Намиране на партньор

Намерете партньор за Microsoft Project & Portfolio Management във вашия регион. Партньорът за Microsoft Project & Portfolio Management има опита да ви помогне да планирате и реализирате най-доброто решение, което отговаря на нуждите на вашата организация
Два таблета Microsoft Surface с различни диаграми и графики, които се показват на екраните

Искате да станете партньор за Microsoft Project & Portfolio Management?

Като партньор за Microsoft Project & Portfolio Management, получавате предимства, които ви помагат за по-нататъшното подобряване и разрастване на вашата фирма. За да научите повече, посетете страниците за компетентност на партньорите за Microsoft Project & Portfolio Management в мрежата от партньори на Microsoft.

Научете повече (на английски език)