Защитете вашата фирма от външни заплахи и връзки с вградени инструменти за поверителност и съответствие.


Предпазване от заплахи за защитата

С най-добрите в класа услуги, предназначени за малки фирми, получавате защита от корпоративен клас без необходимост от ИТ отдел с размерите на цяло предприятие.
A computer screen showing the threat protection tab of the Office 365 Security & Compliance Center
Two co-workers in an office looking at a Surface tablet

Защитете вашите бизнес данни от случайно изтичане на информация

Вие контролирате как служителите да използват данни на различните си устройства. Ограничете копирането или записването на фирмена информация в неупълномощени приложения и местоположения.

Контролирайте достъпа до вашата бизнес информация

Контролирайте кой и кога има достъп до вашата бизнес информация с помощта на групи за защита и персонализируеми разрешения в различните услуги на Microsoft.
A computer screen showing the Office 365 admin dashboard
A laptop showing the Security & Compliance Center in Office 365

Поддържайте съответствие, за да си осигурите спокойствие на ума

Office 365 отговаря на основни международни, регионални и отраслови стандарти и условия с повече от 1000 контроли за защита и поверителност, които се отнасят за над 25 ключови сертификата за съответствие.

Готови ли сте за предпазите вашите бизнес данни?


iSalon logo
"Защитата от загуба на данни ни убеди да закупим Microsoft 365. Хостването на нашите самоличности в облака означава, че няма да ни се налага да се тревожим за неизправности в домейновия контролер, водещи до загуба на данни или прекъсване на работата."

Раян Тейлър, ИТ мениджър, iSalon

ПРОЧЕТЕТЕ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ

Вижте повече от Office 365

Уебкаст: Отчет за аналитична информация на Microsoft, том 23

4 ways security is better with the cloud (4 начина, по които защитата е по-добра с облака)

Build the business case for Office 365 (Изграждане на бизнес случая за Office 365)

Още предимства за вашата фирма

Вършете повече работа

Приложения на Office с вградени инструменти, използващи изкуствен интелект, и онлайн място за съхранение и споделяне на файлове.

Постигайте повече заедно

Office 365 помага на вашия екип да постига повече, където и да ви отведе работата.

Изградете бизнеса си

Намерете повече клиенти и подобрете ефективността на бизнес операциите си.

Опростен за вас

Лесното настройване и управление ви спестява време.