Centrum zabezpečení Office 365

Lidé a data jsou pro vás ty nejdůležitější hodnoty. Proto vám chceme při vašich úvahách o používání Office 365 ke zvýšení produktivity maximálně pomoci a předem zodpovědět vaše nejdůležitější otázky. Centrum zabezpečení je místo, kde zveřejňujeme naše závazky a informace k tématům týkajícím se zabezpečení a důvěry.
Proč důvěřovat Office 365?
Jaké jsou naše závazky vůči uživatelům Office 365?
Jaké jsou naše závazky vůči uživatelům Office 365?
Jak Office 365 sleduje a chrání data?
Jak Office 365 sleduje a chrání data?
Jak Office 365 bojuje s nově vznikajícími hrozbami?
Jak Office 365 bojuje s nově vznikajícími hrozbami?
Jaké řídicí prvky chrání přenášená data?
Jaké řídicí prvky chrání přenášená data?
Jsou vaše uložená data v bezpečí?
Jsou vaše uložená data v bezpečí?
Proč důvěřovat Office 365?
Jaké jsou naše závazky vůči uživatelům Office 365?
Jaké jsou naše závazky vůči uživatelům Office 365?
Jak Office 365 sleduje a chrání data?
Jak Office 365 sleduje a chrání data?
Jsou vaše uložená data v bezpečí?
Jsou vaše uložená data v bezpečí?
Jak Office 365 bojuje s nově vznikajícími hrozbami?
Jak Office 365 bojuje s nově vznikajícími hrozbami?
Jaké řídicí prvky chrání přenášená data?
Jaké řídicí prvky chrání přenášená data?
Proč důvěřovat Office 365?
Jsou vaše uložená data v bezpečí?
Jsou vaše uložená data v bezpečí?
Jaké jsou naše závazky vůči uživatelům Office 365?
Jaké jsou naše závazky vůči uživatelům Office 365?
Jak Office 365 sleduje a chrání data?
Jak Office 365 sleduje a chrání data?
Jak Office 365 bojuje s nově vznikajícími hrozbami?
Jak Office 365 bojuje s nově vznikajícími hrozbami?
Jaké řídicí prvky chrání přenášená data?
Jaké řídicí prvky chrání přenášená data?

S Office 365 jsou vaše data jenom vaše. Vy je vlastníte. Vy je máte pod kontrolou. A pokud se rozhodnete přestat tyto služby používat, jsou data vaše a můžete si je vzít. Hlavní zásady našeho přístupu k získání a zachování vaší důvěry jsou:
 • Zabezpečení na úrovni služeb prostřednictvím hloubkové obrany
 • Zákaznické řídicí prvky v rámci služeb
 • Posílení zabezpečení a doporučené provozní postupy
 • Vaše data se nepoužívají k reklamě.
 • Máte rozsáhlé možnosti řízení ochrany osobních údajů.
 • Když budete chtít, můžete si svá data vzít.
 • Proaktivní procesy pro splnění vašich potřeb v oblasti dodržování předpisů
 • Zákaznické řídicí prvky pro dodržování organizačních předpisů
 • Nezávislé ověřování vyhovění vyvíjejícím se standardům
 • Víte, kde jsou vaše data uložená a kdo k nim má přístup.
 • Máte přehled o dostupnosti a změnách služeb.
 • Finanční záruka 99,9% dostupnosti
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Nejdůležitější otázky, které byste měli položit svému poskytovateli cloudových služeb, pokud uvažujete o použití cloudu pro své IT služby, a odpovědi, které na tyto otázky dává Microsoft Office 365.
Nejdůležitější aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení při zjišťování bezpečnosti a důvěryhodnosti poskytovatelů cloudových služeb a jimi poskytovaných služeb.
Podívejte se na některé základní světové průmyslové standardy a certifikace, které Office 365 splňuje.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Podívejte se na podrobný popis služeb a funkcí dostupných v Office 365.
Podívejte se, pro které nabízené plány typu Enterprise a Small Business pro služby Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics CRM Online je Centrum zabezpečení určené. Plány musí být prodány nebo poskytnuty přímo Microsoftem.
Dokument white paper k ochraně osobních údajů v Office 365 obsahuje podrobnější pohled na standardy ochrany osobních údajů v Office 365.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Podívejte se na dokument white paper o systému dodržování předpisů u online služeb a zjistěte, jak se u služeb Office 365 omezuje riziko provozních výpadků a zvyšuje důvěra ve stabilitu služeb.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Dokument white paper o zabezpečení Office 365 obsahuje podrobný popis zabezpečení služeb Office 365.
Blogy

Blogy

V této části ze série From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) mluví Robert Dring, ředitel a hlavní architekt řešení pro skupinu Office 365 Engineering, o našich smluvních závazcích coby poskytovatele služeb a o tom, že tyto závazky vůči našim zákazníkům vycházejí ze stejných předpisů, které platí pro celé odvětví a které naši zákazníci vyžadují. Poslechněte si taky, jak jsme zjednodušili praxi v oblasti smluv, aby byly srozumitelnější.
Přečtěte si, jak Office 365 v listopadu 2014 prošel testováním podle přísných požadavků programu FedRAMP na základě publikace NIST 800-53 u společnosti Dynamic Research Corporation – organizace 3PAO (Third Party Assessment Organization) akreditované pro FedRAMP.
Tato nová digitální řada zachycuje autentické konverzace o důvěře k Office 365 s lidmi, kteří navrhují, vytvářejí a udržují v chodu služby Office 365. První téma je Proč důvěřovat Office 365?
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak trvale plníme potřeby vaší organizace ohledně dodržování předpisů. Shawn Veney nabízí pohled na náš přístup k dodržování předpisů: Nestačí nám pouhé odškrtávání položek. Dodržujeme standardy a předpisy, abychom splnili klíčové požadavky zákazníků, jako je umístění dat v určitých oblastech, zabezpečení dat a ochrana osobních údajů.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak řídíme, kdo má k vašim datům ve službách přístup. Perry Clark a Vivek Sharma vám také poví o detailech správy služeb Office 365, při které se data zákazníků nevystavují technikům při odstraňování problémů.
Přečtěte si o tom, jak úspěšný protest Microsoftu proti nařízení NSL (National Security Letter) chrání dlouhodobou politiku upozorňování podnikových zákazníků na to, že vládní instituce požadují jejich data.
Přečtěte si informace o tom, jak se teď naše smluvní závazky u Office 365 a dalších cloudových služeb pro firmy, jako je Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM nebo Windows Intune, považují za splnění přísných standardů zákonů Evropské unie na ochranu osobních údajů.
Podívejte se, jak jsme se ve světle nedávných obvinění rozhodli podniknout okamžitou a koordinovanou akci v oblastech rozšíření šifrování a posílení právní ochrany a současně zvýšit transparentnost.
Získejte další informace o našem závazku provozovat vysoce dostupné služby a o naší smlouvě o úrovni služeb. Podívejte se, jak měříme dostupnost, a zjistěte, jakých hodnot jsme u dostupnosti Office 365 dosahovali za posledních šest čtvrtletí.

Office 365 jsou služby se zpřísněným zabezpečením navržené v souladu s Microsoft SDL (Security Development Lifecycle).. Spojili jsme osvědčené postupy ze dvou desetiletí vytváření podnikového softwaru a správy online služeb, abychom vám poskytli integrované softwarové řešení ve formě služeb.

V Office 365 se na úrovni služeb používá přístup hloubkové obrany k poskytování fyzické, logické a datové vrstvy funkcí zabezpečení a provozních doporučených postupů. Služby Office 365 kromě toho nabízí řídicí prvky pro uživatele a správce umožňující další zabezpečení prostředí na podnikové úrovni.
ZobrazitSkrýt

Fyzické zabezpečení

 • 24hodinové monitorování datových center
 • Vícefaktorové ověřování včetně biometrického skenování pro přístup do datového centra
 • Oddělení vnitřní sítě datového centra od externí sítě
 • Díky rozdělení rolí je umístění konkrétních dat zákazníků nedostupné pracovníkům, kteří mají fyzický přístup.
 • Vadné disky a hardware se demagnetují a zničí.
ZobrazitSkrýt

Logické zabezpečení

 • Lockboxové postupy přísně kontrolovaného procesu eskalace značně omezují přístup lidí k vašim datům.
 • Na serverech se spouštějí pouze procesy, které jsou na seznamu povolených, čímž se minimalizuje riziko škodlivého kódu.
 • Specializované týmy pro správu hrozeb aktivně předvídají škodlivý přístup, předcházejí mu a omezují ho.
 • Skenování portů, skenování zranitelnosti hraniční sítě a detekce průniku umožňují předejít přístupu se zlými úmysly nebo takový přístup zjistit.
ZobrazitSkrýt

Zabezpečení dat

 • Data, která máte uložená na našich serverech, jsou chráněná šifrováním.
 • Šifrování při přenosu pomocí SSL/TLS chrání vaše data přenášená mezi vámi a Microsoftem.
 • Správa hrozeb, monitorování zabezpečení a kontrola integrity souborů a dat umožňují předejít manipulaci s daty nebo takovou manipulaci zjistit.
ZobrazitSkrýt

Řídicí prvky pro správce a uživatele

 • Služba RMS (Rights Management Services) brání přístupu na úrovni souborů v případě zadání chybných přihlašovacích údajů uživatele.
 • Vícefaktorové ověřování chrání přístup ke službám pomocí dalšího faktoru, jako je telefon.
 • S/MIME poskytuje zabezpečený e-mailový přístup založený na certifikátech.
 • Šifrování zpráv Office 365 umožňuje posílat šifrované e-maily komukoli.
 • Ochrana před únikem informací (DLP) brání únikům citlivých dat z organizace nebo jejího okolí.
 • Ochrana před únikem informací se může kombinovat se službami Rights Management a Šifrování zpráv Office 365. Správci tak získají lepší možnosti použití vhodných zásad k ochraně citlivých dat.
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Nejdůležitější aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení při zjišťování bezpečnosti a důvěryhodnosti poskytovatelů cloudových služeb a jimi poskytovaných služeb.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Tento dokument white paper popisuje přístup hloubkové obrany, který online služba Microsoft Exchange Online Protection (EOP) používá k tomu, aby zajistila, že škodlivé e-mailové zprávy neohrozí zabezpečení vaší organizace.
Dokument white paper o zabezpečení Office 365 obsahuje podrobný popis zabezpečení služeb Office 365.
Tento dokument white paper popisuje, jak Office 365 pro uživatele zajišťuje řídicí prvky pro zabezpečení a dodržování předpisů, které potřebují, a vysvětluje do jaké míry Office 365 těmto potřebám vyhovuje nebo je překračuje a jak pokračují inovace.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Na této stránce jsou uvedeny informace o funkcích ochrany osobních údajů a zabezpečení u konkrétních služeb, které jsou dostupné v rámci Centra zabezpečení pro Microsoft Online Services.
Tento dokument white paper vysvětluje, co u Microsoftu znamenají cloudové počítačové technologie a jak služby Office 365 nabízejí důvěryhodnou cloudovou infrastrukturu.
Tento dokument white paper ukazuje, jak organizace GFS (Global Foundation Services) funguje s důrazem na fórum Information Security Management, program Risk Management a program Information Security Policy z OSSC ISMS.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Přečtěte si, jak se při tisících vývojářů a miliónech řádků kódu jedna společnost učí vytvářet ve stále nebezpečnějším světě bezpečný software.
Blogy

Blogy

Podívejte se, jak naše pojetí zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů v Office 365 má dva stejně důležité rozměry ochrany vašich dat – integrované funkce a zákaznické řídicí prvky.
Poslechněte si, jak naše základní infrastruktury RBAC (Roles-based Access Control) a PowerShell umožňují přístup bez zvýšených oprávnění. Tyto infrastruktury zajišťují, aby každý, kdo potřebuje spravovat příslušnou službu, nejdřív prošel procesem získání oprávnění.
V návaznosti na téma popisující, proč jsme Exchange vytvářeli tak, jak jsme ho vytvářeli, si poslechněte vysvětlení některých změn architektury, které jsme v Exchange provedli během po sobě následujících verzí.

Když svoje data svěříte službám Office 365, zůstanete výhradním vlastníkem těchto dat: u dat uložených v Office 365 vám zůstanou zachována práva, vlastnické nároky i zájmy. Jednou z našich zásad je, že nebudeme využívat vaše data k reklamním účelům a nebudeme je ani používat jinak než pro účely, které jsou v souladu s poskytováním cloudových služeb umožňujících zvyšování produktivity vaší organizace.
ZobrazitSkrýt

Vlastnictví dat a co to znamená

 • Vy jste vlastníkem dat, Microsoft je strážcem nebo zpracovatelem vašich dat.
 • Jsou to vaše data, takže když se rozhodnete přestat službu používat, můžete si svá data vzít..
 • Vaše data nevyužíváme k reklamním účelům.
ZobrazitSkrýt

Naše role jako zpracovatele dat

 • Vaše data používáme výhradně pro účely, které jsou v souladu s poskytováním služeb, za které nám platíte.
 • Pravidelně zveřejňujeme počty požadavků soudních orgánů, které dostáváme, prostřednictvím našich zpráv o transparentnosti.
 • Pokud nás o přístup k datům zákazníků požádá některý orgán státní správy, přesměrujeme tuto žádost, pokud je to možné, na vás, zákazníky, a veškeré neplatné právní požadavky, které by usilovaly o to, abychom informace o tomto požadavku zákazníkovi nepředali, budeme řešit soudní cestou.
ZobrazitSkrýt

Prvky řízení ochrany osobních údajů

 • Prvky řízení ochrany osobních údajů vám umožňují konfigurovat, kdo má ve vaší organizaci k čemu přístup.
 • Prvky návrhu brání tomu, aby docházelo ke směšování vašich dat s daty jiných organizací používajících Office 365.
 • Rozsáhlé auditování a dohled brání správcům získat neoprávněný přístup k vašim datům.
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Nejdůležitější aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení při zjišťování bezpečnosti a důvěryhodnosti poskytovatelů cloudových služeb a jimi poskytovaných služeb.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Přečtěte si o tom, jak přístup Microsoftu zajišťuje, aby data zákazníků v našich podnikových službách zůstala důvěrná. Seznámíte se i s tím, jakými způsoby zajišťujeme, aby naše služby chránily osobní údaje, a jak umožňujeme zákazníkům dělat informovaná rozhodnutí týkající se ochrany jejich dat v cloudu.
Dokument white paper o ochraně osobních údajů v Office 365 obsahuje podrobnější pohled na standardy ochrany údajů v Office 365.
Na této stránce jsou uvedené informace o funkcích ochrany osobních údajů a zabezpečení u konkrétních služeb, které jsou dostupné v rámci Centra zabezpečení pro Microsoft Online Services.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Přečtěte si naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v Office 365 Týká se dat shromažďovaných Microsoftem během vašeho používání a správy služeb Office 365.
Tento dokument nabízí jednoduchou příručku ke konfiguraci různých nastavení ochrany osobních údajů, která se nacházejí na stránce Office 365 > Správce > Nastavení služby.
Tento dokument nabízí jednoduchou příručku ke konfiguraci různých nastavení ochrany osobních údajů, která se nacházejí na stránce Office 365 > Správce > Nastavení služby.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Přečtěte si pokyny ke změně nastavení ochrany osobních údajů v Office 2013. Také tu najdete odkazy na užitečné pokyny pro Office 2010, Office 2007 a Office 2003.
Blogy

Blogy

Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak řídíme, kdo má k vašim datům ve službách přístup. Perry Clark a Vivek Sharma vám také poví o detailech správy služeb Office 365, při které se data zákazníků nevystavují technikům při odstraňování problémů.
Přečtěte si o tom, jak úspěšný protest Microsoftu proti nařízení NSL (National Security Letter) chrání dlouhodobou politiku upozorňování podnikových zákazníků na to, že vládní instituce požadují jejich data.
Přečtěte si, jak naši zákazníci z řad podniků využívají výhod smluv o cloudových službách společnosti Microsoft, které jsou v slouladu s nejpřísnějšími normami zákonů na ochranu osobních údajů v EU.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Podívejte se, jak jsme ve světle nedávných obvinění podnikli okamžitou a koordinovanou akci v oblastech rozšíření šifrování a posílení právní ochrany a současně zvýšili transparentnost.

Office 365 je globální služba, proto stálé dodržování předpisů představuje náš závazek vyvíjet řídicí prvky Office 365 a vyhovět aktuálně platným standardům a předpisům platným pro vaše odvětví a zeměpisnou oblast. Protože předpisy mají často stejné nebo podobné řídicí prvky, usnadňuje to Microsoftu plnění požadavků nových předpisů a předpisů specifických pro vaši organizaci a odvětví.

Služby Office 365 kromě toho poskytují správcovské a uživatelské řídicí prvky, včetně eDiscovery, právního blokování a ochrany před únikem informací, které vám mohou pomoci při dodržování interních předpisů. Tyto prvky nevyžadují žádnou další místní infrastrukturu.
ZobrazitSkrýt

Nezávislé ověření

 • U našich služeb se ověřuje, jestli splňují požadavky uvedené v normě ISO 27001, vzorových doložkách EU, smlouvě HIPAA BAA a zákonu FISMA.
 • Naše smlouva o zpracování dat řeší podrobně ochranu osobních údajů, zabezpečení a zacházení s daty zákazníka, což zákazníkovi pomáhá dodržet místní předpisy.
ZobrazitSkrýt

Proaktivní přístup k dodržování předpisů

 • Do systému dodržování předpisů v Office 365 jsme zabudovali víc než 900 řídicích prvků, které nám umožňují dodržovat stále se vyvíjející průmyslové standardy.
 • Tým odborníků pro dodržování předpisů neustále sleduje standardy a předpisy a vyvíjí společné sady řídicích prvků pro náš produktový tým, který je integruje do služeb.
ZobrazitSkrýt

Zákaznické řídicí prvky pro dodržování organizačních předpisů

 • Právní blokování a eDiscovery integrované do služeb pomáhá najít, zachovat, analyzovat a sbalit elektronický obsah (často označovaný jako elektronicky uložené informace) pro právní žádost nebo vyšetřování. Prvky řízení ochrany osobních údajů vám umožňují konfigurovat, kdo má ve vaší organizaci k čemu přístup.
 • Ochrana před únikem informací v Office 365 pomáhá identifikovat, monitorovat a chránit citlivé informace ve vaší organizaci pomocí hloubkové analýzy obsahu.
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Podívejte se na některé základní světové průmyslové standardy a certifikace, které Office 365 splňuje.
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek týkající se transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat předpisy.
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek týkající se transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat předpisy FedRAMP/FISMA.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat předpisy EU.
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat požadavky zákonů HIPAA/HITECH.
Přečtěte si, jak získáváme audity třetích stran a certifikace, abyste uvěřili, že naše služby navrhujeme a provozujeme s přísnými bezpečnostními opatřeními.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Podívejte se na dokument white paper o systému dodržování předpisů u online služeb a zjistěte, jak se u služeb Office 365 omezuje riziko provozních výpadků a zvyšuje důvěra ve stabilitu služeb.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Tento dokument uvádí stručný přehled požadavků na dodržování předpisů a podrobnou analýzu toho, jak vznikaly cloudové služby Microsoftu na základě metodologií odpovídajících těmto požadavkům.
Blogy

Blogy

Přečtěte si, jak Office 365 v listopadu 2014 prošel testováním podle přísných požadavků programu FedRAMP na základě publikace NIST 800-53 u společnosti Dynamic Research Corporation – organizace 3PAO (Third Party Assessment Organization) akreditované pro FedRAMP.
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak trvale plníme potřeby vaší organizace ohledně dodržování předpisů. Shawn Veney nabízí pohled na náš přístup k dodržování předpisů: jak nám nestačí pouhé odškrtávání položek a jak dodržujeme standardy a předpisy, abychom splnili hlavní požadavky zákazníků, jako je umístění dat v určitých oblastech, zabezpečení dat a ochrana osobních údajů.
Na tomto blogu o důvěryhodných počítačových technologiích se seznámíte s výhledy Microsoftu v oblasti cloudových technologií. V tomto dílu probereme princip vzájemné závislosti cloudových služeb.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
V tomto dílu probíráme nutnost klasifikovat a oddělovat data – aby bylo možné uskutečnit migraci cloudu – a přitom dodržovat předpisy a standardy platné pro citlivá data.
Když přejdete ke cloudovým službám, nemusíte ztratit přehled o tom, co se děje. Určitě ne, když máte Office 365. Snažíme se, aby naše operace byly transparentní a mohli jste monitorovat stav svých služeb, sledovat problémy a zobrazovat historii dostupnosti.
ZobrazitSkrýt

Umístění dat a přístup k nim

ZobrazitSkrýt

Podpora s lidskou tváří

 • Pro závažné problémy nabízíme telefonickou podporu, která je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Naše postupy zasahují provozní i vývojovou oblast, takže problémy, které se nedají vyřešit za provozu, jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připraveni řešit přímo pracovníci našeho vývojového týmu.
ZobrazitSkrýt

Vy jste těmi, komu se zodpovídáme.

 • Důkladně kontrolujeme všechny incidenty služeb bez ohledu na velikost jejich dopadu, a pokud se dotýkají vaší organizace, poskytneme vám příslušnou analýzu.
 • Zavazujeme se poskytovat minimálně 99,9% dostupnost s finanční zárukou.
Nejnovější čísla dostupnosti ve světě v procentech:
2013
20
14
99,97 %
99,96 %
99,98 %
99,99 %
99,95 %
99,98 %
99,99 %
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

V těchto odpovědích na časté otázky najdete informace o přístupu třetích stran k datům.
Od našich subdodavatelů požadujeme, aby dodržovali standardy zabezpečení a ochrany osobních údajů odpovídající těm, které používáme my, a kvůli transparentnosti vás informujeme o tom, se kterými subdodavateli spolupracujeme a co dělají.
Umožňujeme vám zjistit, jestli někdo přistupoval k vašim datům. Uvědomujeme si, že u cloudu je přístup k datům jednou z vašich hlavních starostí. Chcete vědět, jestli budete mít k datům přístup, kdykoli budete potřebovat, a jestli k vašim datům nepřistupoval někdo jiný. Přečtěte si, kdo může mít přístup k vašim informacím a za jakých okolností se k nim může dostat.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Přehledná dokumentace o našich zavedených postupech, jak reagovat na právní žádosti vládních institucí o data zákazníků.
Tento dokument uvádí podrobnosti o počtech právních žádostí o data zákazníků, které jsme obdrželi od soudních orgánů po celém světě, a o tom, jak na ně Microsoft reagoval.
Blogy

Blogy

V této části ze série From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) mluví Robert Dring, ředitel a hlavní architekt řešení pro skupinu Office 365 Engineering, o našich smluvních závazcích coby poskytovatele služeb a o tom, že tyto závazky vůči našim zákazníkům vycházejí ze stejných předpisů, které platí pro celé odvětví a které naši zákazníci vyžadují. Poslechněte si taky, jak jsme zjednodušili praxi v oblasti smluv, aby byly srozumitelnější.
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak řídíme, kdo má k vašim datům ve službách přístup. Perry Clark a Vivek Sharma vám také poví o detailech správy služeb Office 365, při které se data zákazníků nevystavují technikům při odstraňování problémů.
Ve snaze zlepšit komunikaci jsme vytvořili Centrum zpráv. Centrum zpráv informuje správce Office 365 o nových funkcích a akcích, které potřebují k udržování hladkého chodu služeb Office 365.
Zjistěte, jak v rámci našeho závazku provozovat vysoce dostupné služby dosahujeme 99,9% dostupnosti u smlouvy o úrovni služeb (SLA), která je s finanční zárukou. Podívejte se, jak měříme dostupnost, a zjistěte, jakých hodnot jsme u dostupnosti Office 365 dosáhli za poslední čtyři čtvrtletí.
ZobrazitSkrýt
Vítejte

S Office 365 jsou vaše data jenom vaše. Vy je vlastníte. Vy je máte pod kontrolou. A pokud se rozhodnete přestat tyto služby používat, jsou data vaše a můžete si je vzít. Hlavní zásady našeho přístupu k získání a zachování vaší důvěry jsou:
 • Zabezpečení na úrovni služeb prostřednictvím hloubkové obrany
 • Zákaznické řídicí prvky v rámci služeb
 • Posílení zabezpečení a doporučené provozní postupy
 • Proaktivní procesy pro splnění vašich potřeb v oblasti dodržování předpisů
 • Zákaznické řídicí prvky pro dodržování organizačních předpisů
 • Nezávislé ověřování vyhovění vyvíjejícím se standardům
 • Vaše data se nepoužívají k reklamě.
 • Máte rozsáhlé možnosti řízení ochrany osobních údajů.
 • Když budete chtít, můžete si svá data vzít.
 • Víte, kde jsou vaše data uložená a kdo k nim má přístup.
 • Máte přehled o dostupnosti a změnách služeb.
 • Finanční záruka 99,9% dostupnosti
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Nejdůležitější otázky, které byste měli položit svému poskytovateli cloudových služeb, pokud uvažujete o použití cloudu pro své IT služby, a odpovědi, které na tyto otázky dává Microsoft Office 365.
Nejdůležitější aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení při zjišťování bezpečnosti a důvěryhodnosti poskytovatelů cloudových služeb a jimi poskytovaných služeb.
Podívejte se na některé základní světové průmyslové standardy a certifikace, které Office 365 splňuje.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Podívejte se na podrobný popis služeb a funkcí dostupných v Office 365.
Podívejte se, pro které nabízené plány typu Enterprise a Small Business pro služby Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics CRM Online je Centrum zabezpečení určené. Plány musí být prodány nebo poskytnuty přímo Microsoftem.
Dokument white paper k ochraně osobních údajů v Office 365 obsahuje podrobnější pohled na standardy ochrany osobních údajů v Office 365.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Podívejte se na dokument white paper o systému dodržování předpisů u online služeb a zjistěte, jak se u služeb Office 365 omezuje riziko provozních výpadků a zvyšuje důvěra ve stabilitu služeb.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Dokument white paper o zabezpečení Office 365 obsahuje podrobný popis zabezpečení služeb Office 365.
Blogy

Blogy

V této části ze série From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) mluví Robert Dring, ředitel a hlavní architekt řešení pro skupinu Office 365 Engineering, o našich smluvních závazcích coby poskytovatele služeb a o tom, že tyto závazky vůči našim zákazníkům vycházejí ze stejných předpisů, které platí pro celé odvětví a které naši zákazníci vyžadují. Poslechněte si taky, jak jsme zjednodušili praxi v oblasti smluv, aby byly srozumitelnější.
Přečtěte si, jak Office 365 v listopadu 2014 prošel testováním podle přísných požadavků programu FedRAMP na základě publikace NIST 800-53 u společnosti Dynamic Research Corporation – organizace 3PAO (Third Party Assessment Organization) akreditované pro FedRAMP.
Tato nová digitální řada zachycuje autentické konverzace o důvěře k Office 365 s lidmi, kteří navrhují, vytvářejí a udržují v chodu služby Office 365. První téma je Proč důvěřovat Office 365?
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak trvale plníme potřeby vaší organizace ohledně dodržování předpisů. Shawn Veney nabízí pohled na náš přístup k dodržování předpisů: Nestačí nám pouhé odškrtávání položek. Dodržujeme standardy a předpisy, abychom splnili klíčové požadavky zákazníků, jako je umístění dat v určitých oblastech, zabezpečení dat a ochrana osobních údajů.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak řídíme, kdo má k vašim datům ve službách přístup. Perry Clark a Vivek Sharma vám také poví o detailech správy služeb Office 365, při které se data zákazníků nevystavují technikům při odstraňování problémů.
Přečtěte si o tom, jak úspěšný protest Microsoftu proti nařízení NSL (National Security Letter) chrání dlouhodobou politiku upozorňování podnikových zákazníků na to, že vládní instituce požadují jejich data.
Přečtěte si informace o tom, jak se teď naše smluvní závazky u Office 365 a dalších cloudových služeb pro firmy, jako je Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM nebo Windows Intune, považují za splnění přísných standardů zákonů Evropské unie na ochranu osobních údajů.
Podívejte se, jak jsme se ve světle nedávných obvinění rozhodli podniknout okamžitou a koordinovanou akci v oblastech rozšíření šifrování a posílení právní ochrany a současně zvýšit transparentnost.
Získejte další informace o našem závazku provozovat vysoce dostupné služby a o naší smlouvě o úrovni služeb. Podívejte se, jak měříme dostupnost, a zjistěte, jakých hodnot jsme u dostupnosti Office 365 dosahovali za posledních šest čtvrtletí.
ZobrazitSkrýt
Integrované zabezpečení

Office 365 jsou služby se zpřísněným zabezpečením navržené v souladu s Microsoft SDL (Security Development Lifecycle).. Spojili jsme osvědčené postupy ze dvou desetiletí vytváření podnikového softwaru a správy online služeb, abychom vám poskytli integrované softwarové řešení ve formě služeb.

V Office 365 se na úrovni služeb používá přístup hloubkové obrany k poskytování fyzické, logické a datové vrstvy funkcí zabezpečení a provozních doporučených postupů. Služby Office 365 kromě toho nabízí řídicí prvky pro uživatele a správce umožňující další zabezpečení prostředí na podnikové úrovni.
ZobrazitSkrýt

Fyzické zabezpečení

 • 24hodinové monitorování datových center
 • Vícefaktorové ověřování včetně biometrického skenování pro přístup do datového centra
 • Oddělení vnitřní sítě datového centra od externí sítě
 • Díky rozdělení rolí je umístění konkrétních dat zákazníků nedostupné pracovníkům, kteří mají fyzický přístup.
 • Vadné disky a hardware se demagnetují a zničí.
ZobrazitSkrýt

Logické zabezpečení

 • Lockboxové postupy přísně kontrolovaného procesu eskalace značně omezují přístup lidí k vašim datům.
 • Na serverech se spouštějí pouze procesy, které jsou na seznamu povolených, čímž se minimalizuje riziko škodlivého kódu.
 • Specializované týmy pro správu hrozeb aktivně předvídají škodlivý přístup, předcházejí mu a omezují ho.
 • Skenování portů, skenování zranitelnosti hraniční sítě a detekce průniku umožňují předejít přístupu se zlými úmysly nebo takový přístup zjistit.
ZobrazitSkrýt

Zabezpečení dat

 • Data, která máte uložená na našich serverech, jsou chráněná šifrováním.
 • Šifrování při přenosu pomocí SSL/TLS chrání vaše data přenášená mezi vámi a Microsoftem.
 • Správa hrozeb, monitorování zabezpečení a kontrola integrity souborů a dat umožňují předejít manipulaci s daty nebo takovou manipulaci zjistit.
ZobrazitSkrýt

Řídicí prvky pro správce a uživatele

 • Služba RMS (Rights Management Services) brání přístupu na úrovni souborů v případě zadání chybných přihlašovacích údajů uživatele.
 • Vícefaktorové ověřování chrání přístup ke službám pomocí dalšího faktoru, jako je telefon.
 • S/MIME poskytuje zabezpečený e-mailový přístup založený na certifikátech.
 • Šifrování zpráv Office 365 umožňuje posílat šifrované e-maily komukoli.
 • Ochrana před únikem informací (DLP) brání únikům citlivých dat z organizace nebo jejího okolí.
 • Ochrana před únikem informací se může kombinovat se službami Rights Management a Šifrování zpráv Office 365. Správci tak získají větší možnosti použití vhodných zásad k ochraně citlivých dat.
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Nejdůležitější aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení při zjišťování bezpečnosti a důvěryhodnosti poskytovatelů cloudových služeb a jimi poskytovaných služeb.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Tento dokument white paper popisuje přístup hloubkové obrany, který online služba Microsoft Exchange Online Protection (EOP) používá k tomu, aby zajistila, že škodlivé e-mailové zprávy neohrozí zabezpečení vaší organizace.
Dokument white paper o zabezpečení Office 365 obsahuje podrobný popis zabezpečení služeb Office 365.
Tento dokument white paper popisuje, jak Office 365 pro uživatele zajišťuje řídicí prvky pro zabezpečení a dodržování předpisů, které potřebují, a vysvětluje do jaké míry Office 365 těmto potřebám vyhovuje nebo je překračuje a jak pokračují inovace.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Na této stránce jsou uvedeny informace o funkcích ochrany osobních údajů a zabezpečení u konkrétních služeb, které jsou dostupné v rámci Centra zabezpečení pro Microsoft Online Services.
Tento dokument white paper vysvětluje, co u Microsoftu znamenají cloudové počítačové technologie a jak služby Office 365 nabízejí důvěryhodnou cloudovou infrastrukturu.
Tento dokument white paper ukazuje, jak organizace GFS (Global Foundation Services) funguje s důrazem na fórum Information Security Management, program Risk Management a program Information Security Policy z OSSC ISMS.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Přečtěte si, jak se při tisících vývojářů a miliónech řádků kódu jedna společnost učí vytvářet ve stále nebezpečnějším světě bezpečný software.
Blogy

Blogy

Podívejte se, jak naše pojetí zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů v Office 365 má dva stejně důležité rozměry ochrany vašich dat – integrované funkce a zákaznické řídicí prvky.
Poslechněte si, jak naše základní infrastruktury RBAC (Roles-based Access Control) a PowerShell umožňují přístup bez zvýšených oprávnění. Tyto infrastruktury zajišťují, aby každý, kdo potřebuje spravovat příslušnou službu, nejdřív prošel procesem získání oprávnění.
V návaznosti na téma popisující, proč jsme Exchange vytvářeli tak, jak jsme ho vytvářeli, si poslechněte vysvětlení některých změn architektury, které jsme v Exchangi provedli během po sobě následujících verzí.
ZobrazitSkrýt
Ochrana osobních údajů jako základní princip našich služeb

Centrum zabezpečení služeb Office 365

Když svoje data svěříte službám Office 365, zůstanete výhradním vlastníkem těchto dat: u dat uložených v Office 365 vám zůstanou zachována práva, vlastnické nároky i zájmy. Jednou z našich zásad je, že nebudeme využívat vaše data k reklamním účelům a nebudeme je ani používat jinak než pro účely, které jsou v souladu s poskytováním cloudových služeb umožňujících zvyšování produktivity vaší organizace.
ZobrazitSkrýt

Vlastnictví dat a co to znamená

 • Vy jste vlastníkem dat, Microsoft je strážcem nebo zpracovatelem vašich dat.
 • Jsou to vaše data, takže když se rozhodnete přestat službu používat, můžete si svá data vzít..
 • Vaše data nevyužíváme k reklamním účelům.
ZobrazitSkrýt

Naše role jako zpracovatele dat

 • Vaše data používáme výhradně pro účely, které jsou v souladu s poskytováním služeb, za které nám platíte.
 • Pravidelně zveřejňujeme počty požadavků soudních orgánů, které dostáváme, prostřednictvím našich zpráv o transparentnosti.
 • Pokud nás o přístup k datům zákazníků požádá některý orgán státní správy, přesměrujeme tuto žádost, pokud je to možné, na vás, zákazníky, a veškeré neplatné právní požadavky, které by usilovaly o to, abychom informace o tomto požadavku zákazníkovi nepředali, budeme řešit soudní cestou.
ZobrazitSkrýt

Prvky řízení ochrany osobních údajů

 • Prvky řízení ochrany osobních údajů vám umožňují konfigurovat, kdo má ve vaší organizaci k čemu přístup.
 • Prvky návrhu brání tomu, aby docházelo ke směšování vašich dat s daty jiných organizací používajících Office 365.
 • Rozsáhlé auditování a dohled brání správcům získat neoprávněný přístup k vašim datům.
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Nejdůležitější aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení při zjišťování bezpečnosti a důvěryhodnosti poskytovatelů cloudových služeb a jimi poskytovaných služeb.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Přečtěte si o tom, jak přístup Microsoftu zajišťuje, aby data zákazníků v našich podnikových službách zůstala důvěrná. Seznámíte se i s tím, jakými způsoby zajišťujeme, aby naše služby chránily osobní údaje, a jak umožňujeme zákazníkům dělat informovaná rozhodnutí týkající se ochrany jejich dat v cloudu.
Dokument white paper o ochraně osobních údajů v Office 365 obsahuje podrobnější pohled na standardy ochrany údajů v Office 365.
Na této stránce jsou uvedené informace o funkcích ochrany osobních údajů a zabezpečení u konkrétních služeb, které jsou dostupné v rámci Centra zabezpečení pro Microsoft Online Services.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Přečtěte si naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v Office 365 Týká se dat shromažďovaných Microsoftem během vašeho používání a správy služeb Office 365.
Tento dokument nabízí jednoduchou příručku ke konfiguraci různých nastavení ochrany osobních údajů, která se nacházejí na stránce Office 365 > Správce > Nastavení služby.
Tento dokument nabízí jednoduchou příručku ke konfiguraci různých nastavení ochrany osobních údajů, která se nacházejí na stránce Office 365 > Správce > Nastavení služby.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Přečtěte si pokyny ke změně nastavení ochrany osobních údajů v Office 2013. Také tu najdete odkazy na užitečné pokyny pro Office 2010, Office 2007 a Office 2003.
Blogy

Blogy

Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak řídíme, kdo má k vašim datům ve službách přístup. Perry Clark a Vivek Sharma vám také poví o detailech správy služeb Office 365, při které se data zákazníků nevystavují technikům při odstraňování problémů.
Přečtěte si o tom, jak úspěšný protest Microsoftu proti nařízení NSL (National Security Letter) chrání dlouhodobou politiku upozorňování podnikových zákazníků na to, že vládní instituce požadují jejich data.
Přečtěte si, jak naši zákazníci z řad podniků využívají výhod smluv o cloudových službách společnosti Microsoft, které jsou v slouladu s nejpřísnějšími normami zákonů na ochranu osobních údajů v EU.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
Podívejte se, jak jsme ve světle nedávných obvinění podnikli okamžitou a koordinovanou akci v oblastech rozšíření šifrování a posílení právní ochrany a současně zvýšili transparentnost.
ZobrazitSkrýt
Stálé dodržování předpisů

Office 365 je globální služba, proto stálé dodržování předpisů představuje náš závazek vyvíjet řídicí prvky Office 365 a vyhovět aktuálně platným standardům a předpisům platným pro vaše odvětví a zeměpisnou oblast. Protože předpisy mají často stejné nebo podobné řídicí prvky, usnadňuje to Microsoftu plnění požadavků nových předpisů a předpisů specifických pro vaši organizaci a odvětví.

Služby Office 365 kromě toho poskytují správcovské a uživatelské řídicí prvky, včetně eDiscovery, právního blokování a ochrany před únikem informací, které vám mohou pomoci při dodržování interních předpisů. Tyto prvky nevyžadují žádnou další místní infrastrukturu.
ZobrazitSkrýt

Nezávislé ověření

 • U našich služeb se ověřuje, jestli splňují požadavky uvedené v normě ISO 27001, vzorových doložkách EU, smlouvě HIPAA BAA a zákonu FISMA.
 • Naše smlouva o zpracování dat řeší podrobně ochranu osobních údajů, zabezpečení a zacházení s daty zákazníka, což zákazníkovi pomáhá dodržet místní předpisy.
ZobrazitSkrýt

Proaktivní přístup k dodržování předpisů

 • Do systému dodržování předpisů v Office 365 jsme zabudovali víc než 900 řídicích prvků, které nám umožňují dodržovat stále se vyvíjející průmyslové standardy.
 • Tým odborníků pro dodržování předpisů neustále sleduje standardy a předpisy a vyvíjí společné sady řídicích prvků pro náš produktový tým, který je integruje do služeb.
ZobrazitSkrýt

Zákaznické řídicí prvky pro dodržování organizačních předpisů

 • Právní blokování a eDiscovery integrované do služeb pomáhá najít, zachovat, analyzovat a sbalit elektronický obsah (často označovaný jako elektronicky uložené informace) pro právní žádost nebo vyšetřování. Prvky řízení ochrany osobních údajů vám umožňují konfigurovat, kdo má ve vaší organizaci k čemu přístup.
 • Ochrana před únikem informací v Office 365 pomáhá identifikovat, monitorovat a chránit citlivé informace ve vaší organizaci pomocí hloubkové analýzy obsahu.
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

Podívejte se na některé základní světové průmyslové standardy a certifikace, které Office 365 splňuje.
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek týkající se transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat předpisy.
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek týkající se transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat předpisy FedRAMP/FISMA.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat předpisy EU.
V odpovědích na časté otázky zjistíte, jak náš závazek transparentnosti pomáhá zákazníkům dodržovat požadavky zákonů HIPAA/HITECH.
Přečtěte si, jak získáváme audity třetích stran a certifikace, abyste uvěřili, že naše služby navrhujeme a provozujeme s přísnými bezpečnostními opatřeními.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Podívejte se na dokument white paper o systému dodržování předpisů u online služeb a zjistěte, jak se u služeb Office 365 omezuje riziko provozních výpadků a zvyšuje důvěra ve stabilitu služeb.
Tento dokument white paper popisuje, jak služby Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a řízení rizik definované standardem CCM (Cloud Control Matrix) vydaným organizací Cloud Security Alliance.
Tento dokument uvádí stručný přehled požadavků na dodržování předpisů a podrobnou analýzu toho, jak vznikaly cloudové služby Microsoftu na základě metodologií odpovídajících těmto požadavkům.
Blogy

Blogy

Přečtěte si, jak Office 365 v listopadu 2014 prošel testováním podle přísných požadavků programu FedRAMP na základě publikace NIST 800-53 u společnosti Dynamic Research Corporation – organizace 3PAO (Third Party Assessment Organization) akreditované pro FedRAMP.
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak trvale plníme potřeby vaší organizace ohledně dodržování předpisů. Shawn Veney nabízí pohled na náš přístup k dodržování předpisů: jak nám nestačí pouhé odškrtávání položek a jak dodržujeme standardy a předpisy, abychom splnili hlavní požadavky zákazníků, jako je umístění dat v určitých oblastech, zabezpečení dat a ochrana osobních údajů.
Na tomto blogu o důvěryhodných počítačových technologiích se seznámíte s výhledy Microsoftu v oblasti cloudových technologií. V tomto dílu probereme princip vzájemné závislosti cloudových služeb.
ZobrazitSkrýt
Zobrazit další položky
V tomto dílu probíráme nutnost klasifikovat a oddělovat data – aby bylo možné uskutečnit migraci cloudu – a přitom dodržovat předpisy a standardy platné pro citlivá data.
ZobrazitSkrýt
Transparentní operace

Centrum zabezpečení služeb Office 365

Když přejdete ke cloudovým službám, nemusíte ztratit přehled o tom, co se děje. Určitě ne, když máte Office 365. Snažíme se, aby naše operace byly transparentní a mohli jste monitorovat stav svých služeb, sledovat problémy a zobrazovat historii dostupnosti.
ZobrazitSkrýt

Umístění dat a přístup k nim

ZobrazitSkrýt

Podpora s lidskou tváří

 • Pro závažné problémy nabízíme telefonickou podporu, která je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Naše postupy zasahují provozní i vývojovou oblast, takže problémy, které se nedají vyřešit za provozu, jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připraveni řešit přímo pracovníci našeho vývojového týmu.
ZobrazitSkrýt

Vy jste těmi, komu se zodpovídáme.

 • Důkladně kontrolujeme všechny incidenty služeb bez ohledu na velikost jejich dopadu, a pokud se dotýkají vaší organizace, poskytneme vám příslušnou analýzu.
 • Zavazujeme se poskytovat minimálně 99,9% dostupnost s finanční zárukou.
Nejnovější čísla dostupnosti ve světě v procentech:
ZobrazitSkrýt
2013
2. čtvrtletí
99,97 %
3. čtvrtletí
99,96 %
4. čtvrtletí
99,98 %
ZobrazitSkrýt
2014
1. čtvrtletí
99,99 %
2. čtvrtletí
99,95 %
3. čtvrtletí
99,98 %
4. čtvrtletí
99,99 %
Poznámka: Některé podrobnosti a blogy jsou dostupné pouze v angličtině.
Časté otázky a seznamy

Časté otázky a seznamy

V těchto odpovědích na časté otázky najdete informace o přístupu třetích stran k datům.
Od našich subdodavatelů požadujeme, aby dodržovali standardy zabezpečení a ochrany osobních údajů odpovídající těm, které používáme my, a kvůli transparentnosti vás informujeme o tom, se kterými subdodavateli spolupracujeme a co dělají.
Umožňujeme vám zjistit, jestli někdo přistupoval k vašim datům. Uvědomujeme si, že u cloudu je přístup k datům jednou z vašich hlavních starostí. Chcete vědět, jestli budete mít k datům přístup, kdykoli budete potřebovat, a jestli k vašim datům nepřistupoval někdo jiný. Přečtěte si, kdo může mít přístup k vašim informacím a za jakých okolností se k nim může dostat.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Přehledná dokumentace o našich zavedených postupech, jak reagovat na právní žádosti vládních institucí o data zákazníků.
Tento dokument uvádí podrobnosti o počtech právních žádostí o data zákazníků, které jsme obdrželi od soudních orgánů po celém světě, a o tom, jak na ně Microsoft reagoval.
Blogy

Blogy

V této části ze série From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) mluví Robert Dring, ředitel a hlavní architekt řešení pro skupinu Office 365 Engineering, o našich smluvních závazcích coby poskytovatele služeb a o tom, že tyto závazky vůči našim zákazníkům vycházejí ze stejných předpisů, které platí pro celé odvětví a které naši zákazníci vyžadují. Poslechněte si taky, jak jsme zjednodušili praxi v oblasti smluv, aby byly srozumitelnější.
Tento nový blogový příspěvek From Inside the Cloud (Ze zákulisí cloudu) ukazuje, jak řídíme, kdo má k vašim datům ve službách přístup. Perry Clark a Vivek Sharma vám také poví o detailech správy služeb Office 365, při které se data zákazníků nevystavují technikům při odstraňování problémů.
Ve snaze zlepšit komunikaci jsme vytvořili Centrum zpráv. Centrum zpráv informuje správce Office 365 o nových funkcích a akcích, které potřebují k udržování hladkého chodu služeb Office 365.
Zjistěte, jak v rámci našeho závazku provozovat vysoce dostupné služby dosahujeme 99,9% dostupnosti u smlouvy o úrovni služeb (SLA), která je s finanční zárukou. Podívejte se, jak měříme dostupnost, a zjistěte, jakých hodnot jsme u dostupnosti Office 365 dosáhli za poslední čtyři čtvrtletí.
{"pmgControls":[{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.pmg-mobile-showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}