Outlook Customer Manager

Проследявайте и развивайте връзките с клиентите направо от Outlook.

Създаден за малки фирми.
A laptop screen showing Outlook Customer Manager within Outlook.
A computer screen with zoomed in sections showing customer information

Съхраняване на информацията за клиентите на едно място

Прекарвате по-малко време в управление на данните и повече време с клиентите. Outlook Customer Manager автоматично организира информацията, включително имейли, събрания, повиквания, бележки, задачи, сделки и крайни срокове, на едно място.

Никога не пропускайте важните неща

Няма повече да губите имейли на клиенти и задачи в папката "Входящи". Навременни напомняния и единен списък на вашите най-важни контакти и сделки ви помагат да сте сигурни, че най-важните неща получават най-голямо внимание.
An image of Outlook with a zoomed in section showing a deal in Outlook Customer Manager
Microsoft Surface Book with a zoomed in view of the Sharing button

Всички членове на екипа са на една и съща вълна

Споделяте информацията за клиентите с целия си екип, така че клиентите да получават съгласувано обслужване без значение с кого говорят.

Просто започване

С Outlook Customer Manager не е необходимо да инсталирате нов софтуер или да губите дни за обучение на вашия екип. И тъй като вашите данни остават в Office 365, няма да загубите ценно време в настройването на конектори за друг софтуер или услуги или в управлението на отделни продукти.
Computer screen displaying a zoomed-in section of Outlook Customer manager in Outlook

Logo_Cloud2020_84x70
"Outlook Customer Manager е чудесен инструмент за бързо избиране на това как да използвате CRM, и виждане на ползите от получаването на пълна информация за вашите клиенти."

– Ян Бурн, управляващ директор, Cloud2020


Получете всичко с Office 365 Business Premium

Outlook Customer Manager и новите бизнес приложения са част от Office 365 Business Premium. Бъдете продуктивни с винаги актуалните приложения, имейл, място за съхранение, споделяне на файлове и други функции на Office.
multiple devices with Office 365 apps
iTunes, iPhone и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Android е търговска марка на Google Inc.