Пътната карта – първата възможност на новата услуга на Project – е предназначена да ви даде по-прост начин да визуализирате и обединявате на едно място своите проекти. Научете повече

Опростете управлението на проекти, ресурси и портфолиа с Microsoft Project. Интегрираните инструменти за планиране ви помагат успешно да следите проекти.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Управление на проекти

Microsoft Project ви помага да изпълнявате проекти с лекота. Вградените шаблони и познатите инструменти за планиране помага на ръководителите на проекти и екипите да бъдат продуктивни.

Управление на портфолио

Оценете и оптимизирайте портфолиото на своя проект, за да дадете приоритет на определени инициативи с бизнес цели и да получите желаните резултати. Тясната интеграция с Power BI предоставя разширен анализ за поддръжка на по-добро вземане на решения.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Device showing Resource Request spreadsheet report, and a phone screen showing calendar views for monitoring schedules for other tasks.

Управление на ресурси

Получете представа как се използват ресурсите и работете съвместно с помощта на интегрирани инструменти. Благодарение на опростеното управление на задачите и времето екипите могат да въвеждат актуализации от всяко място, което предлага по-големи възможности за контрол от страна на ръководителите.

Първи стъпки в използването на Project


Прочетете повече за управлението на проекти

6-те не толкова очевидни причини за неуспешен план на проект
Бъдещото планиране – онлайн планиране на проекти в облака
Ръководство за ръководителя на проект за планиране на идеален проект
5 функции за управление на проекти, които екипът не използва

Вижте повече от Office 365

Forrester logo

Total Economic Impact™ на Project Online

Forrester установи, че съществуващите клиенти на Project Online имат 387% възвръщаемост на инвестицията и 83% намаляване на разходите за заплащане на извънреден труд, в проучване, възложено от името на Microsoft.

Изберете конкретен пример за своя стил на работа

6 начина за подобряване на управлението на проекти

Новини за Project

Logo_Project

Microsoft Project предоставя гъвкавата методология

С гъвкавата методология в Microsoft Project можете да управлявате проекти по гъвкавата методология чрез прости, визуални табла на задачите, които поддържат Scrum, Kanban или работни потоци по избор. Изберете тази методология, която върши работа за вашия проект: гъвкава, каскадна или хибридна.

Следвайте Project

Follow Project on LinkedIn

Следвайте Project в LinkedIn

Follow Project on Twitter

Следвайте Project в Twitter

Follow Project on Facebook

Следвайте Project във Facebook

Follow Project On Blog

Следвайте Project в блога

Microsoft Project 2019 е най-новата версия на Project. Предишните версии са Project 2016, Project 2013, Project 2010 и Project 2007. Project 2019 е съвместим с Windows 10.