Exchange Server 2019

Работите по-интелигентно от всяко място чрез служебен имейл на собствени сървъри.

Лицензиране
Папка "Входящи" в имейл, показваща търсене, което се извършва във всички папки

Защита в основата

Exchange 2019 се изпълнява на Windows Server 2019 Core, предоставяйки най-защитената и надеждна платформа за вашата инфраструктура за съобщения.

Прозорец за общи настройки на Exchange Server в Internet Explorer

Подобрена производителност

Exchange Server 2019 използва наличните ядра на процесора, паметта и мястото за съхранение по-ефективно, отколкото преди, като същевременно управлява по-интелигентно вътрешните системни ресурси за подобряване на производителността на крайните потребители.

Прозорец на Internet Explorer, показващ функцията за откриване на електронни данни на място и задържане

Защита

Exchange Server 2019 е по-защитен от всички предишни стандартни версии, гарантирайки, че само най-новите шифри и нула и алгоритми за хеширане се използват за защита на вашите данни.

Имейл съобщение, показано до екрана за визуализация на прикачен документ, чрез Word Online

По-просто администриране

Exchange Server 2019 улеснява администрирането за често срещани задачи, като например управление на календара и делегирането.

Папка "Входящи" на имейл на мобилно устройство с ново съобщение, което се показва в екрана за визуализация

Мобилна продуктивност

Свързвайте, организирайте, вършете работата си в движение. Outlook Mobile е най-защитеният и съвместим начин за достъп до Exchange Online на вашето мобилно устройство.