Exchange

Nejčastější dotazy k licencím Exchange

Tento článek odpovídá na časté otázky týkající se licencování Exchange.

Vyzkoušet nebo koupit

Přechody mezi verzemi Exchange Serveru

Zobrazit vše

Ne, licence ke klientovi Outlooku už nejsou od verze Exchange Server 2003 a novějších připojované k licenci CAL pro Exchange. Místo toho je třeba koupit je samostatně pro Exchange Server 2016. Standardní licence CAL pro Exchange Server 2016 poskytuje přístupová práva k e-mailu, kalendáři, kontaktům a úkolům, a to buď přes Outlook na webu, nebo přes mobilní zařízení pomocí protokolu Exchange ActiveSync.

Ceny a licence serveru

Zobrazit vše

Ne. Licence Standard a Enterprise CAL se dají používat s oběma edicemi serveru.

Pro každou běžící instanci Exchange Serveru 2016 je nutná jedna serverová licence – ať je server nainstalovaný nativně na fyzickém počítači, nebo na virtuálním počítači. Přečtěte si další informace o podpoře virtualizace.

Ne. Externí uživatelé nemusí mít kvůli přístupu k Exchange Serveru 2016 licence CAL. Práva přístupu ke standardním funkcím Exchange pro externí uživatele jsou zahrnutá v samotné licenci Exchange Serveru 2016.

Licence CAL pro Exchange Server 2016 je stále možné kupovat buď pro jednotlivé uživatele, nebo pro jednotlivá zařízení. Pokud několik uživatelů sdílí počítač a nebudou jednotlivě přistupovat k serveru Exchange z jiných zařízení (třeba ze svých domácích počítačů), můžou mít jednu licenci CAL na zařízení.

Ano. Další informace najdete v článku Předpoklady pro Exchange Server 2016.

Zákazníci můžou funkce Místní archiv a Místní blokování pro archivaci získat prostřednictvím Exchange Online – archivu pro Exchange Server. Rozšířené zabezpečení můžou získat prostřednictvím Exchange Online Protection. Všechny ostatní prémiové funkce jsou ale dostupné jen s produkty Enterprise CAL nebo E-CAL Suite.

Ano. Zákazníci si v Exchange Online platí roční předplatné služby Exchange Online Protection, která chrání jejich uživatele před viry a spamy, a služby Ochrana před únikem informací (DLP) (souhrnně jim říkáme „Služby“). Pokud zákazníci nepotřebují DLP ani ochranu proti virům a spamu, můžou si Exchange Enterprise CAL koupit i bez Služeb.

Pokud kupujete licenci Open License, je produkt Exchange Enterprise CAL dostupný buď se Službami, nebo bez nich. Pokud kupujete licence Select License, máte na výběr ze dvou možností. Můžete si koupit jenom licenci („L-Only“) a v tom případě získáte CAL bez Služeb a členství v programu Software Assurance. Jestli ale stojíte i o program Software Assurance („L&SA“), musíte si spolu s ním koupit i Služby.

Ceny a licence Exchange Online

Zobrazit vše

Exchange Online je licencovaný prostřednictvím předplatitelského modelu, ve kterém každý uživatel potřebuje licenci uživatelského předplatného (USL). K dispozici jsou tři typy předplatného: Exchange Online Kiosk, Exchange Online Plán 1 a Exchange Online Plán 2. Každé předplatné se dá koupit samostatně, nebo jako součást plánu Office 365, který zahrnuje SharePoint Online, Online Skype pro firmy a Office ProPlus.

Pokud chcete porovnat různé plány, projděte si téma Porovnání plánů Exchange Online. Další podrobnosti najdete v tématu Popis služby Exchange Online.

Ne. Poštovní schránky prostředků (včetně poštovních schránek místností a poštovních schránek vybavení) jsou speciální typy poštovních schránek, které se poskytují zdarma jako součást Exchange Online. Počet odběrů konferenčních místností není omezený.

Ne. Sdílené poštovní schránky nemají přihlašovací údaje, takže k nim mají přístup jenom licencovaní uživatelé, kteří mají udělený přístup delegáta (úplné oprávnění k poštovní schránce, oprávnění Odeslat jako nebo Poslat jménem). Uživatelé plánu Exchange Online Kiosk nemají přístup delegátů, takže nemůžou používat sdílené poštovní schránky.

Sdílené poštovní schránky neobsahují osobní archiv ani uchovávání pro právní účely. Pokud tyto funkce potřebujete, můžete si koupit Exchange Online Plán 1 nebo Plán 2 a přiřadit ho ke sdílené poštovní schránce.

Počet sdílených poštovních schránek není omezený.

Abyste mohli povolit Místní archiv, musíte přiřadit sdílené poštovní schránky buď k předplatnému Exchange Online Plán 1 s funkcí Exchange Online – archiv, nebo k předplatnému Exchange Online Plán 2. Ve sdílené poštovní schránce se nedají archivovat firemní e-maily, s výjimkou těch zpráv, které se ze sdílené poštovní schránky odeslaly nebo do ní přišly.

Místní archiv se dá používat pro archivaci pošty pro jediného uživatele nebo entitu, pro které se použila licence. Použití Místního archivu jako prostředku k ukládání pošty pro víc uživatelů nebo entit je zakázané. Správci IT například nemůžou vytvořit sdílené poštovní schránky a pak vyzvat uživatele, aby vysloveně pro účely archivace do takové sdílené schránky posílali kopie zpráv (pomocí funkce Kopie ve zprávě nebo pravidla přenosu).

Pokud chcete sdílenou poštovní schránku dát do Místního blokování pro archivaci, musíte k ní přiřadit předplatné Exchange Online Plán 2.

Ano, tyto poštovní schránky vyžadují předplatné. Typ předplatného může být Exchange Online Kiosk nebo Exchange Online Plán 1 nebo Plán 2.

Ne. Další informace o poštovních schránkách vyhledávání najdete v článku Vytvoření poštovní schránky vyhledávání k uložení výsledků vyhledávání v poštovních schránkách.

Poštovní schránky s veřejnými složkami jsou dostupné uživatelům s předplatnými Exchange Online Plán 1 a Plán 2. Nejsou dostupné uživatelům předplatného Exchange Online Kiosk.

Ne. Není povolené používat zaznamenávání deníku, pravidla přenosu ani pravidla automatického předání ke kopírování zpráv do Exchange Online pro účely archivace. Pokud si chcete zprávy uchovat, musíte je buď přesunout do Místního archivu (pokud jde o uživatelský obsah), nebo je pomocí zaznamenávání deníku zapsat do externího deníku.

Doba trvání zásad uchovávání informací není omezená. Dobu uchování můžete nastavit podle potřeb organizace.

Funkce Místní archiv, která je součástí předplatného Exchange Online Plán 2, poskytuje neomezený prostor pro ukládání e-mailů jednoho uživatele. Místní archiv má nastavenou určitou kapacitu, která by měla běžnému uživateli stačit, a to i k archivování starých e-mailů. V tom nepravděpodobném případě, že byste kapacitu vyčerpali, se prosím obraťte na podporu Office 365. Další informace o archivaci najdete v článku Popis služby Exchange Online.

Máte několik možností:

  • Data uživatele můžete exportovat do souboru .pst a ten uložit místně.
  • Data v poštovní schránce uživatele můžete uchovat tím, že uživatele dáte do Místního blokování pro archivaci a poštovní schránku označíte jako neaktivní, jak je to popsané tady. U neaktivní schránky není potřeba udržovat licenci založenou na uživatelském předplatném.
  • Pokud máte hybridní nasazení Exchange Serveru a Exchange Online, můžete poštovní schránku migrovat zpátky do místního uložení. Další informace o hybridních nasazeních najdete tady.

Předplatné Exchange Online Kiosk je určené uživatelům, kteří nepotřebují tolik funkcí zasílání zpráv, protože nemají počítač výhradně pro sebe. Kiosk nabízí poštovní schránku s kapacitou 2 GB na uživatele a webový přístup prostřednictvím Outlooku na webu. Některé funkce jsou uživatelům Kiosku nedostupné, třeba pravidla doručené pošty, poštovní schránky s veřejnými složkami, poštovní schránky webu, sdílené schránky nebo přístup delegáta k jiným schránkám. Další informace najdete v tématu Popis služby Exchange Online.

Ano, všechna předplatná Exchange Online, včetně předplatného Exchange Online Kiosk, umožňují funkce pro celou organizaci, jako je třeba Místní eDiscovery, zaznamenávání deníku, vlastní zásady uchovávání informací nebo špičkové antispamové a antimalwarové filtrování prostřednictvím Exchange Online Protection.

Poštovní schránky uživatelů s předplatným Kiosk jsou chráněné smlouvou SLA se stejnou geografickou redundancí a dostupností jako jiné poštovní schránky Exchange Online.

Pokud chcete poštovní schránku Kiosk dát do Místního blokování pro archivaci, musíte ji upgradovat na Exchange Online Plán 2 nebo koupit doplněk Exchange Online – archiv pro Exchange Online.

Ne. Když je uživateli přidělené předplatné Kiosk, rychlé zprávy a integrace dostupnosti se v Outlooku na webu deaktivují, a to i když má uživatel předplatné Online Skypu pro firmy. A protože je zablokovaný přístup k poštovním schránkám Kiosk přes Webové služby systému Exchange, nebudou se pracovníkům s předplatným Kiosk ve Skypu pro firmy aktualizovat informace o stavu a nebudou se zobrazovat e-mailové zprávy Mimo kancelář. Uživatelé, kteří tyto funkce potřebují, by měli používat předplatné Exchange Online Plán 1.

Ano. V portálu služeb Microsoft Online Services můžete uživateli přiřadit nové předplatné a odebrat to staré. Tím se automaticky aktualizují funkce dostupné uživateli v Exchange Online. Postup pro kupování nového předplatného a rušení starého se liší. Podrobnosti najdete v konkrétní licenční smlouvě.

Ano. V portálu služeb Microsoft Online Services můžete uživateli přiřadit nové předplatné a odebrat to staré. Tím se automaticky aktualizují funkce dostupné uživateli v Exchange Online. Pro co nejhladší přechod byste ještě před přiřazením nového předplatného měli z poštovní schránky uživatele odebrat všechna Místní blokování pro archivaci. Proces downgradování probíhá takto:

  • Data poštovní schránky: Všechna data v poštovní schránce i archivu uživatele se zachovají. Pokud má uživatel v primární poštovní schránce a archivu celkově víc než 50 GB dat, převod bude úspěšný, ale poštovní schránka nebude splňovat licenční podmínky, dokud uživatel nadbytečná data neodstraní.
  • Místní archiv: Pokud je poštovní schránka umístěná v Místním archivu, pak archiv zůstane na svém místě. Poštovní schránka nebude vyhovovat licenčním podmínkám, dokud uživatel Místní archiv nevyprázdní. Pokud používáte synchronizaci adresářů, můžete Místní archiv vymazat tak, že aktualizujete objekt adresářové služby Active Directory uživatele. V opačném případě zavolejte zákaznickou podporu a požádejte o vyprázdnění archivu.
  • Hostovaná hlasová pošta: Tato funkce se při přechodu pro uživatele automaticky zakáže.

Postupy nákupu nových předplatných a rušení starých se můžou lišit. Podrobnosti najdete v konkrétní licenční smlouvě.

Ano. V portálu služeb Microsoft Online Services můžete uživateli přiřadit nové předplatné a odebrat to staré. Tím se automaticky aktualizují funkce dostupné uživateli v Exchange Online. Pro co nejhladší přechod byste ještě před přiřazením nového předplatného měli vymazat pravidla doručené pošty a SMS oznámení uživatele. Proces downgradování probíhá takto:

  • Velikost poštovní schránky: Pokud přesahuje 2 GB, akce se nepovede.
  • Pravidla doručené pošty: Existující pravidla zůstanou platná, ale nebude možné je upravovat. Můžete zavolat na linku podpory Office 365 a požádat, aby pravidla uživatele odstranili za vás, a uvedli tak poštovní schránku do souladu s licenčními podmínkami.
  • SMS oznámení: Existující SMS oznámení zůstanou platná, ale nebude možné vytvářet nová. Pokud chcete upravit poštovní schránku tak, aby vyhovovala licenčním podmínkám, můžete zavolat na zákaznickou podporu Office 365 a požádat o odstranění existujících SMS oznámení uživatele.

Postupy nákupu nových předplatných a rušení starých se můžou lišit. Podrobnosti najdete v konkrétní licenční smlouvě.

Pokud server Exchange 2010 chcete instalovat jenom proto, aby fungoval jako můstek mezi místním prostředím staršího Exchange Serveru 2003/2007 a Exchange Online, můžete si pro licencování serveru vyžádat klíč serveru Hybrid Edition.

Ano. Svůj klíč serveru Hybrid Edition můžete použít k licencování několika serverů (za předpokladu, že se server Hybrid Edition používá podle pokynů popsaných nahoře).

Ne. Exchange Server 2016 už sám o sobě obsahuje hybridní funkce, takže vaši organizaci s Exchange Serverem 2016 můžete propojit s Exchange Online, aniž by bylo potřeba mít server Hybrid Edition. Verze Hybrid Edition je určená jenom pro organizace používající Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2010. Zákazníci používající Exchange Server 2010 můžou svoji organizaci dál propojovat přímo s Exchange Online bez použití serveru Hybrid Edition, pokud aktualizují na nejnovější aktualizaci Service Pack, případně můžou nainstalovat hybridní server Exchange Server 2016. Zákazníci používající Exchange 2003 můžou k propojení s Exchange Online dál používat servery Exchange 2010 Hybrid Edition aktualizované nejnovější aktualizací Service Pack.

Nový kód Product Key můžete zadat přes PowerShell.

V hybridním nasazení je možné nasměrovat záznam MX na Exchange Online. Exchange Online Protection (EOP) v tomto scénáři poskytuje místním uživatelům antispamové a antimalwarové filtrování příchozí pošty, takže tito místní uživatelé musí mít předplatná EOP.

Než v místním prostředí nainstalujete servery Exchange Serveru 2016, musíte nejdřív plně aktualizovat svého klienta Exchange Online (případně i poštovní schránky služby Exchange Online – archiv) na nejnovější verzi Exchange Online založenou na Exchange Serveru 2016. Instalátor Exchange Serveru 2016 provede kontrolu, aby se nestalo, že bude vaše společnost bez podpory. Jakmile bude klient Exchange Online aktualizovaný nebo když se poprvé připojíte k novému prostředí Exchange Online, budete moct při splnění požadovaných předpokladů nainstalovat Exchange Server 2016.

Pokud instalujete server Exchange 2010 výhradně kvůli tomu, aby sloužil jako most mezi staršími verzemi Exchange Serveru 2003/2007 v místním prostředí a Exchange Online, můžete si pro licencování serveru vyžádat klíč Hybrid Edition. Pokud instalujete server Exchange 2016 výhradně kvůli tomu, aby sloužil jako most mezi staršími verzemi Exchange Serveru 2007/2010 v místním prostředí a Exchange Online, můžete si pro licencování serveru taky vyžádat klíč Hybrid Edition.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×