Office 365 Nonprofit

Вършите повече добрини и имате по-голямо въздействие чрез Office 365.
Office 365 Nonprofit
Two tablets, a laptop, and a phone showing Office 365 in use.

Получаване на инструментите, от които се нуждае вашата организация с нестопанска цел, за да успее

Давате възможност на служителите и доброволците за успех с динамичен набор от инструменти, които са включени в нашите планове на Office 365 Nonprofit. Подсигурявате членовете на екипа с безплатен имейл, онлайн редактиране на документи и място за съхранение. А чрез видеоразговорите, незабавните съобщения и ваш собствен сайт на Yammer можете да съберете заедно екипите от целия свят.

По-добра работа в облака

Осигурявате най-добрата в класа си среда за продуктивност в облака, за да помогнете на служителите и доброволците да работят заедно по вълнуващи нови начини. Имате достъп до своите отчети на таблото и предоставяте приложения от всяко място и по всяко време чрез мястото за съхранение онлайн и отдалеченото споделяне на файлове. Office 365 ви дава гъвкавостта да работите в онлайн версиите на познатите приложения на Office или да закупите план, който включва най-новите версии за инсталиране на различни компютри PC, Mac и мобилни устройства.
Close-up of a person’s hands using Office 365 on a mobile phone.
Two men standing near a desktop in an office, using a tablet to collaborate.

Защита, съответствие и поверителност

Office 365 е първата голяма услуга за продуктивност, базирана на облака, която използва рамките за защита, изградени въз основа на стандартите ISO 27001, които се проверяват от независим одитор. Чрез договор Office 365 се ангажира със сериозно споразумение за обработване на данни, клаузите по образец на ЕС и споразумение за бизнес партньор по HIPAA (ВАА) с всички клиенти. Няма нужда също така да се притеснявате за защитата на мобилните устройства. Можете да използвате вградените инструменти за управление на достъпа до данните на различни телефони и таблети.
|

Създадено да помогне на организациите с нестопанска цел и на неправителствените организации да работят по-добре, това глобално предложение предоставя на отговарящите на условията клиенти достъп до Office 365 – най-добрите за класа си, базирани на облака инструменти за продуктивност и сътрудничество на Microsoft. Организациите с нестопанска цел могат да научат повече, да проверят дали отговарят на условията, и да кандидатстват за дарение, като посетят www.microsoft.com/office365nonprofits.

  1. Регистрирайте се за програмата за организации с нестопанска цел на Microsoft.
  2. Ако се потвърди, че отговаряте на условията, предложенията за Office 365 Nonprofit ще станат достъпни в портала за администриране на Office 365.
  3. Отидете в раздела за управление на лицензите в портала за администриране, за да присвоите на своите потребители някое от предложенията за Office 365 Nonprofit, включително предложенията за дарение на Е1 и Business Essential.

Да. Клиент, за когото е потвърдено, че отговоря на условията за предложенията за Office 365 Nonprofit, може да закупува както търговски предложения, така и предложения за организации с нестопанска цел в бъдеще.

Клиентите на Nonprofit трябва да използват стандартния канал за поддръжка за Office 365. Подробности за възможностите за поддръжка на Office 365 можете да намерите тук.

Организации, които отговарят на условията: Организациите с нестопанска цел и неправителствените организации трябва да са признати като благотворителни организации в съответните страни, за да отговарят на условията за програмите на Microsoft за организации с нестопанска цел. Организациите, които отговарят на условията, трябва освен това да функционират без печалба и да са от полза за местната общност, което може да включва, но не се ограничава до:

  • Предоставяне на помощ на бедните.
  • Развитие на образованието.
  • Подобряване на социалното благосъстояние.
  • Запазване на културата.
  • Запазване или възстановяване на околната среда.
  • Повишаване на правата на човека.
  • Създаване на гражданско общество.

За подробно обяснение на критериите за изпълнение на условията и връзки към специфичните критерии за изпълнение на условията за различните страни посетете страницата Изисквания.

Microsoft работи със своя партньор за дарение на софтуер TechSoup, за да определи дали дадена организация с нестопанска цел отговаря на широките изисквания за избираемост. Ние се стараем да вземем решението дали са изпълнени изискванията колкото е възможно по-скоро, като този процес може да отнеме до 20 работни дни. Тази времева рамка може да варира в зависимост от бързината на предоставяне на допълнителна документация от организацията с нестопанска цел. Изискваната документация може да включва сертификат или регистрация, предоставени от управляващия орган на организацията. Например в САЩ изискваме копие на решението IRS 501(c)(3).

Предложенията за организации с нестопанска цел са предназначени само за платените служители на организациите с нестопанска цел и неплатените еквивалентни служители на пълен работен ден, които имат материални ежедневни управленски, оперативни и основани на доверие отговорности и които няма да използват лиценза за генериране на лични доходи. Доброволците, членовете и бенефициентите на организации с нестопанска цел НЕ отговарят на условията за лицензи и абонаменти за организации с нестопанска цел.

Предложението за дарение на Office 365 Nonprofit E1 има горна граница за броя на потребителите, на които можете да дадете лиценз. За да зададете допълнителни лицензи над горната граница, трябва да изтриете неактивни потребители или да се обърнете към поддръжката, за да поискате допълнителни лицензи за вашите отговарящи на условията служители и персонал на пълно работно време.