Опростете управлението на проекти, ресурси и портфолиа с Microsoft Project. Интегрираните инструменти за планиране ви помагат да следите проекти и да бъдете винаги организирани.

Управление на проекти

Microsoft Project & Portfolio Management ви помага да изпълнявате проекти с лекота. Вградените шаблони и познатите инструменти за планиране помагат на ръководителите на проекти и екипите да бъдат продуктивни.

Устройство с отворен файл на Project и инструменти за планиране

Управление на портфолио

Оценете и оптимизирайте портфолиото на своя проект, за да дадете приоритет на определени инициативи и да получите желаните резултати. Безпроблемната интеграция с Power BI предоставя разширен анализ. Вградените отчети помагат всички да имат актуална информация.

Изображение на графика, кръгова диаграма и част от електронна таблица с водещи показатели на представянето

Управление на ресурси

Получете представа как се използват ресурсите и работете съвместно с помощта на интегрирани инструменти. Благодарение на опростеното управление на задачите и времето екипите могат да въвеждат актуализации от всяко място, което дава възможност за по-голям контрол от страна на ръководителите.

Устройство, което показва отчет в електронна таблица за искания за ресурси, и екран на телефон, показващ изгледи на календара за наблюдение на графици за други задачи.

Първи стъпки в използването на Project

Вижте повече от Office 365

Съобщаването за достъпността на Office 365 Project Time Reporter

Новини за Project

Microsoft Project предоставя гъвкавата методология

С гъвкавата методология в Microsoft Project можете да управлявате проекти по гъвкавата методология чрез прости, визуални табла на задачите, които поддържат Scrum, Kanban или работни потоци по избор. Изберете тази методология, която върши работа за вашия проект: гъвкава, каскадна или хибридна.

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ

Microsoft Project 2016 с абонамент за Office 365 е най-новата версия на Project. Предишните версии включват Project 2013, Project 2010 и Project 2007. Project 2016 е съвместим с Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.