Корпоративна социална мрежа

Свързване и ангажиране в цялата организация

Дайте възможности на служителите да се свързват, споделят и работят по-добре заедно.

Продукти за корпоративна социална мрежа

Ангажиране на всеки служител във вашата организация

Направете Yammer едно достъпно място за свързване на хората във вашата организация. Поддържайте информираността на служителите чрез съобщения и излъчвания с интегрирано видео, като използвате Microsoft Stream. Дайте на всеки човек, от главното управление до работещите на предна линия, възможност за предоставяне на обратна връзка, споделяне на актуална информация и задаване на въпроси.

Yammer on a smart phone showing a request for question for a CEO town hall and Yammer on a laptop showing a video recording of the CEO town hall
Yammer on a tablet PC with photos being shared and a cross-functional technical-sales group

Подобряване на процесите и стимулиране на иновациите

Ценна информация и идеи има във всяка част от вашата организация. Yammer предоставя по-голяма прозрачност, за да ви помогне да подобрите междуфункционалните процеси, да взимате по-бързи решения и да творите по-добре. Yammer, SharePoint и OneDrive са тясно интегрирани, така че хората лесно да могат да се свързват и да работят заедно.

Потопяване в колективните знания на вашата фирма

Yammer дава възможност на хората от различни места да се организират около общи области на интерес и практика. Създавайте общности, за да събирате отвсякъде идеи, да споделяте най-добри практики и да стартирате нови инициативи. Всяка група има вграден екипен сайт и библиотека с документи в SharePoint, OneNote и Planner, така че общностите имат подходящи инструменти за по-добра работа.

Yammer on a laptop with Office 365 groups integration

Готови ли сте за свързване и ангажиране в цялата организация с Office 365?


Продукти за корпоративна социална мрежа

Продукти за корпоративна социална мрежа

Yammer

Осигурете на всеки човек във вашата организация достъпно място, от което да може да се свързва, да споделя и да работи по-добре с другите.

SharePoint

Съберете хората, съдържанието и приложенията за безпроблемно сътрудничество в цялата организация.

Microsoft Stream

Качвайте и споделяйте видеоклипове в цялата ви организация, за да подобрите комуникацията, участието и обучението.


Статии за корпоративните социални мрежи

Разрушаване на бариерите – инструменти за по-добра комуникация и сътрудничество

4 идеи как да изградите своята корпоративна социална мрежа


Telefónica logo
"Свързаната фирма е по-продуктивна и иновативна. Макар че във фирмата ни съществуват и други корпоративни социални мрежи и платформи за сътрудничество, Yammer е предпочитаният инструмент от повечето наши служители."

– Луз Родриго, стратег по корпоративни социални мрежи, Telefónica

ПРОЧЕТЕТЕ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ

Вижте повече от Office 365

Unblocking workplace collaboration (Отключване на сътрудничеството на работното място)

The ultimate guide to teamwork tools (Най-доброто ръководство за инструментите за работа в екип)

How cloud collaboration unlocks innovation (Как сътрудничеството в облака отключва иновациите)

IDG анкетира организации, за да разбере как те използват решения за сътрудничество в облака и какви цели им помага да постигнат.


Защо Microsoft 365

Вижте сравнение на Microsoft 365 с други водещи инструменти за корпоративни социални мрежи.


Завършени, интегрирани решения, които са предназначени за вашата фирма

Вършете повече работа

Получете приложенията на Office с вграден ИИ и онлайн място за съхранение и споделяне на файлове.

Работете по-добре заедно

По-добра работа в екип, по-добри инструменти, така че да можете да работите от всяко място.

Защитете данните си

Помогнете за защитата на вашата фирма от външни заплахи и изтичания на информация с вградени инструменти за поверителност и съответствие.

Опростен за вас

Лесно настройвайте и управлявайте потребители, устройства и данни, което ви дава повече време да се концентрирате върху своя бизнес.