Jsou to vaše data

 • U dat, která uložíte v Office 365, zůstáváte jejich vlastníkem a podržíte si všechna práva, nároky a oprávněné zájmy.
 • Kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez jakéhokoli zapojení Microsoftu si můžete stáhnout kopii všech svých dat.
  • Všechna data z úložiště Exchange Online, včetně e-mailů, schůzek v kalendáři, kontaktů a úkolů, si kterýkoli koncový uživatel může stáhnout na svůj počítač pomocí průvodců importem a exportem.
  • Dokumenty SharePointu Online si můžete kdykoli stáhnout z pracovního prostoru na svůj počítač.
  • Názvy individuálních domén, jako je třeba contoso.com, můžete odebrat pomocí pokynů pro odebrání domény v nápovědě pro Office 365.
  • Pokud si chcete stáhnout kopii metadat koncového uživatele (třeba e-mailovou adresu, jméno a příjmení a další údaje), můžete použít powershellové rutiny, včetně rutiny Get-MsolUser Windows PowerShellu pro Office 365. Pokud použijete Exchange Online, můžete taky použít příkazy Get-MailUser a Get-User Exchange PowerShellu.
 • Po vypršení nebo ukončení předplatného nebo smlouvy k Office 365 vám Microsoft standardně poskytne omezený přístup na 90 dní, abyste mohli exportovat svoje data.
Poznámka: Některé podrobnosti jsou dostupné jenom v angličtině.