване за един потребител, но съществува приемливо заобиколно решение.

На разположение: работните часове 
Време за отговор: без ангажимент
Критична:

Събития, които пречат на достъпа ви до или използването на услуги или данни, оказват сериозно въздействие върху крайните срокове или доходността или засягат много потребители или услуги.

На разположение: денонощно 
Време за отговор: един час
Висока:

Събития, които влияят на производителността на потребителите, но имат умерено въздействие върху бизнеса, могат да бъдат решени в работно време или влияят на един потребител, клиент или услуга.

На разположение: денонощно 
Време за отговор: следващия ден
Некритична:

Събития, които имат минимално въздействие върху услугата или производителността във фирмата, като например частично прекратяване за един потребител, но съществува приемливо заобиколно решение.

На разположение: денонощно 
Време за отговор: без ангажимент
Сравнение на опциите за техническа поддръжка по телефона за плановете на Office 365 Business и Enterprise

Планове на Office 365 Business


Планове на Office 365 Enterprise*


Критична: Събития, които пречат на достъпа ви до или използването на услуги или данни, оказват сериозно въздействие върху крайните срокове или доходността или засягат много потребители или услуги.
На разположение: денонощно
Време за отговор: един час
На разположение: денонощно 
Време за отговор: един час
Висока: Събития, които влияят на производителността на потребителите, но имат умерено въздействие върху бизнеса, могат да бъдат решени в работно време или влияят на един потребител, клиент или услуга.
На разположение: работните часове 
Време за отговор: без ангажимент
На разположение: денонощно 
Време за отговор: следващия ден
Некритична:
Събития, които имат минимално въздействие върху услугата или производителността във фирмата, като например частично прекратяване за един потребител, но съществува приемливо заобиколно решение.
На разположение: работните часове 
Време за отговор: без ангажимент
На разположение: денонощно 
Време за отговор: без ангажимент

*Клиентите на плановете на Office 365 Education и Office 365 Government2 следват функциите за поддръжка на Enterprise.

Повишена поддръжка

Допълнителна, повишена поддръжка, която се предлага за закупуване от организации с Office 365, които изискват по-персонализирана поддръжка

Услуги на Microsoft

 
За организации, оценяващи работните натоварвания в облака

Предоставя опит за добре управляван преход и текущи операции по технологиите на Microsoft. Предложенията включват стратегия и планиране, разполагане на Office 365, други работни натоварвания в облака и приобщаване на потребителите, за да се ускори времето на получаване на бизнес стойност.

Поддръжка Premier за Office 365

 
За корпоративни организации

Предоставя повишена поддръжка за Office 365, включително управлявана от Microsoft поддръжка от експерт в облака, изключителни проактивни услуги за вашата среда на Office 365 и поддръжка за реакция с най-висок приоритет.

Налични езици за поддръжката

• Поддръжката от общността на Office 365 е налична на португалски (Бразилия), китайски (опростен), китайски (традиционен), датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, италиански, японски, корейски, норвежки, полски, руски, испански, шведски и турски.

• Техническата поддръжка на живо по телефона за Office 365 е налична на арабски, бахаса, португалски (Бразилия), китайски (кантонски, мандарин), английски, френски, немски, иврит, италиански, японски, корейски, полски, португалски, руски, испански, тайландски и турски.

Получаване на повече поддръжка със сертифициран партньор на Office 365

Office 365 е създаден така, че да бъде лесен за купуване и използване и да предоставя позната среда за работа, която ви позволява да започнете веднага. Партньор на Microsoft може да ви помогне да извлечете максимална полза от вашата инвестиция.

Намерете партньор

Независимо дали интегрирате Office 365 в своята съществуваща ИТ инвестиция, или аутсорсвате управлението на плана си, можете да намерите някого, който да ви помогне.
Намерете партньор

Как партньор може да ви помогне да преминете към Office 365

Преди да започнете вашия абонамент за Office 365, партньор може да ви помогне:

• Да идентифицирате нуждите на фирмата си и как Office 365 и други решения могат да помогнат за решаването им.

• Да оцените текущата си ИТ инфраструктура, как може да се подобри и как да се подготвите за Office 365.

• Да изберете правилната комбинация от услугите на Office 365, за да получите услугите, които са ви нужни, и да постигнете своите бизнес цели.

• Да разработите пътна карта за вашите ИТ инвестиции в бъдеще.

• Да разположите среда с пилотна реализация, така че да можете да изпробвате Office 365, преди да поемете по-голям ангажимент.

Как партньор може да помогне за поддръжка на вашето разполагане

След като имате план за преминаване към Office 365, партньор може да ви помогне да се справите успешно чрез:
 
 
• Предоставяне на изчерпателна помощ при разполагането и мигрирането, за да се гарантира, че преходът е безпроблемен.
 
• Конфигуриране на услугите така, че да отговарят на вашите нужди, и персонализиране на SharePoint Online за вашите специфични нужди/йерархична структура.
 
• Управление на услуги, като например Microsoft Teams.
 
• Обучение на вашите потребители и ИТ администратори за това как да се възползват максимално от Office 365.
 
• Изпълнение на административни задачи, като например нулиране на пароли и настройване на нови потребителски акаунти.
 
• Поддържане на потребителите като помощен ИТ център.
 
• Предоставяне на решения за добавки към Office 365, като например: личен архив на Exchange Online/SharePoint Online, работни потоци на SharePoint Online, решения за управление на документи и други.
 


Office 365 FastTrack

Услуга за внедряване на Office 365

FastTrack е допълнително предимство към услугата за внедряване за клиенти на Office 365, които отговарят на условията. Експертите по внедряване на Microsoft ще осигурят персонализирана помощ, за да се гарантира, че услугата е готова за използване в цялата фирма.

1 Поддръжка на потребители на Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай

2 Наличността на Office 365 Government варира според страната/региона.