Пътната карта – първата възможност на новата услуга на Project – е предназначена да ви даде по-прост начин да визуализирате своите проекти и да ги събирате на едно място.

Опростете управлението на проекти, ресурси и портфолиа с Microsoft Project. Интегрираните инструменти за планиране ви помагат успешно да следите проекти.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Управление на проекти

Microsoft Project ви помага да изпълнявате проекти с лекота. Вградените шаблони и познатите инструменти за планиране помага на ръководителите на проекти и екипите да бъдат продуктивни.

Portfolio Management

Можете да оцените и оптимизирате портфолиото на вашия проект, за да дадете приоритет на определени инициативи чрез поставяне на бизнес цели и да получите желаните от вас резултати. Тясната интеграция с Power BI предоставя разширен анализ за поддръжка на по-добро вземане на решения.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Laptop screen displaying a timesheet management spreadsheet in Project

Управление на ресурси

Можете да получите представа как се използват ресурсите и да си сътрудничите с помощта на интегрирани инструменти. Благодарение на опростеното управление на задачите и времето екипите могат да въвеждат актуализации от всяко място, което предлага по-големи възможности за контрол от страна на ръководителите.

Първи стъпки в използването на Project


Прочетете повече за управлението на проекти

6-те не толкова очевидни причини за неуспешен план на проект

Бъдещето на планирането – онлайн планиране на проекти в облака

Ръководство за ръководителя на проекти за планиране на идеалния проект

5 софтуерни функции за управление на проекти, които вашият екип не използва


Вижте повече от Office 365

Forrester logo

Total Economic Impact™ на Project Online

Forrester установи, че съществуващите клиенти на Project Online имат 387% възвръщаемост на инвестицията и 83% намаляване на разходите за заплащане на извънреден труд, в проучване, възложено от името на Microsoft.

Изберете конкретен пример за своя стил на работа

6 начина за подобряване на управлението на проекти

Новини за Project

Microsoft Project предоставя гъвкавата методология

С гъвкавата методология в Microsoft Project можете да управлявате проекти по гъвкавата методология чрез прости, визуални табла на задачите, които поддържат Scrum, Kanban или работни потоци по избор. Изберете тази методология, която върши работа за вашия проект: гъвкава, каскадна или хибридна.

Следвайте Project

Следвайте Project в LinkedIn

Следвайте Project в Twitter

Следвайте Project във Facebook

Следвайте Project в блога

Microsoft Project 2019 е най-новата версия на Project. Предишните версии са Project 2016, Project 2013, Project2010 и Project 2007. Project 2019 е съвместим с Windows 10.