Сравняване на решенията за управление на проекти

Членовете на екипа могат да актуализират състоянието на задачите, да споделят документи и да комуникират по проекти
Подавайте графици, за да следите времето, свързано и несвързано с даден проект, за целите на определянето на заплати, фактурирането и други
Напълно инсталирано, актуално настолно приложение Project. Един лиценз покрива до 5 компютъра PC на потребител
Планирайте проекти с познатите инструменти за планиране, като диаграми на Гант и вградени персонализируеми шаблони, за да можете да започнете
Проследявайте и следете състоянието на проекти, включително всичко от диаграми на напредъка до финанси
Записвайте своите проекти в облака за улеснен достъп и безпроблемно сътрудничество с екипа
Присвоявайте ресурси към задачи от проекти и изисквайте и заключвайте ресурси
Управлявайте търсенето, като събирате и оценявате идеи за проекта от всяко място в организацията чрез стандартизиран процес
Използвайте усъвършенстван анализ, за да изберете предложенията за проекта, които най-добре отговарят на стратегическите цели и спазват ограниченията
Осигурявайте оптимално разпределение на ресурсите между проектите
Използвайте готови отчети за портфолио, за да ви хрумнат идеи за производителността на портфолиото
Цената е без ДДС.

Сътрудничество на членовете на екип по проект чрез уеб браузър или мобилни устройства.

Функции на плана
Project Online Essentials
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира

Project Online Essentials

Цената е без ДДС.

Управление на проекти в облака чрез настолен клиент и уеб браузър.

Функции на плана
Project Online Professional
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира

Project Online Professional


Цялостно, базирано на облака решение за управление на проектно портфолио.

Функции на плана
Project Online Premium
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира

Project Online Premium

Напълно инсталирано, актуално настолно приложение за проекти
Един лиценз покрива 1 компютър PC на потребител Управление на графици и разходи за проекти
Управление на задачи, отчети и бизнес разузнаване
Сътрудничество с помощта на наличността на Skype за бизнеса (продава се отделно)
Управление на ресурси
Синхронизиране с Project Online и Project Server
Подавайте графици, за да следите времето, свързано и несвързано с даден проект, за целите на определянето на заплати, фактурирането и други
Управлявайте търсенето, като събирате и оценявате идеи за проекта от всяко място в организацията чрез стандартизиран процес
Използвайте усъвършенстван анализ, за да изберете предложенията за проекта, които най-добре отговарят на стратегическите цели и спазват ограниченията

Локално управление на проекти за тези, които не се нуждаят от инструменти за сътрудничество и други разширени функции.

Функции на плана
Project Standard
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира

Project Standard


Изчерпателно локално решение за управление на проекти.

Функции на плана
Project Professional
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира

Project Professional


Гъвкаво и мащабируемо локално решение за управление на проектно портфолио и ежедневно управление на проектите и работата ви.

Функции на плана
Project Server
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира
тази функция е включена за продукта, под който се намира

Project Server