Лицензиране на Exchange Server 2019


Научете за възможностите за лицензиране на Exchange Server 2019.

Лицензи за сървъри


При този тип лиценз трябва да бъде присвоен лиценз за всеки екземпляр на сървърния софтуер, който се изпълнява. Има две издания за сървър:

  • Стандартно: създадено за нуждите от пощенски кутии на малки и средни организации. Също така е подходящо за роли, които не са свързани с пощенски кутии, в по-голямо разполагане на Exchange. Това издание поддържа от 1 до 5 бази данни с пощенски кутии.
  • Корпоративно: създадено за по-големи организации, които може да изискват по-голям брой база данни с пощенски кутии. Това издание поддържа от 1 до 100 бази данни с пощенски кутии.

Лицензи за клиентски достъп (CAL)


При този тип лиценз се изисква лиценз за клиентски достъп за всеки потребител или устройство, което има достъп до сървърния софтуер. Има два типа лицензи за клиентски достъп за Exchange, като и двата работят с двете издания на сървъра:

  • Стандартен: създаден, за да помогне на потребителите да бъдат по-продуктивни от всяка платформа, браузър или мобилно устройство с функциите в Exchange Server 2019, които помагат на потребителите ви да бъдат продуктивни независимо от това къде се намират, като същевременно защитават данните на организацията ви. За да се разрешат функциите на стандартния лиценз за клиентски достъп за даден потребител, потребителят трябва да бъде лицензиран със стандартния лиценз за клиентски достъп.
  • Корпоративен: създаден да позволи на организациите да намалят цената и сложността при спазването на изискванията за съответствие с помощта на новата интегрирана функция за архивиране и възможностите за защита на информацията. Корпоративният лиценз за клиентски достъп се продава като добавка към стандартния лиценз за клиентски достъп – за да се разрешат функциите на корпоративния лиценз за клиентски достъп, потребителят трябва да бъде лицензиран с един стандартен лиценз за клиентски достъп и един корпоративен лиценз за клиентски достъп.
В следващата таблица е дадена подробна разбивка на функциите за всеки лиценз за клиентски достъп.

Имейл, календар, контакти и задачи

Тази функция е включена
Outlook в уеб (поддръжка на Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и Edge)

Тази функция е включена
Приложения за Outlook и Outlook в уеб

Тази функция е включена
Пощенски кутии на сайт2

Тази функция е включена
Възможности за управление на достъпа, базирано на роли

Тази функция е включена
Регистриране

За база данни
Дешифриране на дневника

Тази функция не е включена
Правила за съхранение

По подразбиране
Архив на място2

Тази функция не е включена
Търсене в множество пощенски кутии

Тази функция е включена
Задържане на място2

Тази функция не е включена
Технология за защита и контрол на информацията (IPC): транспортни правила за защита, правила за защита на Outlook, търсене на управлението на правата за достъп до информация (IRM)

Тази функция не е включена
Имейл, календар, контакти и задачи

Тази функция е включена
Outlook в уеб (поддръжка на Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и Edge)

Тази функция е включена
Приложения за Outlook и Outlook в уеб

Тази функция е включена
Пощенски кутии на сайт2

Тази функция е включена
Възможности за управление на достъпа, базирано на роли

Тази функция е включена
Регистриране

За потребител/списък за разпространение
Дешифриране на дневника

Тази функция е включена
Правила за съхранение

По подразбиране и по избор
Архив на място2

Тази функция е включена
Търсене в множество пощенски кутии

Тази функция е включена
Задържане на място2

Тази функция е включена
Технология за защита и контрол на информацията (IPC): транспортни правила за защита, правила за защита на Outlook, търсене на управлението на правата за достъп до информация (IRM)

Тази функция е включена

Стандартен лиценз за клиентски достъп

Стандартен плюс корпоративен лиценз за клиентски достъп1

Имейл, календар, контакти и задачи
Тази функция е включена
Тази функция е включена
Outlook в уеб (поддръжка на Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и Edge)
Тази функция е включена
Тази функция е включена
Приложения за Outlook и Outlook в уеб
Тази функция е включена
Тази функция е включена
Пощенски кутии на сайт2
Тази функция е включена
Тази функция е включена
Възможности за управление на достъпа, базирано на роли
Тази функция е включена
Тази функция е включена
Регистриране
За база данни
За потребител/списък за разпространение
Дешифриране на дневника
Тази функция не е включена
Тази функция е включена
Правила за съхранение
По подразбиране
По подразбиране и по избор
Архив на място2
Тази функция не е включена
Тази функция е включена
Търсене в множество пощенски кутии
Тази функция е включена
Тази функция е включена
Задържане на място2
Тази функция не е включена
Тази функция е включена
Технология за защита и контрол на информацията (IPC): транспортни правила за защита, правила за защита на Outlook, търсене на управлението на правата за достъп до информация (IRM)
Тази функция не е включена
Тази функция е включена
1Корпоративният лиценз за клиентски достъп на Exchange е наличен в два варианта: със и без услуги. Корпоративният лиценз за клиентски достъп с услуги включва и Exchange Online Protection (услуги срещу злонамерен софтуер и нежелана поща), плюс защита от загуба на данни в облака в Office 365. Обърнете внимание, че ако закупите стандартния лиценз за клиентски достъп или корпоративния лиценз за клиентски достъп без услуги, можете да закупите също Exchange Online Protection като самостоятелен план. Услугите за защита от загуба на данни (DLP) в Office 365 не са налични като самостоятелен план.

2Тези функции имат специфични изисквания за версията на Outlook. Научете повече.Следвайте Exchange 

Следвайте Exchange в Twitter

Следвайте Exchange в блога