Microsoft StaffHub

Целево приложение за преки служители (Firstline Workforce) в Office 365

The StaffHub app showing tasks on a smart phone and a tablet computer
Възможностите на StaffHub вече са в Microsoft Teams.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

a desktop showing a schedule and a mobile phone showing the task screen with tasks assigned and completed

Управление на графици и задачи

Лесно създавайте и управлявайте графици в движение и бъдете винаги информирани, когато са направени промени. Бързо възлагайте и изпълнявайте задачи, за да отговаряте на нуждите на клиентите и бизнеса в момента.

Комуникация и общност

Създавайте пространства за смислени разговори, където работници могат да споделят идеи, да се учат един от друг и да получават прозрения в по-големи, организационни инициативи.
a mobile phone that shows a StaffHub chat next to a mobile phone that shows a corporate announcement in StaffHub
a desktop and a mobile phone that both show the same employee handbook

Обучение и внедряване

Подсигурявайте ресурсите на служителите и съдържанието за обучение, от което работниците се нуждаят, за да получат уменията и увереността, от които се нуждаят, за да свършат най-добре работа си.

Управление на самоличност и достъп

Бързо създавайте и присвоявайте цифрова самоличност само с телефонен номер. Лесно добавяйте и премахвайте членове на екипа в приложението и поддържайте корпоративната защита и ИТ управлението, които очаквате, с Office 365.
a desktop screen that shows how to add a team member with just a phone number
"Това промени изцяло взаимоотношенията, които имахме, между управлението и служителите и ни помага да се концентрираме върху това, което е важно."

– Доминик Гранжон, генерален мениджър, Novotel, Париж