Сравняване на опциите на SharePoint Online

{SPOP1Buy|price}
потребител на месец

SharePoint Online (план 1)

Цената е без ДДС.

Функциите, необходими на малките и средни фирми да успяват.

Приложения на Office

(Не са включени)

Услуги

SharePoint
OneDrive
 • Място за съхранение в OneDrive от 1 ТБ на потребител
 • Споделяйте файлове защитено във или извън вашата организация
 • Синхронизирайте локални копия на файловете или папките за офлайн преглеждане и редактиране на Mac или PC
 • Работете в съавторство в реално време в познатите приложения на Microsoft Office
 • Информирайте и свързвайте хората си с интранет и портали
 • Разкажете историята си с красиви сайтове за комуникация
 • Използвайте екипни сайтове, за да свързвате екипите със съдържание, опит и процеси
 • Организирайте и управлявайте съдържание в библиотеки и списъци с метаданни, управление на записи и правила за съхранение
 • Премествайте и управлявайте файлове между OneDrive и SharePoint
 • Търсете и откривайте подходящи хора и важно съдържание, когато ви трябват най-много
 • Използвайте своите екипни сайтове и интранет с мобилните приложения на SharePoint за Android™, iOS и Windows или мобилните приложения на OneDrive за Android™, iOS и Windows
 • Поддръжка за разполагане на FastTrack при закупуването на над 50 места без допълнително заплащане
 • Денонощна поддръжка по телефона и по интернет
 • Лицензиран за търговски цели
{SPOP2Buy|price}
потребител на месец

SharePoint Online (план 2)

Цената е без ДДС.

Пълнофункционален SharePoint Online с възможности за предприятия.

Включва всички ползи от SharePoint Online (план 1) и др.

Приложения на Office

(Не са включени)

Услуги

SharePoint
OneDrive
 • Неограничено лично място за съхранение в облака пояснение с информация за неограниченото лично място за съхранение в облака
 • Персонализирайте корпоративното търсене и резултати с подобрени функции, за да откривате ресурси в целия O365
 • Откривайте съдържание в електронен формат за целите на съдебни спорове или проверки
 • Използвайте разширени възможности за защита от загуба на данни, за да идентифицирате, следите и защитавате поверителната информация
 • Използвайте задържания на място за програмно запазване на съдържание от изтриване или редактиране
{O365E3MonthSubAnn|price}
потребител на месец
(годишен ангажимент)

Office 365 Enterprise E3

Цената е без ДДС.

Фирми, които имат нужда от мощните възможности на Office с разширени услуги за съобщения, функции за споделяне на документи, за осигуряване на съответствие и за управление на ИТ.

Включва всички ползи от SharePoint Online (план 2) и др.

Приложения на Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
Publisher
Access

Услуги

Exchange
OneDrive
Skype за бизнеса
SharePoint
Microsoft Teams
Yammer
Delve
 • Хостване на имейл от бизнес клас с неограничена пощенска кутия
 • Адреси на домейн за имейл по избор (ime@vashatafirma.com)
 • Настолна версия на приложенията на Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, плюс Access и Publisher само за PC пояснение за съвместимостта на приложенията в различните версии на Office
 • OneNote: достъп до допълнителни функции на OneNote (функциите се различават)
 • Уеб версии на Outlook, Word, Excel и PowerPoint
 • Един лиценз е валиден за 5 компютъра – PC или Mac, 5 телефона и 5 таблета на потребител пояснение за мобилните приложения на Office 365 за фирми
 • Онлайн видеоконференции за до 250 човека пояснение за изискванията за HD видеоразговори
 • Онлайн видеоконференции за до 10 000 души чрез "Излъчване на събрание на Skype"
 • Получаване на център за екипна работа с Microsoft Teams
 • Автоматизиране на бизнес процесите с Microsoft PowerApps и Microsoft Flow, вградени директно в списък или библиотека на SharePoint
 • Максимален брой потребители: неограничен
 • Поддръжка за разполагане на FastTrack при закупуването на над 50 места без допълнително заплащане
 • Денонощна поддръжка по телефона и по интернет
 • Лицензиран за търговски цели