Exchange

Nejčastější dotazy k licencování Exchange

Tento článek odpovídá na nejčastější dotazy týkající se licencování Exchange.

Přechody mezi verzemi Exchange Serveru

ZobrazitSkrýt
Když si koupím licence Exchange Serveru 2013, získám práva ke klientovi Outlook?
Ne, po Exchange Serveru 2003 už není licence na klienta Outlook součástí licence CAL pro Exchange. Pro Exchange Server 2013 se proto musí zakoupit samostatně. Licence Standard CAL k Exchange Serveru 2013 poskytuje práva pro přístup k e-mailu, kalendáři, kontaktům a úkolům pomocí Outlook Web Appu (OWA) nebo přes mobilní zařízení prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync.
ZobrazitSkrýt
Používám teď Správce poštovní schránky v Exchange Serveru 2003 nebo Spravované složky v Exchange Serveru 2007. Jak se dají podobné funkce licencovat v Exchange Serveru 2013?
Z těchto funkcí se v Exchange Serveru 2013 staly „Zásady uchovávání informací“ a umožňují flexibilní používání zásad nejen u složek, ale i u jednotlivých e-mailů. Tyto funkce se mezi verzemi vyvíjely takhle:
 • Exchange Server 2003: Licence Standard CAL zahrnovala Správce poštovní schránky.
 • Exchange Server 2007: Licence Standard CAL zahrnovala spravované výchozí složky. Licence Enterprise CAL zahrnovala spravované vlastní složky.
 • Exchange Server 2010: Licence Standard CAL zahrnovala vylepšené funkce pro spravované výchozí složky. Licence Enterprise CAL zahrnovala vylepšené funkce pro spravované vlastní složky.
 • Exchange Server 2013: Licence Standard CAL i Enterprise CAL teď zahrnují zásady uchovávání informací.
 • Exchange Online: Licence Standard CAL zahrnuje výchozí zásady uchovávání informací. Licence Enterprise CAL zahrnuje vlastní zásady uchovávání informací.
ZobrazitSkrýt
Pro vysokou dostupnost prostřednictvím serveru poštovních schránek jsme u Exchange Serveru 2010 používali skupiny dostupnosti databáze. Jaké možnosti vysoké dostupnosti jsou u Exchange Serveru 2013?
Exchange Server 2013 dál využívá skupiny dostupnosti databáze – kolekce serverů poštovních schránek, které aktualizují kopie databáze pomocí průběžné replikace, komunikují při správě selhání a můžou poskytovat automatické převzetí služeb při selhání a obnovení při nejrůznějších problémech, které můžou postihnout jednotlivé komponenty, databáze, servery a datová centra. Exchange Server 2013 taky poskytuje spravovanou dostupnost – vnitřní funkce zaměřené na sledování a obnovení, které jsou úzce integrované a umožňují předcházet selháním, aktivně obnovovat služby, automaticky iniciovat převzetí služeb serverů při selhání nebo upozorňovat správce, že je potřeba podniknout nějakou akci. Hlavní je sledování a správa činností koncového uživatele, nejen dostupnost serveru a komponent, aby byla služba nepřetržitě dostupná. Další informace najdete v článku Předpoklady pro Exchange Server 2013.

Ceny a licence serveru

ZobrazitSkrýt
Vyžaduje licence Enterprise CAL verzi Enterprise Server a naopak?
Ne. Licence Standard a Enterprise CAL se dají používat s oběma edicemi serveru.
ZobrazitSkrýt
Když se rozhodneme provozovat Exchange Server 2013 na virtuálním počítači a ne přímo na fyzickém serveru, jaký to bude mít vliv na licence?
Pro každou běžící instanci Exchange Serveru 2013 je nutná jedna serverová licence – ať je server nainstalovaný nativně na fyzickém počítači, nebo na virtuálním počítači. Přečtěte si další informace o podpoře virtualizace.
ZobrazitSkrýt
Musí mít společnosti, které chtějí nabídnout e-mail lidem mimo organizaci, jako třeba podnikovým absolventům nebo vysloužilcům (externím uživatelům), pro Exchange Server 2013 licenci pro externí připojení (External Connector License)?
Ne. Externí uživatelé nemusí mít kvůli přístupu k Exchange Serveru 2013 licence CAL. Práva přístupu ke standardním funkcím Exchange pro externí uživatele jsou teď zahrnutá v samotné licenci Exchange Serveru 2013.
ZobrazitSkrýt
Když několik uživatelů sdílí stejný počítač, musí mít každý licenci Exchange Enterprise CAL?
Zákazníci můžou dál licencovat Exchange Server 2013 prostřednictvím licencí CAL vázaných na uživatele nebo na zařízení. Pokud několik uživatelů sdílí počítač a nebudou jednotlivě přistupovat k serveru Exchange z jiných zařízení (třeba ze svých domácích počítačů), můžou mít jednu licenci CAL na zařízení.
ZobrazitSkrýt
Existují pro Exchange Server 2013 a licence CAL nějaké licenční předpoklady?
Ano. Další informace najdete v článku Předpoklady pro Exchange Server 2013.
ZobrazitSkrýt
Může si zákazník koupit některé funkce, jako třeba Místní archiv nebo Jednotné zasílání zpráv, odděleně od licence Enterprise CAL?
Zákazníci můžou funkce Místní archiv a Místní blokování pro archivaci získat prostřednictvím Exchange Online – archivu pro Exchange Server. Rozšířené zabezpečení můžou získat prostřednictvím Exchange Online Protection. Všechny další nadstandardní funkce jsou dostupné jenom v Enterprise CAL nebo v E-CAL Suite.
ZobrazitSkrýt
Jsou služby stále součástí licence Enterprise CAL?
Ano – zákazníkům je ročně účtováno předplatné Exchange Online Protection pro ochranu uživatelů před viry a předplatné ochrany před únikem informací (DLP) v Exchange Online (dál souhrnně „Služby“). Zákazníci si taky můžou koupit licenci Exchange Enterprise CAL bez Služeb – pokud nepotřebují DLP nebo ochranu proti virům a spamu.
ZobrazitSkrýt
Můžu si koupit licenci Enterprise CAL bez služeb?
Pokud si chce zákazník koupit licenci Exchange Enterprise CAL jako Otevřenou (Open), je dostupná se Službami nebo bez nich. Pokud si ji zákazník chce koupit jako Vybranou (Select), má dvě možnosti. Může si koupit licenci (jenom L) a získat licenci CAL bez Software Assurance a Služeb. Nebo když chce Software Assurance (L&SA), musí si taky koupit Služby.

Ceny a licence Exchange Online

ZobrazitSkrýt
Jak je Exchange Online licencovaný?
Exchange Online je licencovaný podle modelu předplatného, ve kterém každý uživatel potřebuje licenci uživatelského předplatného (USL). Dostupné jsou tři typy předplatných: Exchange Online Kiosk, Exchange Online – plán 1 a Exchange Online – plán 2. Tato předplatná se dají koupit samostatně nebo jako součást plánu Office 365, který zahrnuje SharePoint Online, Online Skype pro firmy a Office ProPlus.
ZobrazitSkrýt
Kde se dají najít podrobné informace o různých typech předplatného Exchange Online?
Pokud chcete porovnat různé plány, podívejte se na článek Porovnání plánů Exchange. Podrobnější informace najdete v článku Popis služby Exchange Online.
ZobrazitSkrýt
Vyžadují konferenční místnosti předplatné? Je jejich počet nějak omezený?
Ne. Poštovní schránky prostředků (včetně poštovních schránek místností a poštovních schránek vybavení) jsou speciální typy poštovních schránek, které jsou poskytované zdarma jako součást Exchange Online. Počet předplatných konferenčních místností není omezený.
ZobrazitSkrýt
Vyžadují sdílené poštovní schránky předplatné?
Ne. Sdílené poštovní schránky nemají přihlašovací údaje, takže k nim mají přístup jenom licencovaní uživatelé, kterým byl udělen přístup delegáta (úplné oprávnění k poštovní schránce, oprávnění Odeslat jako nebo Poslat jménem). Všimněte si, že uživatelé s předplatným Exchange Online Kiosk nemají přístup delegáta, takže nemají ke sdíleným poštovním schránkám přístup.

Sdílené poštovní schránky mají menší kvótu než běžné poštovní schránky (10 GB) a nezahrnují funkce osobního archivu a právního blokování. Pokud tyto funkce potřebujete, můžete si koupit Exchange Online – plán 1 nebo plán 2 a přiřadit ho ke sdílené poštovní schránce.

Počet sdílených poštovních schránek není omezený.
ZobrazitSkrýt
Můžu pro sdílenou poštovní schránku povolit Místní archiv?
Když chcete povolit Místní archiv, musíte sdílenou poštovní schránku přiřadit k předplatnému Exchange Online – plán 1 plus Exchange Online – archiv nebo k předplatnému Exchange Online – plán 2. Sdílená poštovní schránka se nemůže používat k archivaci e-mailů organizace, s výjimkou zpráv odeslaných ze sdílené poštovní schránky nebo přijatých do sdílené poštovní schránky.

Místní archiv se může používat jenom k archivaci pošty jednoho uživatele nebo entity, pro kterou byla použita licence. Používat Místní archiv jako prostředek k ukládání pošty od víc uživatelů nebo entit není dovoleno. Správci IT nemůžou třeba vytvořit sdílené poštovní schránky a povolit uživatelům zkopírovat (prostřednictvím pravidla kopie nebo přenosu) sdílenou poštovní schránku výlučně za účelem archivace.
ZobrazitSkrýt
Můžu sdílenou poštovní schránku dát do Místního blokování pro archivaci?
Pokud chcete sdílenou poštovní schránku dát do Místního blokování pro archivaci, musíte k ní přiřadit předplatné Exchange Online – plán 2.
ZobrazitSkrýt
A co poštovní schránky, které odesílají e-maily přes SMTP (třeba obchodní aplikace a místní zařízení) – vyžadují předplatné?
Ano, tyto poštovní schránky vyžadují předplatné. Typ předplatného může být Exchange Online Kiosk nebo Exchange Online – plán 1 nebo plán 2.
ZobrazitSkrýt
A co poštovní schránky vyhledávání (sloužící k uložení výsledků vyhledávání ve více poštovních schránkách) – vyžadují předplatné?
Ne. Další informace o poštovních schránkách vyhledávání najdete v článku Vytvoření poštovní schránky vyhledávání k uložení výsledků vyhledávání v poštovních schránkách.
ZobrazitSkrýt
Jaké jsou v Exchange Online licenční požadavky pro poštovní schránky veřejné složky?
Poštovní schránky veřejné složky jsou dostupné v Exchange Online – plánu 1 a plánu 2. Nejsou dostupné pro uživatele s předplatným Exchange Online Kiosk.
ZobrazitSkrýt
Můžu používat zaznamenávání deníku nebo pravidla přenosu ke kopírování zpráv do poštovní schránky Exchange Online za účelem archivace?
Ne. Používat zaznamenávání deníku, pravidla přenosu nebo pravidla automatického předávání ke kopírování zpráv do poštovní schránky Exchange Online za účelem dvojího doručení není dovoleno. Když chcete zprávy zachovat, musíte obsah uživatelů dát do Místního blokování pro archivaci nebo zapisovat zprávy do externího deníku.
ZobrazitSkrýt
Je nějak omezená délka zpráv ukládaných v primární poštovní schránce nebo archivu?
Doba trvání zásad uchovávání informací není omezená. Dobu uchování můžete nastavit podle potřeb organizace.
ZobrazitSkrýt
Co v Exchange Online – plánu 2 znamená „neomezené úložiště“?
Funkce Místní archiv v Exchange Online – plánu 2 poskytuje neomezené úložiště dat e-mailu pro jednoho uživatele. Místní archiv má výchozí kvótu, která je dost velká, aby vyhověla rozumné míře použití, včetně importu historických e-mailů jednoho uživatele. Pokud by došlo k nepravděpodobné situaci, že uživatel dosáhne této kvóty, je nutné zavolat na linku podpory Office 365. Další informace o archivaci najdete v článku Popis služby Exchange Online.
ZobrazitSkrýt
Platí se něco za načtení historických dat do Místního archivu?
Microsoft poskytuje pro samoobslužné hromadné načtení historických dat do Místního archivu nástroj PST Capture. Koncoví uživatelé nebo správci můžou položky ze souborů PST do Místního archivu importovat taky pomocí Outlooku. Pokud plánujete migraci do Office 365, můžete obsah PST importovat do místních poštovních schránek předtím, než poštovní schránky přesunete do Exchange Online. Za žádný z těchto způsobů načtení historických dat se nic neplatí.
ZobrazitSkrýt
Pokud nějaký uživatel opustí naši společnost a potřebujeme uchovat kopii dat v jeho poštovní schránce a v Místním archivu, jaké máme možnosti?
Máte několik možností:
 • Data uživatele můžete exportovat do souboru PST a ten uložit místně. Přečtete si další informace.
 • Data v poštovní schránce uživatele můžete uchovat tím, že uživatele dáte do Místního blokování pro archivaci a poštovní schránku označíte jako neaktivní, jak je popsáno tady. Pro neaktivní poštovní schránku není potřeba udržovat licenci uživatelského předplatného.
 • Pokud máte hybridní nasazení Exchange Serveru a Exchange Online, můžete poštovní schránku migrovat zpátky do místního uložení. Další informace o hybridních nasazeních najdete tady.
ZobrazitSkrýt
Jaké funkce nejsou dostupné uživatelům s předplatným Exchange Online Kiosk?
Předplatné Exchange Online Kiosk je určené pro uživatele, kteří požadují méně funkcí pro zasílání zpráv, protože nemají vyhrazené počítače. Tohle předplatné poskytuje 2 GB místa v poštovní schránce na uživatele a webový přístup pomocí Outlook Web Appu. Některé funkce jsou pro uživatele s předplatným Kiosk zakázané, například pravidla doručené pošty, poštovní schránky webu, sdílené poštovní schránky a přístup delegáta k jiným poštovním schránkám. Další informace najdete v článku Popis služby Exchange Online.
ZobrazitSkrýt
Zahrnují uživatelská předplatná Kiosk funkce, jako je Místní eDiscovery a vlastní zásady uchovávání informací?
Ano, všechna předplatná Exchange Online, včetně předplatného Exchange Online Kiosk, umožňují funkce pro celou organizaci – třeba Místní eDiscovery, zaznamenávání deníku, vlastní zásady uchovávání informací a špičkové antispamové a antimalwarové filtrování prostřednictvím Exchange Online Protection.
ZobrazitSkrýt
Mají uživatelé s předplatným Kiosk smlouvy o úrovni služeb (SLA) s jinou geografickou redundancí a dostupností než u jiných typů předplatného?
Poštovní schránky uživatelů s předplatným Kiosk jsou chráněné smlouvou SLA se stejnou geografickou redundancí a dostupností jako jiné poštovní schránky Exchange Online.
ZobrazitSkrýt
Můžu poštovní schránku Kiosk dát do Místního blokování pro archivaci?
Pokud chcete poštovní schránku kiosk dát do Místního blokování pro archivaci, musíte ji upgradovat na Exchange Online – plán 2 nebo zakoupit doplněk Exchange Online – archiv.
ZobrazitSkrýt
Můžou zákazníci zakoupit uživatelská předplatná Online Skypu pro firmy, aby pro uživatele s předplatným Kiosk získali v Outlook Web Appu funkce rychlých zpráv a informací o stavu?
Ne. Když se uživateli přiřadí předplatné Kiosk, integrace zasílání rychlých zpráv a informací o stavu v Outlook Web Appu se deaktivuje, i když má uživatel předplatné Skypu pro firmy. Protože je zablokovaný přístup k poštovním schránkám Kiosk přes Webové služby systému Exchange, nebudou se pracovníkům s předplatným Kiosk ve Skypu pro firmy aktualizovat informace o stavu a nebudou se zobrazovat e-mailové zprávy Mimo kancelář.Uživatelům, kteří tyto funkce požadují, byste měli přiřadit předplatné Exchange Online – plán 1.
ZobrazitSkrýt
Můžu „upgradovat“ uživatele z Exchange Online – plánu 1 na Exchange Online – plán 2?
Ano. Na portálu služeb Microsoft Online Services můžete uživateli přiřadit nové předplatné a staré předplatné odebrat. Tím se automaticky aktualizují možnosti uživatele v Exchange Online. Postupy nákupu nových předplatných a rušení starých se můžou lišit. Na podrobnosti se podívejte do své konkrétní licenční smlouvy.
ZobrazitSkrýt
Můžu „downgradovat“ uživatele z Exchange Online – plánu 2 na Exchange Online – plán 1?
Ano. Na portálu služeb Microsoft Online Services můžete uživateli přiřadit nové předplatné a staré předplatné odebrat. Tím se automaticky aktualizují možnosti uživatele v Exchange Online. Aby byl přechod hladký, měli byste před přiřazením nového předplatného odebrat z poštovní schránky uživatele případná Místní blokování pro archivaci. Co se při downgradu stane:
 • Data poštovní schránky: Všechna data v poštovní schránce a archivu uživatele se zachovají. Pokud má uživatel v primární poštovní schránce a archivu celkově víc než 50 GB dat, převod bude úspěšný, ale poštovní schránka nebude splňovat licenční podmínky, dokud uživatel nadbytečná data neodstraní.
 • Místní blokování pro archivaci: Pokud poštovní schránka spadá pod Místní blokování pro archivaci, bude blokování dál platné. Poštovní schránka nebude splňovat licenční podmínky, dokud nebude Místní blokování pro archivaci zrušené. Pokud používáte Synchronizaci adresářů, můžete Místní blokování pro archivaci zrušit aktualizací objektu Active Directory příslušného uživatele. Jinak kvůli tomu musíte zavolat na linku podpory.
 • Hostovaná hlasová pošta: Tato funkce se při přechodu pro uživatele automaticky zakáže.
Postupy nákupu nových předplatných a rušení starých se můžou lišit. Na podrobnosti se podívejte do své konkrétní licenční smlouvy.
ZobrazitSkrýt
Můžu „downgradovat“ uživatele z Exchange Online – plánu 1 na Exchange Online Kiosk?
Ano. Na portálu služeb Microsoft Online Services můžete uživateli přiřadit nové předplatné a staré předplatné odebrat. Tím se automaticky aktualizují možnosti uživatele v Exchange Online. Aby byl přechod hladký, měli byste před přiřazením nového předplatného odstranit u uživatele pravidla doručené pošty a oznámení SMS. Co se při downgradu stane:
 • Velikost poštovní schránky: Pokud přesahuje 2 GB, akce se nezdaří.
 • Pravidla doručené pošty: Existující pravidla doručené pošty zůstanou v platnosti, ale nepůjdou upravit. Můžete zavolat na linku podpory Office 365 a požádat, aby pravidla uživatele odstranili za vás, a uvedli tak poštovní schránku do souladu s licenčními podmínkami.
 • Oznámení SMS: Existující oznámení SMS zůstanou v platnosti, ale nová nejdou vytvářet. Můžete zavolat na linku podpory Office 365 a požádat, aby existující oznámení SMS uživatele odstranili za vás, a uvedli tak poštovní schránku do souladu s licenčními podmínkami.
Postupy nákupu nových předplatných a rušení starých se můžou lišit. Na podrobnosti se podívejte do své konkrétní licenční smlouvy.
ZobrazitSkrýt
Jaké jsou licenční požadavky, když místně provozujeme Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007 a chceme nasadit server Exchange 2010, abychom získali rozsáhlé hybridní funkce Exchange Online?
Pokud server Exchange 2010 chcete instalovat jenom proto, aby fungoval jako můstek mezi místním prostředím staršího Exchange Serveru 2003/2007 a Exchange Online, můžete si pro licencování serveru vyžádat klíč serveru „Hybrid Edition“.
ZobrazitSkrýt
Když kvůli redundanci nasadíme víc serverů „Hybrid Edition“, můžeme získat víc klíčů serveru „Hybrid Edition“?
Ano. Svůj klíč serveru Hybrid Edition můžete použít k licencování několika serverů – pokud se server Hybrid Edition používá podle výše popsaných pokynů.
ZobrazitSkrýt
Potřebujeme klíč Hybrid Edition, když naše organizace provozuje Exchange Server 2013?
Ne. Exchange Server 2013 zahrnuje nativní hybridní funkce, takže svoji organizaci, která používá Exchange Server 2013, můžete připojit k Exchange Online bez serveru Hybrid Edition. Hybrid Edition je jenom pro organizace, které používají Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2010. Zákazníci s Exchange Serverem 2010 můžou taky dál připojovat svoje organizace přímo k Exchange Online bez dodatečného serveru Hybrid Edition v případě, že aktualizovali na nejnovější Service Pack – nebo si můžou nainstalovat hybridní Exchange Server 2013. Zákazníci s Exchange 2003 můžou dál používat servery Exchange 2010 Hybrid Edition pro připojení k Exchange Online s nejnovější aktualizací Service Pack.
ZobrazitSkrýt
Co když jsme už server licencovali pomocí klíče Hybrid Edition a chceme ho přelicencovat pomocí klíče Standard Edition nebo Enterprise Edition – jak to uděláme?
Nový kód Product Key můžete zadat pomocí prostředí PowerShell.
ZobrazitSkrýt
Když máme některé uživatele hostované v Exchange Online a některé místně, můžeme záznam MX nakonfigurovat tak, aby ukazoval na Office 365 a ne na místní servery? Pokud ano, potřebujeme pro místní uživatele předplatná Exchange Online Protection?
V hybridním nasazení můžete záznam MX nakonfigurovat tak, aby ukazoval na Exchange Online. Služba Exchange Online Protection (EOP) v tomto scénáři poskytuje místním uživatelům antispamové a antimalwarové filtrování příchozí pošty, takže tito místní uživatelé musí mít předplatná EOP.
ZobrazitSkrýt
Když naše organizace pro připojení k prostředí Exchange Online používá Exchange Server 2010 se servery Exchange 2010 Hybrid Edition, můžeme naše místní servery upgradovat na Exchange Server 2013?
Dřív než budete instalovat místní servery Exchange Server 2013, musíte svého klienta Exchange Online (a případně poštovní schránky Exchange Online – archivu) plně aktualizovat na novou verzi Exchange Online založenou na Exchange Serveru 2013. Instalace Exchange Serveru 2013 nezahrnuje kontrolu, která by zabránila tomu, aby se vaše organizace dostala do nepodporovaného stavu. Jestliže už bude váš klient Exchange Online aktualizovaný nebo se chcete poprvé připojit k novému prostředí Exchange Online a budou splněny nutné předpoklady, můžete Exchange Server 2013 nainstalovat.
ZobrazitSkrýt
Jaké jsou licenční požadavky, když místně provozujeme Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007 a chceme nasadit server Exchange 2010, abychom získali rozsáhlé hybridní funkce Exchange Online?
Pokud server Exchange 2010 chcete instalovat jenom proto, aby fungoval jako můstek mezi místním prostředím staršího Exchange Serveru 2003/2007 a Exchange Online, můžete si pro licencování serveru vyžádat klíč serveru „Hybrid Edition“. Pokud Exchange Server 2013 chcete instalovat jenom proto, aby fungoval jako můstek mezi místním prostředím staršího Exchange 2007/2010 a Exchange Online, můžete si pro licencování serveru vyžádat klíč serveru „Hybrid Edition“.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#653bd7df-98ab-ad2c-daf6-3ea14bfa0616|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#497531a8-4829-01d4-5785-f4ca3fe2c2ab|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#0efad239-ef96-54e3-8292-4059389ff6c1|pmg-float-right|680"}]}